facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Patent dla układu monitorowania częstotliwości oddechu

Grafika przedstawiająca dokument

Patenty Uniwersytetu Śląskiego

Rynek urządzeń biomedycznych dynamicznie się rozwija. Kontrola różnych parametrów fizjologicznych organizmu jest istotna i może być dziś prowadzona samodzielnie przez pacjentów czy osoby uprawiające na przykład różne sporty. Monitorowane mogą być: tętno, szybkość poruszania się, spalane kalorie, poziom kwasu mlekowego, ale też częstotliwość oddechu, która ma szczególne znaczenie chociażby w analizie przebiegu różnych schorzeń układu dróg oddechowych, takich jak astma oskrzelowa czy mukowiscydoza. Monitorowanie częstotliwości oddechu pozwala ponadto ocenić jakość snu, a także zapobiegać m.in. zespołowi nagłej śmierci łóżeczkowej.
 

Dr Małgorzata Janik prezentuje stację bazową i moduł pacjenta
Dr Małgorzata Janik z Instytutu Informatyki prezentuje monitor oddechu, w którym wykorzystane zostało opatentowane rozwiązanie
Fot. Sekcja Prasowa UŚ

W związku z popularnością różnych urządzeń biomedycznych rośnie zapotrzebowanie na nowe rozwiązania w tej dziedzinie, które pozwolą z jednej strony obniżyć koszty produkcji i eksploatacji, z drugiej – poprawią jakość wykonywanych pomiarów. Jedno z rozwiązań stworzyli naukowcy z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Śląskiego. Ich wynalazek został objęty ochroną patentową.

Naukowcy zaproponowali monitorowanie częstotliwości oddechu za pośrednictwem sygnału elektrycznego zakodowanego odpowiednio dla cyklów wdechu, wydechu, a także umożliwiającego rejestrację fazy bezdechu. Taki sygnał można bez problemu odbierać, jak też przetwarzać na potrzeby kolejnych, konkretnych zastosowań.

Opracowany układ składa się z czujnika oraz bloku systemów rejestrujących lub wskazujących sygnały elektryczne. Jest to rozwiązanie o prostej konstrukcji, niewymagające zużycia dużej ilości energii elektrycznej, o krótkim czasie reakcji. Pozwala ono monitorować czynności oddechowe przy wykorzystaniu np. masek tlenowych. Rozwiązanie jest nadal rozwijane i obecnie umożliwia współpracę z urządzeniami mobilnymi, takimi jak smartfony czy tablety. Wykorzystanie nowoczesnych technologii pozwala także na zastosowanie wynalazku w multimedialnych grach rehabilitacyjnych. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie: www.us.edu.pl.
 

Mężczyzna w masce inhalacyjnej, przed nim znajduje się tablet i inhalator
Naukowcy opracowali specjalną grę rehabilitacyjną wspomagającą proces inhalacji. Jej działanie możliwe jest m.in. dzięki zastosowaniu opatentowanego rozwiązania w masce inhalatora. Na zdjęciu dr Paweł Janik z Instytutu Informatyki
fot. Sekcja Prasowa UŚ

Autorami wynalazku są pracownicy Zakładu Komputerowych Systemów Biomedycznych: dr Paweł Janik, dr Małgorzata Janik oraz dyrektor Instytutu Informatyki Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel. Obecnie do zespołu wynalazców dołączył doktorant z Instytutu Informatyki mgr inż. Michał Pielka, który aktywnie włączył się w dalsze prace rozwojowe nad rozwiązaniem.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.