facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

TYDZIEŃ EDUKACJI EUROPEJSKIEJ

    Katowice, 09-15.05.2002 Tydzień Edukacji Europejskiej Katowicka antena Europejskiego Forum Studentów AEGEE jest organizatorem Tygodnia Edukacji Europejskiej, który trwać będzie w dniach od 9 do 15 maja w Katowicach. Inicjatywa skierowana jest głównie do młodzieży naszego regionu - uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, licealistów i studentów. Pośrednim adresatem przedsięwzięcia jest także grono pedagogiczne - nauczyciele i wychowawcy, a także rodzice. Zaplanowane w ramach TEE imprezy odbywać się będą w Szkole Podstawowej nr 11, VIII L.O. im. M. Curie-Skłodowskiej oraz oczywiście na wydziałach Uniwersytetu Śląskiego. Tydzień Edukacji Europejskiej jest jedną z akcji edukacyjnych prowadzonych w przeszło 50. miastach europejskich już od lutego. W tym czasie organizowane są sympozja, wykłady, debaty i wystawy promujące ideę Edukacji Europejskiej, celem której są: - określenie miejsca i roli poszczególnych narodów w integrującej się Europie, - rozwijanie wśród młodzieży tożsamości europejskiej, budowanej na gruncie miłości do małej i wielkiej ojczyzny, - przybliżenie młodym ludziom kulturowego i naukowego dorobku Starego Kontynentu, - ukazanie procesu integracji jako środka prowadzącego do przyśpieszenia długofalowego rozwoju poszczególnych krajów. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystyna Łybacka, Śląski Kurator Oświaty Jerzy Grad oraz Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach. Patronat medialny sprawuje Radio Katowice. Zamiarem organizatorów Tygodnia Edukacji Europejskiej jest zainicjowanie - zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i ogólnoeuropejskim - dyskusji na temat roli, kształtu i problemów edukacji, zwłaszcza w integrującej się Europie. To siedmiodniowe przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Europejskiej Kampanii Edukacyjnej EURECA, prowadzonej na rzecz promocji nowych form nauczania na naszym kontynencie. Chodzi tu między innymi o tzw. „edukację nieformalną” - rozumianą jako możliwość kształcenia poprzez podróże, szkolenia, wymiany międzynarodowe, czy poprzez wspieranie samodzielności i przedsiębiorczości wśród młodych ludzi, dzięki angażowaniu ich w różnorakie programy i aktywizowaniu na polu pozaszkolnym. W ramach Kampanii Edukacyjnej EURECA w największych europejskich ośrodkach akademickich organizowany jest od połowy lutego Education Action Week, zaś już w kwietniu, poczynając od Enschede w Holandii, przez Cluj Napoce (Rumunia), Kraków, Barcelonę, Atlaye (Turcja), rozpocznie się - trwający aż do stycznia przyszłego roku - cykl seminariów i konferencji poświęconych przyszłości edukacji w Europie. HARMONOGRAM TYGODNIA EDUKACJI EUROPEJSKIEJ: 9-11 maja Wystawa prac plastycznych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, zgłoszonych na konkursy: Szkoła moich marzeń (dla uczniów szkół podstawowych) i Jestem Polakiem-Europejczykiem (dla gimnazjalistów). W sobotę 11 maja o godz. 10.00 nastąpi uroczyste rozstrzygnięcie konkursu na dziesięć najlepszych prac – po pięć w każdej kategorii (Szkoła Podstawowa nr 11). 11 maja, godz. 15.00 Bal Młodego Europejczyka w Szkole Podstawowej nr 11, podczas którego uczniowie najmłodszych klas będą mogli zaprezentować się w strojach narodowych różnych krajów europejskich, a dzięki przygotowanym na tą okazję zabawom dowiedzieć się czegoś więcej o Europie. 13 maja, godz. 10.00 Debata oksfordzka w VIII L.O. im. M. Curie-Skłodowskiej na temat: Edukacja nieformalna to przyszłość dla jednoczącej się Europy. 14 maja, godz. 10.00 Wykład dr Marii Zrałek: Przyszłość edukacji w zjednoczonej Europie (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego). 14 maja, godz. 11.00 Wykład Zbigniewa Engiela z Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej: Polski student w zjednoczonej Europie (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego). 15 maja, godz. 12.00 Wykład prof. dr hab. Barbary Kożusznik: Czas przemian. Edukacja - Student - Przyszłość. (Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego). Siedziba katowickiej anteny AEGEE mieści się na parterze budynku stołówki uniwersyteckiej przy ul. Roździeńskiego e-mail: aegee@saba.wns.us.edu.pl Dodatkowych informacji na temat TEE udzielić może również członek zespołu koordynującego projektu: Piotr Rzegocki tel. 0 609 501 597 e-mail: pipirzeg@poczta.onet.pl

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.