„Czy pisarz dla dzieci? Wokół Andersena” - spotkanie na Wydziale Filologicznym