facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KWALIFIKACJA ZA GRANICĄ NA STUDIA W POLSCE

logo Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego od lat biorą udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej kwalifikującej młodzież polskiego pochodzenia na studia w Polsce. Komisja działa pod nadzorem Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej MENiS; w tym roku przedstawiciele naszej uczelni, współpracujący ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej, wyjadą do Czech, Słowacji, Gruzji oraz na Węgry, Ukrainę, Litwę, Łotwę i Białoruś. W ostatniej dekadzie kwietnia grupa pracowników Wydziału Filologicznego oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii naszej uczelni, w składzie: dr Jolanta Tambor (Zakład Językoznawstwa Pragmatycznego, Wicedyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej), Dyrektor SJiKP dr Romuald Cudak i prof. dr hab. Marek Pytasz (obydwaj z Zakładu Teorii Literatury), dr Danuta Opacka-Walasek i dr Marek Piętka (obydwoje z Zakładu Literatury Współczesnej) oraz dr Piotr Kuś (Zakład Chemii Ogólnej), weźmie udział w egzaminach kwalifikujących dla młodzieży polskiego pochodzenia, które odbędą się w Czeskim Cieszynie, Budapeszcie, Bratysławie, Mińsku, Grodnie, Wilnie i Rydze. Niezależnie od inicjatywy SJKiP, na zaproszenie konsula generalnego RP na Litwie dr. Mieczysława Jackiewicza oraz Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy (którego jest członkiem) do Wilna wybiera się również prof. Artur Starczewski – Kierownik Katedry Grafiki Projektowej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego cieszyńskiej Filii UŚ. Dzięki współpracy między UŚ a Uniwersytetem Polskim w Wilnie (Universitas Studiorum Polona Vilnensis) młodzi i utalentowani uczniowie ostatnich lat szkół średnich będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości podjęcia studiów na uczelniach artystycznych w Polsce oraz przejść niezbędny egzamin kwalifikacyjny. Staraniem profesora już jedenaścioro studentów z Litwy otrzymało rządowe stypendium i kształciło się - lub kształci nadal - w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Jak poinformowała dr Jolanta Tambor: W Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do tego, ze miesiącami egzaminów wstępnych są miesiące wakacyjne, od kilku lat na niektórych wydziałach niektórych uczelni, także czerwiec. Ale dla osób, które na co dzień pracują z cudzoziemcami uczącymi się języka polskiego, gorączka egzaminacyjna przypada na kwiecień i maj. Wtedy bowiem odbywają się egzaminy na studia do Polski dla osób polskiego pochodzenia z różnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej i Azji. Od kilku już lat w pracach ministerialnych komisji powoływanych przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej MEN biorą udział przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego, współpracujący ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ. W poprzednich latach osoby z naszego Uniwersytetu – oprócz wymienionych już krajów – pytały również w Kazachstanie, Mołdawii, Rosji. Egzaminy te mają ogromne znaczenie dla naszych rodaków żyjących poza granicami kraju. Jeśli je zdadzą, otrzymują stypendium na czas studiów w Polsce. Jest to możliwość nauki, na którą często w ich rodzimych stronach nie byłoby ich stać, poza tym często to też możliwość pierwszego, a przy tym odpowiednio długiego kontaktu z krajem przodków. Kandydaci zdają na wiele kierunków (stąd w komisji potrzebni są prócz polonistów także matematycy – stąd pan Piętka, czy chemicy – pan Kuś), często wybierają oczywiście te modne: prawo, medycyna, psychologia, ale wiele jest osób, które chcą się uczyć w kolegiach językowych, na polonistyce, na różnych kierunkach pedagogicznych, by po powrocie uczyć języka polskiego kolejne pokolenia. Oczywiście nie wszyscy potem do swojego kraju wracają. Ale liczba i ogrom zaangażowania w polonijną pracę tych, którzy wracają, warta jest poświęcenia i zachodu. Siedziba Szkoły Języka i Kultury Polskiej mieści się w budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego przy placu Sejmu Śląskiego 1 IV piętro, pokój 424 40-032 Katowice tel. 200 94 24 tel./fax 251 29 91 e-mail: szkola@homer.fil.us.edu.pl Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej 00-375 Warszawa ul. Smolna 13 tel. (0...22) 826 74 34 fax (0...22) 826 28 23

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.