facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

MARKETING POLITYCZNY

Ukazała się książka "Marketing polityczny" autorstwa dr. Marka Mazura, pracownika Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wydana nakładem wydawnictwa PWN. Promocja książki i spotkanie z jej autorem zostały przeniesione na początek roku akadamickiego 2002/2003 (informacje o terminie spotkania będą dostępne na stronie WWW Uniwersytetu Ślaskiego z odpowiednim wyprzedzeniem). Niniejsza książka traktuje o mechanizmach zdobycia władzy we współczesnej kampanii wyborczej. Przedstawione jest w niej fascynujące i rzadko, jak dotąd, badane zjawisko marketingu politycznego, analizowanego jako element komunikowania politycznego, na podstawie kampanii prezydenckich w USA i Polsce. Podstawowy walor tego opracowania to połączenie teorii marketingu politycznego z praktyką. Z jednej strony, książka ta służyć więc może jako podręcznik akademicki, z drugiej - stanowi wyczerpujący przegląd technik i metod stosowanych w kampanii wyborczej, ułatwiających kształtowanie postaw wyborców i zdobywanie ich głosów. Tak więc, książka ta będzie przydatna i zainteresuje zarówno studentów kierunków humanistycznych oraz zarządzania i marketingu, specjalistów zajmujących się marketingiem, reklamą czy public relations oraz osoby zainteresowane mechanizmami rywalizacji wyborczej. Marek Mazur jest adiunktem w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od kilku lat zajmuje się tematyką marketingu politycznego.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.