Spotkanie rady konsorcjum projektu "Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka"