Seminarium „Wspieranie współpracy między uczelniami i firmami…”