facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

Rekrutacja na Podyplomowe Studia Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji

dyplomy wręczane absolwentom Podyplomowych Studiów Ochrona informacji...

Do 21 września 2018 roku potrwa nabór na XIV edycję Podyplomowych Studiów Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji, które realizowane są na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach (Sosnowiec, ul. Będzińska 39) i które adresowane są do osób pracujących lub zainteresowanych pracą związaną z administrowaniem i ochroną informacji niejawnych oraz danych osobowych, pełnomocników ochrony informacji niejawnych, administratorów bezpieczeństwa informacji, którzy po wejściu w życie 25 maja 2018 r.

„Śniadanie biznesowe” dot. skanowania, modelowania i druku 3D

drukarka 3D

We wtorek 17 lipca 2018 r. o godz. 9.30 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (II piętro, sala nr 159) rozpocznie się, zorganizowane przez Biuro Współpracy z Gospodarką UŚ, „śniadanie biznesowe” poświęcone  tematyce skanowania, modelowania i druku 3D. Spotkanie, w którym udział wezmą przedstawiciele firm ScanTech z Katowic oraz CADXPERT z Krakowa specjalizujących się w dziedzinie skanowania i druku 3D, adresowane jest do całej społeczności akademickiej, a przede wszystkim do osób, których tematyka badawcza jest powiązana z modelowaniem oraz drukiem 3D.

Spotkanie organizowane jest w ramach realizacji projektu Inkubator Innowacyjności+

Konferencja InterNanoPoland 2018

Logo konferencji

12 i 13 września 2018 roku w hotelu Novotel w Katowicach (al. Roździeńskiego 16) odbywać się będzie trzecia edycja konferencji naukowo-biznesowej InterNanoPoland – międzynarodowego forum dla naukowców, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz studentów pracujących w obszarach związanych z nanomateriałami oraz nanotechnologią.

Wizyta naukowców z École Nationale Polytechnique d'Alger

Zdjęcie: dwie dłonie trzymające długopis

W czwartek 5 lipca 2018 roku z wizytą na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przebywali naukowcy reprezentujący École Nationale Polytechnique d'Alger z Algierii. Z JM Rektorem UŚ prof. dr. hab. Andrzejem Kowalczykiem spotkali się: kierownik Département de Génie Minier oraz dyrektor Laboratoire de Recherche LGM prof.

Gabriela Juranek laureatką konkursu Diamentowy Grant

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Gabriela Juranek, studentka Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego, znalazła się w gronie laureatów VII edycji konkursu w ramach programu Diamentowy Grant realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Głównym celem przedsięwzięcia jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy. W tym roku na ten cel przeznaczonych zostało ponad 16 mln zł.

Regionalny Zjazd Geografów

Logo Wydziału Nauk o Ziemi

Od 28 do 30 września 2018 roku na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (Sosnowiec, ul. Będzińska 60) odbywać się będzie Regionalny Zjazd Geografów, którego hasłem przewodnim będzie „Geografia wobec wyzwań regionalnych i globalnych”.

W programie wydarzenia zaplanowano sesje plenarne i popularnonaukowe, dyskusję panelową, konkurs fotograficzny, a także wycieczki po regionie oraz relacje z wyjazdów organizowanych przez geografów.

Nabór do II edycji Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie

Spodek w Katowicach

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim i Związkiem Górnośląskim ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych, interdyscyplinarnych Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie. Nabór zgłoszeń upływa 14 września 2018 roku.

XXVIII letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej

Studentki zagraniczne Od 1 do 29 sierpnia 2018 roku w Cieszynie odbywać się będzie XXVIII letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej organizowana przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Kursy odbywają się nieprzerwanie od prawie 30 lat, a z roku na rok uczestniczy w nich coraz liczniejsza grupa osób zainteresowanych poznawaniem języka polskiego, pięknem polskiej kultury, bogactwem literatury i historią naszego kraju.

Uroczysta inauguracja letniej szkoły rozpocznie się 1 sierpnia o godz. 12.30 w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie

Podpisanie umowy z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach

Dokument i pióro

W środę 4 lipca 2018 roku o godz. 13.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12, s. 24) podpisana została umowa o współpracy dydaktyczno-naukowej pomiędzy uczelnią a Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach (RODN „WOM”). Ze strony uczelni dokumenty sygnował prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, w imieniu ośrodka umowę podpisała dyrektor RODN „WOM” mgr Anna Zakrzewska-Zamora.
 

Nowy sposób otrzymywania związków, które znajdą zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym

Grafika przedstawiająca dokument

Patenty Uniwersytetu Śląskiego

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opracowali nowy sposób otrzymywania niskowrzących eterów i sulfidów 1-propenylowych (pochodnych winylowych) – związków o dużym znaczeniu w chemii, syntezie organicznej, biochemii, technologii chemicznej oraz technologii polimerów. Metoda została objęta ochroną patentową.

Briefing prasowy dotyczący projektu pn. „Uniwersytet Najlepszych”

Mikrofony

We wtorek 3 lipca 2018 roku na deptaku przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) odbył się briefing prasowy dotyczący projektu pn. „Uniwersytet Najlepszych” – nowej inicjatywy edukacyjnej, której pomysłodawcami są Uniwersytet Śląski i Miasto Katowice przy wsparciu Pałacu Młodzieży oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach.

Akcja pt. „Śniadanie na trawie z Uniwersytetem Śląskim”

kosz piknikowy, polne kwiaty, otwarta książka na kocu

W sobotę 7 lipca 2018 roku w Parku Śląskim (Rosarium) w godzinach od 10.00 do 16.00 będzie trwała akcja pt. „Śniadanie na trawie z Uniwersytetem Śląskim”. Jest to jedno

Prof. Zbigniew Kadłubek uhonorowany Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego

prof. Zbigniew Kadłubek

Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego przyznawane są osobom (lub instytucjom, jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom oraz organizacjom), które całokształtem działalności przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju województwa. Podczas 55. sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, która odbyła się 25 czerwca 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim, Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego uhonorowany został dr hab. prof.

Nowe sposoby otrzymywania polieterodioli

Grafika przedstawiająca dokument

Patenty Uniwersytetu Śląskiego

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego opracowali nowy sposób otrzymywania polieterodioli – wytwarzanych w skali przemysłowej półproduktów do otrzymywania poliuretanów będących materiałami o bardzo szerokim zastosowaniu. Są one powszechnie wykorzystywane między innymi w przemyśle obuwniczym, motoryzacyjnym, meblarskim czy budowniczym, a nawet coraz częściej, po modyfikacji, w aplikacjach medycznych. Rozwiązanie zostało objęte ochroną patentową.

Nabór do 3. edycji Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE

Logo 3 Śląskiego Festiwalu Nauki

Rozpoczęły się przygotowania do 3. edycji Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE, który odbywać się będzie od 11 do 15 stycznia 2019 roku. Do prezentacji swoich pasji, zainteresowań naukowych oraz osiągnięć zaproszeni są nauczyciele akademiccy, pracownicy nauki, opiekunowie i członkowie kół naukowych, studenci i doktoranci.

Wystawcy oraz prelegenci mogą zgłaszać udział w wydarzeniu za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: www.slaskifestiwalnauki.pl. Nabór dotyczy propozycji zgłaszanych do głównych wydarzeń festiwalowych zaplanowanych 13 i 14 stycznia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Dr hab. Aneta Hanc-Kuczkowska prezesem Polskiego Towarzystwa Spektroskopii Mössbauerowskiej

Logo PTSM

W trakcie XII Ogólnopolskiego Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej, odbywającego się od 17 do 20 czerwca 2018 roku, zorganizowane zostało zebranie Polskiego Towarzystwa Spektroskopii Mössbauerowskiej, podczas którego przeprowadzono ogólnopolskie wybory do zarządu PTSM. Prezesem została wybrana, pełniąca dotychczas funkcję wiceprezesa, dr hab. Aneta Hanc-Kuczkowska z Instytutu Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego. Na tym stanowisku zastąpiła prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Ruebenbauera.

Wystawa jubileuszowa prezentowana na katowickim rynku

Jubileuszowe logo Uniwersytetu Śląskiego

W ramach obchodów jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego od 7 czerwca do 9 lipca 2018 roku na placu przed Teatrem Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach eksponowana będzie okolicznościowa wystawa „50 lat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Na kilkudziesięciu planszach przedstawione zostały najważniejsze wydarzenia i informacje dotyczące uczelni.

Sposób odzyskiwania palladu ze zużytych katalizatorów

Grafika przedstawiająca dokument

Patenty Uniwersytetu Śląskiego

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opracowali nowy sposób odzyskiwania palladu ze zużytych katalizatorów homogenicznych. Dzięki rozwiązaniu, które zostało objęte ochroną patentową, będzie można ponownie używać odzyskany metal do produkcji nowych katalizatorów, co pozwoli obniżyć koszty ich produkcji i będzie mniej obciążające dla środowiska naturalnego.

Platynowce, w tym pallad, są powszechnie wykorzystywane do produkcji katalizatorów stosowanych przede wszystkim w przemysłach: petrochemicznym, chemicznym oraz samochodowym.

11 projektów z UŚ dofinansowanych w ramach „Uniwersytetu Młodego Odkrywcy”

Logo NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło listę projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” będącego częścią Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dzięki wsparciu z NCBR w wysokości ponad 52 mln zł zrealizowanych zostanie łącznie 155 przedsięwzięć przez 82 polskie szkoły wyższe, z czego najwięcej, bo aż jedenaście, przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Spotkanie Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej PAU

Logo PAU

W ramach spotkań Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej Polskiej Akademii Umiejętności 28 czerwca 2018 roku o godz. 16.00 w Willi Caro (Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a) rozpocznie się wykład, który wygłosi prof. dr. hab. Stanisław Nicieja z Katedry Biografistyki Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego w Opolu. Wystąpienie dotyczyć będzie „Odrodzenia państwa polskiego w 1918 r., roli wojska i inteligencji kresowej w tym dziele”.

Notka biograficzna (pdf, 114 kB)

 

Maria Kycler przewodniczącą Sekcji Bibliotek Naukowych SBP

Zdjęcie: wieczne pióro i dokument

Podczas posiedzenia Sekcji Bibliotek Naukowych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, które odbyło się 24 maja 2018 roku, dokonano wyboru jej nowych władz. Przewodniczącą Sekcji na kadencję 2018–2021 została Maria Kycler z Uniwersytetu Śląskiego – starszy kustosz dyplomowany.

Spotkanie władz uczelni z laureatami programu Start

Rektorat Uniwersytetu Śląskiego

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała stypendia Start dla najzdolniejszych młodych badaczy. Program adresowany jest do naukowców, którzy mogą wykazać się znaczącymi osiągnięciami badawczymi. Roczne stypendia w 26. edycji konkursu zostały przyznane również naukowcom reprezentującym Uniwersytet Śląski: dr Magdalenie Tarnackiej oraz dr. Kajetanowi Koperwasowi z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii.

Akademia Rozwoju Kariery 2018

Logo Akademii Rozwoju Kariery

Akademia Rozwoju Kariery to cykl wakacyjnych szkoleń dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego. Organizatorami warsztatów jest Biuro Karier UŚ wraz z przedstawicielami współpracujących firm. W tym roku są to: Capgemini Poland, VEO Worldwide Services, PwC SDC, WEM Consulting oraz Belbin Polska.

Tematyka spotkań dotyczyć będzie takich zagadnień, jak: efektywna komunikacja, asertywność, współpraca w zespole, zarządzanie czasem, e-branding czy radzenie sobie ze stresem.

Projekt jest adresowany do osób, które pragną rozwinąć swoje umiejętności i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

Delegacja z Chin – Southwest University

Grafika: flaga Polski oraz flaga Chin

We wtorek 19 czerwca 2018 roku z wizytą na Uniwersytecie Śląskim przebywała delegacja z Southwest University w Chinach. Z przedstawicielami chińskiej uczelni spotkał się prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski.

Wizyta była okazją do omówienia dotychczasowej współpracy, podjęte zostały również kwestie związane z wymianą studentów i nauczycieli akademickich, a także opracowania wspólnych programów studiów.

Zapis debaty na temat przyszłości uczelni

JM Rektor UŚ podczas debaty

W czwartek 21 czerwca 2018 roku odbyło się spotkanie władz rektorskich z członkami społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego poświęcone dyskusji nad przyszłością uczelni w kontekście prognozowanych zmian w prawie związanych z zapowiadaną ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – ustawą 2.0. 

Do uczestnictwa w debacie, która odbyła się na Wydziale Nauk Społecznych, całą wspólnotę akademicką Uniwersytetu Śląskiego zaprosił JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.
 

Podpisanie umowy o współpracy między UŚ a Gminą Zawiercie

czerwona teczka na dokumenty

W czwartek 21 czerwca 2018 roku o godz. 9.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12, sala 24) odbyło się uroczyste nawiązanie współpracy pomiędzy uczelnią a Gminą Zawiercie, reprezentowaną przez Agencję Rozwoju Zawiercia. Porozumienie o współpracy naukowo-badawczej uzupełni umowa partnerstwa z Centrum Badawczym Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych UŚ oraz porozumienie o współpracy z Biurem Karier UŚ, którego celem jest wspieranie studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na rynku pracy.

Dni Kultury Polskiej na Uniwersytecie Północno-Wschodnim w Shenyang

flagi Polski i Chin

Od 28 do 30 czerwca 2018 roku na Uniwersytecie Północno-Wschodnim w Shenyang odbywać się będą Dni Kultury Polskiej. Wspólne projekty z NEU realizowane są od 2013 roku, kiedy rozpoczęła się współpraca bilateralna między tą uczelnią a Uniwersytetem Śląskim. Początkiem współpracy było uruchomienie lektoratu z języka polskiego na Wydziale Języków Obcych NEU. Był to pierwszy krok do popularyzacji języka polskiego i kultury polskiej na technicznej uczelni, którą w istocie jest Uniwersytet Północnowschodni.

W ramach tegorocznych Dni Kultury Polskiej organizowanych przez Centrum Studiów Polskich w Shenyang, którego dyrektorem jest Paulina Tabor

Uroczysta Gala Mistrzów

Fragment plakatu reklamującego wydarzenie

W poniedziałek 25 czerwca 2018 roku o godz. 15.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12, aula im. Kazimierza Lepszego) odbędzie się uroczysta Gala Mistrzów, podczas której uhonorowani zostaną studenci śląskiej Alma Mater – indywidualni i drużynowi medaliści Akademickich Mistrzostw Polski, a także ich trenerzy. W uroczystości udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.