facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Archiwum

Terminy posiedzeń
 

2018
 

2019
 


 

Skład Senatu Uniwersytetu Śląskiego
w kadencji 2016–2020

wg stanu na dzień 24 stycznia 2018 r. 
aktualizacja: 1 lutego 2019 r.

 1. Rektor
  prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

 

 1. Prorektor ds. finansów i rozwoju
  prof. dr hab. Michał Daszykowski

 

 1. Prorektor ds. kształcenia i studentów
  prof. dr hab. Ryszard Koziołek

 

 1. Prorektor ds. badań naukowych
  prof. zw. dr hab. Andrzej Noras

 

 1. Prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej
  dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski

 

 1. Dziekan Wydziału Artystycznego
  prof. zw. dr hab. Małgorzata Łuszczak

 

 1. Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
  prof. zw. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget

 

 1. Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji
  prof. zw. dr hab. Zenon Gajdzica

 

 1. Dziekan Wydziału Filologicznego
  prof. zw. dr hab. Krzysztof Jarosz

 

 1. Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach
  prof. dr hab. Danuta Stróż

 

 1. Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
  prof. zw. dr hab. Karol Kołodziej

 

 1. Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi
  prof. dr hab. Leszek Marynowski

 

 1. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
  dr hab. prof. UŚ Kazimierz Miroszewski

 

 1. Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii
  prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk

 

 1. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
  prof. dr hab. Czesław Martysz

 

 1. Dziekan Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego
  dr hab. prof. UŚ Krystyna Doktorowicz

 

 1. Dziekan Wydziału Teologicznego
  ks. dr hab. prof. UŚ Antoni Bartoszek

 

 1. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Artystycznego
  dr hab. Małgorzata Kaniowska

 

 1. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
  prof. zw. dr hab. Iwona Szarejko

 

 1. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji
  prof. zw. dr hab. Halina Rusek

 

 1. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Filologicznego
  dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch

 

 1. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Filologicznego
  dr hab. prof. UŚ Tomasz Sapota

 

 1. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach
  dr hab. Urszula Boryczka

 

 1. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
  prof. zw. dr hab. Jan Cholewa

 

 1. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
  prof. zw. dr hab. Jarosław Polański

 

 1. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Nauk o Ziemi
  prof. zw. dr hab. Adam Idziak

 

 1. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Nauk o Ziemi
  prof. dr hab. Ireneusz Malik

 

 1. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Nauk Społecznych
  prof. dr hab. Mieczysław Stolarczyk

 

 1. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Nauk Społecznych
  prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz

 

 1. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Pedagogiki i Psychologii
  dr hab. Ewa Jarosz

 

 1. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Prawa i Administracji
  prof. dr hab. Jacek Górecki

 

 1. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego
  dr hab. Janusz Musiał

 

 1. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Teologicznego
  ks. dr hab. prof. UŚ Leszek Szewczyk

 

 1. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Artystycznego
  dr Joanna Nowicka

 

 1. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
  dr Izabela Greń

 

 1. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji
  dr Magdalena Bełza-Gajdzica

 

 1. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Filologicznego
  dr Cecylia Tatoj

 

 1. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach
  dr Ireneusz Gościniak

 

 1. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
  dr Katarzyna Balin

 

 1. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Nauk o Ziemi
  dr Andrzej Tyc

 

 1. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Społecznych
  dr Bernard Grzonka

 

 1. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Pedagogiki i Psychologii
  dr Anna Brosch

 

 1. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Prawa i Administracji
  dr Weronika Szafrańska

 

 1. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego
  dr inż. Olaf Flak

 

 1. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Teologicznego
  ks. dr Wojciech Surmiak

 

 1. Przedstawiciel nauczycieli zatrudnionych w pozostałych jednostkach organizacyjnych
  dr Ryszard Kalamarz

 

 1. Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
  Łukasz Grabolus

 

 1. Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Nauk o Ziemi
  Teresa Bojdoł

 

 1. Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Nauk Społecznych
  Jacek Kiera

 

 1. Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Nauk Społecznych
  Adrian Łukasik

 

 1. Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Nauk Społecznych
  Angelika Mazur

 

 1. Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Nauk Społecznych
  Izabela Sidur

 

 1. Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii
  Krzysztof Wiesebach

 

 1. Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji
  Małgorzata Poszwa

 

 1. Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji
  Anna Maria Rizzo

 

 1. Przedstawiciel Samorządu Studentów Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych
  Maciej Malik

 

 1. Przedstawiciel Samorządu Studentów Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych
  Miłosz Pilarek

 

 1. Przedstawiciel Samorządu Studentów Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych
  Artur Tyński

 

 1. Przedstawiciel Samorządu Doktorantów
  mgr Łukasz Pieszczek

 

 1. Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  dr Iwona Blicharska

 

 1. Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  mgr Krzysztof Pszczółka

 

 1. Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  mgr Aneta Trojanowska
   

Z głosem doradczym:

 1. Rektor kadencji 1990–1996
  prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan

 

 1. Rektor kadencji 1996–2002
  prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek

 

 1. Rektor kadencji 2002–2008
  prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek

 

 1. Rektor kadencji 2008–2016
  prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

 

 1. Kanclerz
  dr Agnieszka Skołucka

 

 1. Kwestor
  mgr Urszula Ziegler

 

 1. Dyrektor Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej
  prof. dr hab. Dariusz Pawelec

 

 1. Przedstawiciel NSZZ Solidarność
  mgr Ewa Żurawska

 

 1. Przedstawiciel ZNP
  dr hab. Tomasz Czakon

 

 1. Dyrektor Szkoły Zarządzania
  prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik


 

Uchwały Senatu

Wykaz uchwał Senatu dostępny jest na stronie BIP: bip.us.edu.pl.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.