facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

Rekrutacja na studia International Executive MBA

Logo MBA

Do 23 października 2018 roku trwa rekrutacja do programu International Executive MBA. Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów i Uniwersytetu Śląskiego. Jakość programu prowadzonego zarówno w języku angielskim, jak i polskim potwierdza instytucja walidująca – Rotterdam School of Management.

Warsztaty pt. „HR strategy for researchers”

 logo HR

10 i 11 października 2018 roku w Uniwersytecie w Ostrawie odbywały się warsztaty dotyczące „HR strategy for researchers” zorganizowane w ramach projektu „HR excellence in Research na Ostravské univerzitě” (finansowanego z programu operacyjnego CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006225). Z ramienia Uniwersytetu Śląskiego udział w tym spotkaniu wzięła dr Małgorzata Chrupała-Pniak z Biura ds. Rozwoju Kadr, która opowiadała o doświadczeniach UŚ w procesie wdrażania HR Excellence in Research. 

Inauguracja programu „Uniwersytet Najlepszych”

logo "Uniwersytetu Najlepszych"

24 października 2018 r. w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się inauguracja programu „Uniwersytet Najlepszych”. Projekt ma na celu rozwijanie zainteresowań najzdolniejszych mieszkańców Katowic, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pokazanie im bogatej oferty edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego oraz zachęcenie do podjęcia studiów w stolicy województwa śląskiego. Jego uczestnicy pod opieką i przy wsparciu tutora – pracownika naukowego uczelni, podejmą próbę rozpoznania swoich zainteresowań i predyspozycji oraz wyznaczą ścieżkę rozwoju osobistego i naukowego.

W spotkaniu udział wzięli uczniowie oraz ich tutorzy, a także prof. dr hab. Ryszard Koziołek – prorektor ds. kształcenia i studentów oraz Waldemar Bojarun – wiceprezydent Katowic.

Trwają zapisy na Intensywne Warsztaty Maturalne 2018/2019

Logo Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ

Zespół Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów, działającego w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ, organizuje dla tegorocznych maturzystów Intensywne Warsztaty Maturalne. Innowacyjny projekt edukacyjny obejmuje 60 godzin ciekawych zajęć i kreatywnych ćwiczeń, które ułatwią zdanie egzaminu maturalnego.

IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki

Logo sympozjum

Od 19 do 21 października 2018 roku na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 9) odbywać się będzie IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki organizowane przez Pracownię Dydaktyki Biologii WBiOŚ. Celem spotkania jest wymiana wiedzy, doświadczeń i poglądów na temat szeroko rozumianej neurodydaktyki ze szczególnym uwzględnieniem jej praktycznych zastosowań. Tematyka konferencji dotyczyć będzie zagadnień związanych z biologią mózgu, neurodydaktyką, memetyką, neurolingwistyką, psychologią, pedagogiką oraz „dydaktyką ewolucyjną”.

Spotkanie inaugurujące projekt pn. „Uniwersytet Młodego Dziennikarza...”

Kilka osób siedzących w sali

Uniwersytet Śląski rozpoczyna realizację projektu pn. „Uniwersytet Młodego Dziennikarza – zajęcia dydaktyczne z zakresu dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego i e-sportu dla szkół średnich” (POWR.03.01.00-00-U084/17), dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt ma na celu zwiększenie kompetencji 60 uczniów z wybranych szkół ponadpodstawowych m.in. w zakresie: przygotowywania treści multimedialnych, planowania strategicznego, radzenia sobie ze stresem oraz działań marketingowych.

Konferencja pt. „Przestrzenie przekładu 4”

Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

18 i 19 października 2018 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbywać się będzie czwarta edycja konferencji „Przestrzenie przekładu 4”, która stanie się okazją do spotkania traduktologów reprezentujących różne ośrodki krajowe i zagraniczne. Szerokie ujęcie tematu konferencji pozwoli zaprezentować wyniki badań uwzględniających różne podejścia metodologiczne w ujęciu interdyscyplinarnym.

Podpisanie umowy o współpracy z Pekińskim Uniwersytetem Technicznym

Grafika: flaga Polski i flaga Chin

Uniwersytet Śląski nawiąże szerszą współpracę z Pekińskim Uniwersytetem Technicznym. Uroczyste podpisanie umowy ramowej odbyło się 17 października 2018 roku o godz. 9.00 w rektoracie UŚ.

Siedziba Wydziału Radia i Telewizji UŚ najlepszą przestrzenią publiczną 2018

Logo konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna

Najlepsza Przestrzeń Publiczna to coroczny konkurs organizowany przez zarząd województwa śląskiego, w którym nagradzane są najciekawsze realizacje urbanistyczne i architektoniczne kształtujące przestrzeń publiczną.

Specjalny statyw na pojemniki laboratoryjne

Grafika przedstawiająca dokument

Patenty Uniwersytetu Śląskiego

Naukowcy związani z Uniwersytetem Śląskim są autorami projektu statywu na probówki lub inne pojemniki laboratoryjne, który został objęty ochroną patentową. Zaprojektowany układ może składać się z jednej lub kilku półek z otworami na probówki czy fiolki. Jego unikalnym rozwiązaniem jest zastosowanie mechanizmu blokującego, który przytrzymuje naczynia w statywie, uniemożliwiając ich wypadnięcie nawet podczas obracania statywu.

Wykład prof. Dariusza Rotta w XLII LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie

prof. Dariusz Rott

30 października 2018 roku w XLII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie rozpocznie się cykl Wykładów Mistrzowskich pt. „Kultura – media – literatura”. Pierwszy z nich wygłosi prof. dr hab. Dariusz Rott z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Temat prelekcji brzmi: „Od Ryszarda Kapuścińskiego do Ziemowita Szczerka. Rosja i Poradziecja w polskim reportażu literackim”.

Spotkanie autorskie z Johnem Maxwellem Coetzeem

prof. John Maxwell Coetzee

22 października 2018 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu odbyło się spotkanie autorskie z prof. Johnem Maxwellem Coetzeem – jednym z najwybitniejszych pisarzy współczesnych, zdobywcą literackiej Nagrody Nobla (2003), dwukrotnym laureatem Nagrody Bookera (1983, 1999) oraz innych prestiżowych nagród literackich, profesorem literatury, honorowym członkiem centrum badawczego swojego imienia na Uniwersytecie w Adelajdzie, cenionym literaturoznawcą oraz tłumaczem.

 

Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w Lublinie

Finansowe oraz praktyczne aspekty wdrażania nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce to główne tematy najbliższego posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP), które odbędzie się w poniedziałek 22 października 2018 roku w Lublinie. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w obradach udział weźmie JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

ISAD 2018

grafika promująca IV edycję ISAD - niebieski zarys twarzy, z symbolem dźwięku

20 października 2018 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach (ul. Bankowa 11, sala konferencyjna, parter) odbędzie się czwarta edycja otwartego seminarium zorganizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania (International Stuttering Awareness Day – ISAD 2018). Temat tegorocznej edycji brzmi „Speak your mind – Powiedz, co masz na myśli!”.

Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim Dzieci

Logo uniwersytetu Śląskiego Dzieci

Inauguracja nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim Dzieci rozpocznie się w sobotę 13 października 2018 roku o godz. 10.00 na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu. W programie uroczystości przewidziano m.in. wystąpienie dziekana WNoZ dr. hab. prof. UŚ Leszka Marynowskiego, a także pasowanie młodych adeptów nauki na studentów oraz wręczenie indeksów reprezentantom Poszukiwaczy, Odkrywców, Młodych Naukowców i Ekspertów.

Dr hab. prof. UŚ Maciej Szpunar pierwszym rzecznikiem generalnym Trybunału Sprawiedliwości UE

Flaga Unii Europejskiej

Dr hab. prof. UŚ Maciej Szpunar z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego został wybrany nowym pierwszym rzecznikiem generalnym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w Luksemburgu.

Seminarium pn. „Firma – idea: zarządzanie systemami złożonymi”

Plakat Open Eyes '18 Economy Summit

W środę 17 października 2018 roku o godz. 10.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12, aula im. Kazimierza Lepszego) rozpocznie się seminarium pn. „Firma – idea: zarządzanie systemami złożonymi” adresowane do ekonomistów, psychologów, fizyków oraz praktyków zarządzania, a także osób, które są zainteresowane tematem zarządzania procesami złożonymi. Celem spotkania jest rozwijanie koncepcji firmy – idei poprzez przedstawienie badań oraz praktyki działania firm w aspektach:

UŚ w czołówce pod względem liczby wynalazków stworzonych przez kobiety

Logo Urzędu Patentowego RP

Uniwersytet Śląski znalazł się w gronie dziesięciu podmiotów, które w latach 2013–2017 zgłosiły w Urzędzie Patentowym RP największą liczbę wynalazków i wzorów użytkowych, w przypadku których przynajmniej jednym z twórców była kobieta. Z liczbą 119 takich zgłoszeń UŚ uplasował się na 3. miejscu wśród uniwersytetów oraz zajął 1. miejsce wśród tak zwanych uczelni bezprzymiotnikowych. Jak wynika z danych Urzędu Patentowego RP, kobiety są autorkami bądź współautorkami opatentowanych rozwiązań najczęściej w dziedzinach chemii, biotechnologii i farmacji.

Mobilne Targi Kariery „Szybki szpil, gibka gra” na Wydziale Nauk Społecznych

Na fioletowym tle napis: studia i co dalej?

16 października 2018 roku w godz. od 9.00 do 14.00 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11) odbędą się Mobilne Targi Kariery „Szybki szpil, gibka gra”, podczas których zaprezentowane zostaną m.in.: oczekiwania pracodawców, specyfika procesu rekrutacji oraz oferta instytucji wspierających wejście na rynek pracy bądź rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Ponadto uczestnicy wydarzenia będą mogli porozmawiać i umówić się na indywidualne spotkania z doradcami przy stoisku Biura Karier UŚ.

20. edycja seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”

Zdjęcie wnętrza biblioteki: książki oraz popiersia filozofów

Naukowcy reprezentujący różne dyscypliny naukowe będą dyskutować na temat granic naszej wiedzy podczas cyklu wykładów organizowanych w ramach 20. edycji interdyscyplinarnego seminarium pn. „Problem granic w filozofii i nauce”. Spotkania rozpoczną się już w październiku 2018 roku.

Popularyzatorzy nauki poszukiwani

Logo Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice

Do końca października trwa nabór zgłoszeń do trzeciej edycji Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE. Organizatorzy zachęcają prelegentów, wystawców oraz osoby zainteresowane popularyzacją nauki do współtworzenia tego największego wydarzenia naukowego w południowej Polsce.

13 i 14 stycznia 2019 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach wystawcy będą mieli okazję zaprezentować swoje dokonania, pasje i zainteresowania naukowe  w formie wykładów, stanowisk pokazowych, wystaw, warsztatów lub eksperymentów. Aby dołączyć do grona aktywnych uczestników podczas Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE 2019, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.slaskifestiwalnauki.pl

Wykład inauguracyjny prof. Ryszarda Koziołka w ASP w Katowicach

Logo Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

W piątek 12 października 2018 roku odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Podczas wydarzenia wykład inauguracyjny pt. „Głośna nieobecność. Dylan i Nobel” wygłosi prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek. W programie uroczystości zaplanowano m.in. wystąpienie JM Rektora ASP prof. dr. hab. Antoniego Cygana, wręczenie dyplomów doktora oraz doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, immatrykulację studentów oraz przekazanie w użyczenie prac prof.

Inauguracja roku akademickiego w Akademii Muzycznej w Katowicach

Logo Akademii Muzycznej w Katowicach

W czwartek 11 października 2018 roku odbędzie się uroczysta inauguracja 89. roku akademickiego w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek. W programie uroczystości przewidziano m.in. przemówienie, które wygłosi JM Rektor AM prof. dr hab. Władysław Szymański, immatrykulację studentów, a także wręczenie dyplomów z wyróżnieniem oraz medalu Primus Inter Pares. Wykład inauguracyjny pt.

Kurs języka angielskiego dla pracowników i doktorantów UŚ

logo English Language Centre

English Language Centre organizuje kurs języka angielskiego dla pracowników i doktorantów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który ma na celu podniesienie kompetencji językowych i dydaktycznych kadry akademickiej, dzięki czemu możliwe stanie się przygotowanie do prowadzenia zajęć z danego przedmiotu w języku angielskim oraz sprawne i efektywne posługiwanie się tym językiem na wykładach i konferencjach zagranicznych.

Konferencja pt. „Stéréotypes, idées reçues et lieux communs dans les littératures d’expression française”

Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ organizuje międzynarodową literaturoznawczą konferencję naukową pt. „Stéréotypes, idées reçues et lieux communs dans les littératures d’expression française”, która odbywać się będzie 25 i 26 października 2018 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu.

8. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Logo Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Od 17 do 19 października 2018 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbywał się 8. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw – jedno z najważniejszych wydarzeń w Europie poświęcone sektorom MŚP. Współorganizatorem spotkania był Uniwersytet Śląski. Cykl paneli dyskusyjnych, debat oraz warsztatów umożliwił uczestnikom spotkań wymianę poglądów i doświadczeń, nawiązywanie kontaktów oraz poszerzanie horyzontów zawodowych.

Motywem przewodnim wszystkich kongresów było hasło „Nauka – biznes – samorząd – razem dla gospodarki”. Współpraca pomiędzy tymi trzema środowiskami daje szansę na stworzenie otoczenia sprzyjającego rozwojowi  innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki.

Konferencja „Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w XXI wieku”

Logo Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Zakład Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Komenda Główna Policji organizują II ogólnopolską konferencję naukową pt. „Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w XXI wieku”. Spotkanie odbędzie się 18 października 2018 roku w godz. 9.30–17.45 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (aula im. Kazimierza Popiołka).

Spotkanie dotyczące koncepcji rozwiązań statutowych

Zdjęcie: długopis w dłoni, dokument

Katowice, 9 października 2018 r.

Szanowni Państwo,
zapraszam na otwarte spotkanie władz rektorskich ze społecznością akademicką Uniwersytetu Śląskiego w sprawie przedstawienia i przedyskutowania koncepcji rozwiązań statutowych przygotowanych przez robocze zespoły ds. wdrożenia ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce – ustawy 2.0.

Spotkanie odbędzie się 29 października br. o godz. 16.00 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych. Spotkanie będzie transmitowane online.

Konferencja „Ludzie, idee, instytucje w przestrzeni biblioteczno-edukacyjnej”

Zdjęcie: fragment budynku Wydziału Filologicznego UŚ wraz z banerem

20 listopada 2018 roku w sali im. Zbigniewa Jerzego Nowaka na Wydziale Filologicznym UŚ (Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1) odbędzie się XII studencko-doktorancka konferencja naukowa pt. „Ludzie, idee, instytucje w przestrzeni biblioteczno-edukacyjnej”, organizowana przez Koło Naukowe Infologów UŚ oraz Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ. 

Zakres tematyczny spotkania obejmuje następujące zagadnienia:

Wykłady o. Leona Knabita OSB

Logo Wydziału Teologicznego

W sobotę 20 października 2018 roku gościem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego (ul. Jordana 18, Katowice) będzie ojciec Leon Knabit OSB – benedyktyn z opactwa w Tyńcu, autor artykułów i książek, laureat nagrody Blog Roku 2011 w kategorii blogi profesjonalne.

Dla uczestników zgromadzonych w wydziałowej auli o. Leon Knabit wygłosi dwa wykłady:

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.