Konferencja - „Międzynarodowe prawo humanitarne – antecedencje i wyzwania współczesności”