facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

UŚ na targach pracy i kariery „PulsHR Day”

dwójka studentów przeglądająca folder

15 listopada 2017 r. w godz. od 10.00 do 18.00 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbywać się będą targi pracy i kariery „PulsHR Day”, w których uczestniczyć będzie Uniwersytet Śląski w Katowicach. Uczestnicy wydarzenia będą mogli zapoznać się ofertami pracy, staży i praktyk, a także porozmawiać z ekspertami do spraw wizerunku oraz konsultantami do spraw CV i rozwoju osobistego. W programie wydarzenia zaplanowano m. in. warsztaty:

XX Wampiriada

Prorektor Uniwersytetu Śląskiego podpisujący cyrograf

25 października 2017 roku odbywa się XX edycja Wampiriady – akcji honorowego oddawania krwi zorganizowanej przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, która rozpoczęła się o godz. 9.00 na deptaku przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego. Uczestnicy wydarzenia spotkali się z prorektorem ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr. hab. prof. UŚ Tomaszem Pietrzykowskim. W programie przewidziano podpisanie „cyrografu” zezwalającego na pobór krwi od żaków.

Ocena wyróżniająca dla kierunku prawo

Studenci Wydziału Prawa i Administracji zgromadzeni w auli

Kierunek prawo realizowany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego otrzymał wyróżniającą oceną przyznaną przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA) – niezależną instytucję działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia.

Przyznanie oceny uzasadniają wysoka jakość kształcenia na tym kierunku (studia jednolite magisterskie o profilu ogólnoakademickim) oraz stopień spełnienia przyjętych kryteriów jakościowych oceny programowej.

Prof. Przemysław Marciniak uczestnikiem konferencji „The Invention of Byzantine Studies in Early Modern Europe”

dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak

Dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak na zaproszenie organizatorów weźmie udział w konferencji pt. „The Invention of Byzantine Studies in Early Modern Europe”, która odbywać się będzie na Uniwersytecie Harvarda 26 i 27 października 2017 roku. Prof. Przemysław Marciniak wygłosi wykład zatytułowany „Performing Byzantium: Byzantium in Early Modern European Theatre”, który dotyczyć będzie sposobów przedstawiania Bizancjum i jego historii w teatrze do czasów Rewolucji Francuskiej.

Śląski Festiwal Nauki KATOWICE 2017 – wolontariat

Logo Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE 2017

Śląski Festiwal Nauki KATOWICE 2017 to największe w regionie wydarzenie popularnonaukowe organizowane już po raz drugi przez śląskie uczelnie oraz Miasto Katowice. Na program tegorocznego święta nauki złożą się różnorodne pokazy, intrygujące eksperymenty, prezentacje, wystawy, stoiska tematyczne i wykłady ze wszystkich obszarów wiedzy.

Uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć, czym zajmują się badacze ze śląskich uczelni. Swoje dokonania i pasje przedstawiają również studenci i doktoranci.

Program wymiany studenckiej z National Dong Hwa University

Notująca studentka, zbliżenie na notatki

Uniwersytet Śląski nawiązał współpracę z National Dong Hwa University (Tajwan), w ramach umowy pomiędzy uczelniami realizowany będzie m.in. program wymiany studenckiej.

Do 10 listopada 2017 roku przyjmowane są zgłoszenia udziału w wymianie w semestrze letnim – od 26 lutego do 3 lipca 2018 roku. Studenci Uniwersytetu Śląskiego nie pokrywają kosztów czesnego, jedynie koszty podróży i pobytu w Tajwanie.

Dzień Campus France na Uniwersytecie Śląskim

dziewczyna wybierająca z regału książkę

Ambasada Francji w Polsce, Instytut Francuski w Polsce oraz Agencja Campus France w listopadzie 2017 roku organizują w miastach uniwersyteckich „Dni Campus France w Polsce – Studia we Francji”, które adresowane są głównie do licealistów oraz studentów zainteresowanych studiami we Francji, stypendiami rządu francuskiego, podwójnymi dyplomami francusko-polskimi oraz nauką języka francuskiego w Polsce.

W Katowicach Dzień Campus France odbędzie się 7 listopada 2017 roku w sali sympozjalnej II na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. W programie wydarzenia zaplanowano: prezentację Agencji Campus France i studiów we Francji, przedstawienie oferty stypendialnej rządu francuskiego

IV edycja Akademii Dyplomacji

W sobotę 21 października 2017 roku rozpoczęła się IV edycja Akademii Dyplomacji, inicjatywy realizowanej w ramach działań Centrum Kształcenia Ustawicznego. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Ryszard Koziołek, prorektor ds. kształcenia i studentów.

Akademia Dyplomacji jest przedsięwzięciem edukacyjnym Uniwersytetu Śląskiego skierowanym do polityków, urzędników, a także studentów zainteresowanych polityką zagraniczną, etykietą dyplomatyczną oraz zagadnieniami związanymi z międzynarodowymi stosunkami politycznymi i gospodarczymi.

Konferencja prasowa dot. Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice 2017 oraz Off Science

mikrofony dziennikarskie

We wtorek 24 października 2017 roku o godzinie 10.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12, I piętro, sala nr 144) rozpocznie się konferencja prasowa poświęcona Śląskiemu Festiwalowi Nauki Katowice 2017 oraz Off Science, czyli Przeglądowi Garażowych Wynalazków.

Gala Śląskiego Sportu Akademickiego 2017

Puchary

W środę 25 października 2017 roku w Katowicach odbyła się Gala Śląskiego Sportu Akademickiego, w której ze strony władz Uniwersytetu Śląskiego uczestniczył prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

Spotkanie zorganizowane w Kinoteatrze Rialto było okazją do podsumowania Akademickich Mistrzostw Polski oraz Akademickich Mistrzostw Śląska 2016/2017, a także do wręczenia: Śląskich Gryfów, Nagrody Prezesa Organizacji Środowiskowej AZS i odznaczeń Akademickiego Związku Sportowego.

Konferencja pt. „Reprezentacje świata w dyskursach (modele, obrazy, wizje)”

logo Instytutu Języka Polskiego

Od 25 do 27 października 2017 roku w Brennej odbywać się będzie ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Reprezentacje świata w dyskursach (modele, obrazy, wizje)”, której organizatorem jest Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

IV edycja Olimpiady Wiedzy o Mediach

logo Olimpiady Wiedzy o Mediach

Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jest współorganizatorem ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach, której celem jest popularyzacja wiedzy z zakresu nauki o mediach oraz promocja edukacji medialnej. W 2017 roku odbywa się jej IV edycja, nad którą patronat objęli minister edukacji narodowej Anna Zalewska oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin.

Reprezentacja UŚ na „Dniach Międzynarodowych” Uniwersytetu w Le Mans

Uniwersytet w Le Mans

W roku akademickim 2017/2018 przypada 40-lecie istnienia Uniwersytetu w Le Mans – uczelni partnerskiej, z którą Uniwersytet Śląski współpracuje od wielu lat, prowadząc wspólne badania naukowe, a od dziesięciu lat wspólne studia z nanofizyki.

50. wyprawa polarna Uniwersytetu Śląskiego

Naukowcy ciągnący ponton

W lipcu 2017 roku rozpoczęła się 50. wyprawa polarna Uniwersytetu Śląskiego, w której udział wzięło kilkunastu pracowników i studentów z Wydziału Nauk o Ziemi. Pływali łodzią po otwartym oceanie, nie bali się wielogodzinnej pracy fizycznej i niekończącego się dnia polarnego, a wszystko po to, by pobierać próby do analiz, badać proces cielenia się gór lodowych czy prowadzić monitoring glacjologiczny, meteorologiczny i geofizyczny lodowców na Spitsbergenie.

Seminarium w ramach cyklu „Problem granic w filozofii i nauce”

Budynek Wydziału Nauk Społecznych

25 października 2017 roku o godz. 15.30 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11, sala sympozjalna III) rozpocznie się kolejne spotkanie w ramach 18. edycji seminariów Instytutu Filozofii i Instytutu Fizyki UŚ poświęconych granicom naszej wiedzy.

Dr hab. prof. AWF Krzysztof Ficek z Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach wygłosi prelekcję pt. „Ortobiologia – na granicy mitów i faktów”.

Historyczny słownik terminów literackich

Zdjęcie książki

Okazuje się, że „Słownik terminów literackich” – „biblia filologów” – to nie tylko zbiór definicji tworzących metodologiczne zaplecze humanistów, lecz również wachlarz ułożonych alfabetycznie i pięknie brzmiących słów, takich jak: zeugma, chiazm, metonimia czy paronomazja. Każde z nich, choć zadomowione w mowie teoretyków, ukrywać w sobie może zadziwiającą przeszłość, którą zbadać postanowili naukowcy realizujący projekt pt. „Historyczny słownik terminów literackich.

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Płeć awangardy”

czarny kwadrat z napisem płeć awangardy

Od 25 do 27 października 2017 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach odbywać się będzie ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Płeć awangardy”, której organizatorem jest Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego.

Stypendia DAAD w roku akademickim 2018/2019

trzy studentki siedzące przy stoliku i czytające folder

9 listopada 2017 roku o godz. 14.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12, sala nr 133) rozpocznie się spotkanie konsultacyjne dotyczące stypendiów Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. – DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej), które adresowane jest do pracowników, doktorantów i studentów uczelni. W wydarzeniu udział weźmie reprezentantka DAAD Elisabeth Venohr, która przedstawi szczegółowe informacje na temat oferty stypendialnej DAAD na rok akademicki 2018/2019 i pomoże przy wypełnianiu dokumentów aplikacyjnych.

Wśród poruszanych na spotkaniu zagadnień znajdą się m.in. kwestie dotyczące ubiegania się o stypendia w Niemczech

Rektor prof. Andrzej Kowalczyk wyróżniony Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego

prof. Andrzej Kowalczyk

19 października 2017 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się XLV uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego, która została zorganizowana w ramach VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Temat spotkania to „Nauka – Biznes – Samorząd. Trójkąt współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego regionów”.

Wykład dr Izabeli Mrochen pt. „Projekty edukacyjne na przykładzie e-podręczników”

dr Izabela Mrochen

11 października 2017 roku w Ministerstwie Cyfryzacji w Warszawie odbyło się VII spotkanie Grupy ds. dostępności zasobów internetowych, w którym udział wzięli m.in.: minister cyfryzacji Anna Streżyńska, zastępca dyrektora Departamentu Spraw Europejskich Ministerstwa Rozwoju Maria Szymańska, wiceprzewodnicząca Rady Fundacji Widzialni Monika Szczygielska, lider cyfryzacji Grzegorz Zajączkowski, który mówił na temat nowych kierunków działań w zakresie dostępności zasobów internetowych, ekspert ds.

Mobilny katalog w CINiBA

Logo katalogu INTEGRO: trzy czerwone książki, lupa oraz napis  integro

W Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej udostępniony został mobilny katalog biblioteczny INTEGRO, który zastąpił wykorzystywany dotychczas system OPAC. Nowa wersja katalogu pozwoli na uruchomienie go na dowolnym urządzeniu mobilnym, umożliwiając m.in.:

Spotkanie z dr Agnieszką Daukszą

CINiBA

30 października 2017 r. o godz. 11.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach (sala konferencyjna na poziomie 0) rozpocznie się spotkanie z dr Agnieszką Daukszą – pracownikiem Katedry Antropologii Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorką książki zatytułowanej „Klub Auschwitz i inne kluby. Rwane opowieści przeżywców" (2016). Głównym tematem spotkania będzie II wojna światowa oraz to, jak myśli o niej młode pokolenie oraz czego może się od „przeżywców” nauczyć.

IX edycja Charytatywnego Kiermaszu Książek Naukowych w CINiB-ie

grafika na czterech książkach zamkniętych leży pięta otwarta

W Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbywa się dziewiąta edycja Charytatywnego Kiermaszu Książek, która potrwa do końca stycznia 2018 roku. Samoobsługowe stoisko z publikacjami mieści się obok wypożyczalni i informatorium na poziomie 0.

IV edycja „Bieg(z)Usiem” – wyniki

Zawodnicy rozpoczynający bieg

W sobotę 14 października 2017 roku w Parku Śląskim odbył „Bieg(z)Usiem” – symboliczny bieg na dystansie 5 km zorganizowany z okazji jubileuszu 50. urodzin Uniwersytetu Śląskiego. W tegorocznej edycji wydarzenia udział wzięło ponad 140 zawodników w różnych kategoriach wiekowych.

Zwycięzcy biegu:

„Speed stażing”

logo Biura Karier UŚ

24 października 2017 r. o godz. 13.00 w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Śląskiego (Sosnowiec, ul. Będzińska 39) rozpocznie się „Speed stażing”, który nawiązując swoją formułą do „Speed datingu” (metody służącej zawieraniu kontaktów poprzez udział w krótkich randkach), umożliwi bezpośrednią rozmowę z pracodawcami oferującymi wysokiej jakości staże w IT.

Spotkanie rozpocznie się prezentacją firm (sala B4). Następnie osoby zainteresowane będą mogły wziąć udział w krótkich, pięciominutowych indywidualnych rozmowach z pracodawcami (hol główny na parterze budynku).

Nowe inicjatywy Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów – briefing prasowy

Mikrofony dziennikarskie

W czwartek 19 października 2017 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się briefing prasowy organizowany przez Uniwersytet Śląski Maturzystów, podczas którego przedstawiciele UŚM przedstawią nowe inicjatywy i plany na rok akademicki 2017/2018. Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00 w sali 24 (I piętro).

Pokaz starodruku „Pisně Duchowni Evangelitské”

CINiBA

W poniedziałek 30 października 2017 r. o godz. 16.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach (sala seminaryjna, II poziom) rozpocznie się pokaz starodruku „Pisně Duchowni Evangelitské...” (1564) ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Pokazowi będzie towarzyszył wykład pt. „Kultura literacka Braci Czeskich w dawnej Polsce”, który wygłosi prof. dr hab. Dariusz Rott z Wydziału Filologicznego UŚ. 

Konferencja pt. „Relacje Kościół – państwo na Górnym Śląsku w latach 1945–1989. Konflikt ideologiczny”

wieża kościoła - fragment plakatu promującego konferencję

19 października 2017 r. w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach (ul. św. Jana 10) odbędzie się konferencja naukowa pt. „Relacje Kościół – państwo na Górnym Śląsku w latach 1945–1989. Konflikt ideologiczny”, której organizatorami są Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

III Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Od 20 do 22 października 2017 roku na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska (Katowice, ul. Bankowa 9) obywać się będzie III Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki.

Stoisko firmy nc+

Budynek rektoratu Uniwersytetu Śląskiego

W czwartek 19 października 2017 roku w godz. od 10.00 do 15.00 na deptaku przed budynkiem rektoratu Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej w Katowicach zostanie ustawione stoisko firmy nc+. W związku z otwarciem nowego biura w Katowicach przedstawiciele jednostki zaprezentują aktualne oferty pracy i możliwości rozwoju oraz awansu w strukturach organizacji łączącej bogatą ofertę programową z zaawansowaną i przyjazną technologią. Spotkanie adresowane jest do osób zainteresowanych podjęciem pracy w firmie.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.