facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

Obliczenia teoretyków z UŚ wzmacniają argumenty za budową przyszłego kołowego akceleratora FCC w CERN-ie

Prof. Janusz Gluza w CERN

Informacja na temat wyników badań realizowanych przez międzynarodowy zespół naukowców – do którego należą m.in. prof. dr hab. Janusz Gluza z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego oraz dr Tord Riemann, realizujący projekt naukowy na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ – została opublikowana w najnowszym numerze biuletynu Departamentu Fizyki Eksperymentalnej (EP) wydawanego przez Europejski Ośrodek Badań Jądrowych CERN w Genewie. Artykuł przygotowany przez prof.

Obrady Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP na Uniwersytecie Śląskim

Zdjęcie: rektora Uniwersytetu Śląskiego

Uniwersytet Śląski w Katowicach gościł przedstawicieli Uniwersyteckiej Komisji Finansowej Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (UKF KRUP). Obrady, zaplanowane od 12 do 14 kwietnia 2018 roku, odbywały się w budynku przyszłej siedziby Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ.

Posiedzenia UKF organizowane są dwa lub trzy razy w roku i stanowią forum wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania finansami uniwersytetów w Polsce, przedmiotem działań Komisji jest również stałe monitorowanie zmian związanych z gospodarką finansową uczelni.

Ponad milion złotych dotacji dla Uniwersytetu Śląskiego

Zdjęcie: mikrofony dziennikarskie

Uniwersytet Śląski otrzyma ponad milion złotych na modernizację kampusu w Chorzowie. Dotacja przyznana przez Urząd Miasta Chorzów zostanie przeznaczona na remont siedziby Instytutu Fizyki oraz utworzenie wielofunkcyjnej strefy aktywności. Dodatkowe fundusze pozwolą m.in. na dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz na utworzenie skweru z hamakami, boiskami sportowymi i słupem wspinaczkowym (wizualizacja poniżej).

Sukcesy UŚ na Akademickich Mistrzostwach Polski we wspinaczce sportowej

Logo sekcji AZS UŚ we wspinaczce

Od 5 do 8 kwietnia 2018 roku w centrum wspinaczkowym „Sport Poziom 450” w Sosnowcu odbywały się Akademickie Mistrzostwa Polski we wspinaczce sportowej organizowane przez Organizację Środowiskową AZS Katowice. Zawody rozegrane zostały w trzech konkurencjach: bouldering, wspinaczka na trudność i wspinaczka na czas. Uniwersytet Śląski reprezentowali: Wioleta Imiołczyk, Marta Kiwer, Aleksandra Filipek oraz Kajetan Koperwas, Sebastian Haratyk, Kajetan Pawelec, Michał Ganszer, Maciej Swędzioł i Mateusz Strączek.

Konferencja pt. „Wyróżniaj się lub zgiń”

czarny koń szachowy na tle białych figur

Jak osiągnąć wizerunkowy sukces? Na to pytanie będą się starali odpowiedzieć prelegenci podczas II ogólnopolskiej konferencji naukowej zatytułowanej „Wyróżniaj się lub zgiń”, która odbędzie się 12 i 13 kwietnia 2018 r. w Centrum Informacji Naukowej  i  Bibliotece Akademickiej w Katowicach.

Wydarzenie stanie się okazją do spotkania świata nauki ze światem biznesu, który reprezentują liczni specjaliści-praktycy. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m.in. następujące kwestie:

Wykłady mistrzowskie w kwietniu

Pokrętło, wykłady mistrzowskie

W kwietniu 2018 roku cykl otwartych wykładów mistrzowskich poprowadzą:

Wykład pt. „Historia polskich gier komputerowych”

otwarty laptop, słuchawki i klawiatura

W środę 25 kwietnia 2018 r. o godz. 13.00 w budynku Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach rozpocznie się kolejne spotkanie Nowej Wszechnicy Górnośląskiej „Solidarność”, podczas którego współtwórca kierunku projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej, pomysłodawca i prezes pierwszego polskiego akceleratora gier wideo ARP Games dr Remigiusz Kopoczek wygłosi wykład pt. „Historia polskich gier komputerowych”.

Przedstawiciele UŚ na targach edukacyjnych w Kijowie

logo Study in Poland

Od 19 do 21 kwietnia 2018 roku przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uczestniczyć będą w targach edukacyjnych „Osvita ta kar’era” („Edukacja i kariera”), które odbędą się w „Ukraińskim Domu” w Kijowie (Ukraina).

Reprezentacja UŚ uczestnikiem Edu Esports League

logo Stowarzyszenia Sportów Elektronicznych

7 kwietnia 2018 roku rozpoczęły się rozgrywki w ramach, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych, Akademickiej Ligi E-sportowej (Edu Esports League; EEL), w której  udział biorą także e-sportowcy z sekcji e-sportowej AZS Uniwersytetu Śląskiego.

Bezpłatny kurs pierwszej pomocy

Logo NZS UŚ

We wtorek 17 kwietnia 2018 roku na deptaku przy rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa) odbędzie się bezpłatny kurs pierwszej pomocy organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów UŚ oraz firmę Piech-Med. Szkolenie adresowane do studentów UŚ prowadzić będzie Karol Pichura, ratownik oraz instruktor pierwszej pomocy.

Dzień Kariery w X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach

broszury promocyjne Uniwersytetu Śląskiego

10 kwietnia 2018 roku odbędzie się po raz trzeci organizowany przez X Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego w Katowicach Dzień Kariery. Adresowane do uczniów klas maturalnych wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11.30. Spotkanie stanie się okazją do przedstawienia przez uczelnie w formie krótkiej prezentacji swojej oferty dydaktycznej. Uniwersytet Śląski reprezentować będą pracownicy Działu Promocji, którzy przy stanowisku rekrutacyjnym udzielą uczestnikom targów odpowiedzi na pytania dotyczące studiów oraz procesu rekrutacji.

UŚ na Targach Rehabilitacji i Sprzętu Rehabilitacyjnego REHexpo 2018

logo Targów Rehabilitacji i Sprzętu Rehabilitacyjnego REHexpo 2018

20 i 21 kwietnia 2018 roku w Centrum Targowo-Konferencyjnym Exposilesia w Sosnowcu odbywać się będzie premierowa edycja Targów Rehabilitacji i Sprzętu Rehabilitacyjnego REHexpo 2018, których celem jest wymiana wiedzy i doświadczenia przedstawicieli środowisk medycznych oraz naukowych związanych m.in. z rehabilitacją i fizjoterapią, ortopedią, opieką zdrowotną. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Uniwersytet Śląski przystąpił do Międzynarodowego Inkubatora Przedsiębiorczości

Podpisanie protokołu o utworzeniu Międzynarodowego Inkubatora Przedsiębiorczości

Od 3 do 7 kwietnia 2018 roku delegacja Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uczestniczyła w „Międzynarodowym Forum Przedsiębiorczości” odbywającym się w Sierre (Szwajcaria) oraz w Saint-Étienne (miasto partnerskie Katowic we Francji). Forum poświęcone szeroko pojętej przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości akademickiej oraz startupom było okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń delegacji reprezentujących pięć miast: Monastyr (Tunezja), Tamatave (Madagaskar), Saint-Étienne (Francja), Sierre (Szwajcaria) oraz Katowice (Polska).

Wykład prof. Franciszka Gruczy pt. „O glotto- i kulturologii antropocentrycznej”

Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

Instytut Filologii Germańskiej organizuje wykład prof. zw. dr. hab. Franciszka Gruczy pt. „O glotto- i kulturologii antropocentrycznej”, który rozpocznie się 12 kwietnia 2018  r. o godz. 9.45 na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu (sala nr 1.22).

Problemy kryzysu III wieku w dziejach Cesarstwa Rzymskiego

Moneta rzymska

Tak zwany kryzys III wieku w dziejach Cesarstwa Rzymskiego przejawiał się m.in. upadkiem autorytetu władzy. Historycy szacują, że między 235 a 284 roku n.e. mogło panować nawet około 90 cesarzy, którzy najczęściej tracili życie w wyniku spisków bądź na polu walki. Zgodnie z tradycją najkrócej, bo tylko trzy dni, władzę sprawował Mariusz, najdłużej zaś Galien, który zasiadał na tronie cesarskim 15 lat. Byli przywódcy wybitni i mierni, a połączyły ich wyjątkowo trudne czasy.

Projekt pt. „Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych…”

logo Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska

Projekt badawczy pt.  „Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego – BioGalmany” uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (Zadanie 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych) na łączną kwotę prawie 2,5 mln zł. Będzie realizowany od 1 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r. we współpracy Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ z JST.

Senat RP w hołdzie Zofii Kossak. Konferencja naukowa w 50. rocznicę śmierci

Zdjęcie: długopis w dłoni

Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu we współpracy z częstochowską Akademią im. Jana Długosza organizuje konferencję naukową, której celem jest przedstawienie spuścizny Zofii Kossak oraz upowszechnienie wiedzy o jej twórczości. Spotkanie rozpocznie się 24 kwietnia 2018 roku w gmachu Senatu RP, w drugim dniu obrad uczestników gościć będzie Akademia im. Jana Długosza. Wydarzenie poprzedzi otwarcie wystawy poświęconej pisarce i działaczce społecznej, którą przygotowało muzeum Zofii Kossak w Górkach Wielkich oraz fundacja jej imienia.

Cykl warsztatów pn. „Droga do kariery: języki obce i nie tylko”

Logo Szkoły Praktycznej Nauki Języków Obcych UŚ

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z firmą PwC Service Delivery Centre jest organizatorem programu certyfikowanych warsztatów pn. „Droga do kariery: języki obce i nie tylko” z zakresu efektywnej komunikacji oraz umiejętności rozwiązywania problemów w środowisku biznesowym.

Rektor Uniwersytetu Śląskiego wiceprzewodniczącym Związku Uczelni „Uczelnie Śląskie”

Zdjęcie: prof. Andrzej Kowalczyk

Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk obejmie funkcję zastępcy przewodniczącego Związku Uczelni „Uczelnie Śląskie”. Wyboru dokonało prezydium Rady Związku podczas posiedzenia, które odbyło się 6 kwietnia 2018 roku na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Uniwersytet Śląski uzyskał dofinansowanie w konkursie Zintegrowane Programy Uczelni

Zdjęcie: rektorat Uniwersytetu Śląskiego

Uniwersytet Śląski jest jednym z beneficjentów konkursu Zintegrowane Programy Uczelni ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – instytucję pośredniczącą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach programu, którego celem jest rozwijanie szkolnictwa wyższego w taki sposób, by jak najpełniej realizowało aktualne potrzeby społeczne i gospodarcze, przeprowadzono trzy konkursy dedykowane poszczególnym grupom szkół wyższych.

III Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka”

logo konferencji

31 sierpnia i 1 września 2018 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach obywać się będzie III edycja międzynarodowej konferencji logopedycznej pt. „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka”, która jest współorganizowana przez Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego oraz Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego „Agere Aude”. Wydarzenie skierowane jest do szerokiego grona odbiorców – teoretyków i praktyków w dziedzinie logopedii.

Seminarium w ramach cyklu „Problem granic w filozofii i nauce”

Liczba 19

W środę 11 kwietnia 2018 roku o godz. 15.30 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11, sala sympozjalna III) odbędzie się kolejne spotkanie w ramach 19. edycji seminariów Instytutu Filozofii i Instytutu Fizyki UŚ poświęconych granicom naszej wiedzy.

II Dni Tranströmerowskie

logo Dni Tranströmerowskich

7 i 8 kwietnia 2018 roku w Katowicach i w Krakowie odbywać się będą II Dni Tranströmerowskie – swoisty festiwal łączący literaturę i muzykę, dedykowany pamięci Tomasa Tranströmera, szwedzkiego poety nagrodzonego w 2011 Literacką Nagrodą Nobla, doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego i niezależnie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zamysłem Dni Tranströmerowskich jest, by muzyka odgrywała równie ważną rolę, jak literatura.

Debata naukowa pn. „Autoetnografia i hegemonia języka”

Budynek Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji

W środę 11 kwietnia 2018 roku o godz. 10.30 na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (ul. Bielska 62, s. 09) rozpocznie się panel dyskusyjny pt. „Autoetnografia i hegemonia języka” organizowany przez pracowników Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ. Uczestnicy spotkania rozmawiać będą nt. kodów językowych, roli języków mniejszościowych w kształtowaniu tożsamości człowieka oraz hegemonii języków narodowych. W debacie naukowej udział wezmą: prorektor UŚ ds.

III Zagłębiowskie Targi Akademickie

broszury promocyjne Uniwersytetu Śląskiego

W środę 11 kwietnia 2018 r. w godz. od 10.00 do 13.00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu przy ulicy Kilińskiego 31 odbędą się III Zagłębiowskie Targi Akademickie. Podczas skierowanego głównie do uczniów klas maturalnych wydarzenia swoją ofertę edukacyjną przedstawią uczelnie oraz szkoły policealne z województwa śląskiego. Uniwersytet Śląski reprezentować będą pracownicy Działu Promocji, którzy udzielą uczestnikom targów wyczerpujących informacji o procesie rekrutacji, kierunkach studiów oraz kryteriach przyjęć na rok akademicki 2018/2019. 

Wpływ gatunków roślin na tworzenie się gleb w trakcie sukcesji pierwotnej

Odsłonięty kawałek skał

Gleba jest podstawowym elementem środowiska przyrodniczego. To naturalne siedlisko roślin i zwierząt jest ośrodkiem życia i spełnia wiele istotnych funkcji w ogólnym procesie życia na Ziemi. Zrozumienie i wyjaśnienie złożonych zjawisk leżących u podstaw powstawania gleby od wieków nurtowało naukowców, którzy badając ekologiczne i gleboznawcze aspekty sprzężenia zwrotnego między roślinnością i wierzchnią warstwą litosfery, starają się zapobiec degradacji i dewastacji pokrywy glebowej zarówno w wyniku działania czynników naturalnych, jak i antropogenicznych.

Wykład otwarty prof. dr Jiwone Lee

Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach

We wtorek 17 kwietnia 2018 r. o godz. 11.30 na Wydziale Filologicznym w Katowicach pl. Sejmu Śląskiego 1, sala 013) rozpocznie się spotkanie z prof. dr Jiwone Lee, która wygłosi wykład otwarty pt. „Dwie Koree: Południowa i Północna”. Prelekcja zostanie połączona z projekcją filmu dokumentalnego „Kim Ki Dok” (reż. Jolanta Krysowata, 2006) z koreańskimi napisami wykonanymi przez wykładowczynię.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.