MAGNETYZM OSŁANIA NASZĄ CYWILIZACJĘ - KONWERSATORIUM PTF