facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

WIZYTA PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ

W czwartek 16 stycznia 2003 r. przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej prof. hab. dr Andrzej Jamiołkowski odwiedzi Uniwersytet Śląski. W trakcie wizyty odbędzie się spotkanie z władzami rektorskimi naszej uczelni oraz z dziekanami wydziałów.

PRZEPROWADZKA BIURA PROMOCJI I KARIER

Rozpoczynają się przenosiny Biura Promocji i Karier do nowych pomieszczeń w budynku przy ul. Bankowej 12a, I piętro (budynek z tyłu Rektoratu). W środę przeprowadza się zespół ds. karier, a z końcem tego tygodnia zespół ds. promocji. W związku z powyższym uprzejmie prosimy wszystkich interesantów o wyrozumiałość i zapraszamy do nowej siedziby Biura Promocji i Karier od poniedziałku 20 stycznia 2003 r. Mapka nowej lokalizacji

KSIĘGA PAMIĄTKOWA

Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów Uniwersytetu Śląskiego oglądających wystawę prac zgłoszonych do konkursu na opracowanie koncepcji budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Śląskiego do wyrażania swoich opinii. Specjalna księga znajduje się w Biurze Promocji i Karier (pokój 23 w budynku rektoratu UŚ - ul. Bankowa 12, Katowice). Więcej informacji o konkursie...

NOWY MAGAZYN STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Ukazał się pierwszy numer magazynu studentów Uniwersytetu Śląskiego "Suplement". Od 15 stycznia 2003 r. będzie on dostępny na terenie Uniwersytetu Śląskiego, a na razie został dołączony jako wkładka do styczniowego wydania "Gazety Uniwersyteckiej" UŚ.

REKRUTACJA DO COLLEGIUM INVISIBILE

Do 31 stycznia 2003 r. trwa rekrutacja do Collegium Invisibile. Skupia ono studentów i profesorów współpracujących na zasadzie "mistrz-uczeń". O przyjęcie do Collegium można ubiegać się po ukończeniu I lub II roku studiów.

ZMIANA SIEDZIBY DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Informujemy, iż wkrótce nastąpi zmiana siedziby Działu Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego. Nowy adres: Katowice, ul. Szkolna 7. Orientacyjny termin: 1 lutego 2003 r.

CARREFOUR DLA STUDENTÓW

Wszystkich studentów kończących studia w roku akademickim 2002/2003 zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami firmy Carrefour, które będzie dotyczyło specyfiki działalności firmy na rynku międzynarodowym i polskim - zarówno w branży hipermarketów jak i supermarketów (sieć Champion). Szczególny nacisk zostanie położony na stronę praktyczną funkcjonowania sklepów i specyfikę pracy. W związku z planowanym pozyskaniem kandydatów na stanowiska kadry menedżerskiej firma liczy na przybycie wszystkich zainteresowanych pracą w branży handlowej. Spotkanie odbędzie się w środę 15 stycznia 2003 r. o godz. 11.30 w Auli im. K. Lepszego - Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12.

OLIMPIADA NA WYDZIALE TECHNIKI

17 stycznia 2003 r. w auli Wydziału Techniki w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego 3 odbędą się zawody II stopnia XXIX Olimpiady Wiedzy Technicznej. W zawodach uczestniczyć będzie 75 uczniów szkół średnich województwa śląskiego, którzy zostali zakwalifikowani z grona około 2000 uczniów biorących udział w eliminacjach szkolnych.

BIBLIOTEKA NIEPEŁNOSPRAWNYM

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek w porozumieniu z Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej mgr Wandą Dziadkiewicz-Fazan zdecydował o zwolnieniu z opłat niepełnosprawnych osób studiujących i pracujących w UŚ, uprawnionych do korzystania z wypożyczalni międzybibliotecznej. Obecnie wszystkie takie osoby, o widocznym inwalidztwie lub legitymujące się stosownym dokumentem potwierdzającym fakt niepełnosprawności, mogą sprowadzać książki z kraju i zagranicy za darmo. Tę i inne interesujące informacje można znaleźć na stronie "Informacje dla studentów".

POSIEDZENIE KOMISJI PROGRAMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

10 stycznia 2003 r. odbędzie się Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Programów Międzynarodowych (UKProM) w nowej kadencji. Posiedzenie będzie miało miejsce na Uniwersytecie Warszawskim, Krakowskie Przedmieście 26/28, w Pałacu Kazimierzowskim w sali 15 o godz. 11.00. W programie przewidziano m.in. wybór wiceprzewodniczących UKProM i dyskusję nad planem pracy UKProM w kadencji 2002-2005.

DOFINANSOWANIE MENiS DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ STUDENCKICH

Wzorem lat ubiegłych, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu powiadomiło o możliwości ubiegania się o dofinansowanie szczególnie wartościowych przedsięwzięć studenckich w roku 2003. Z uwagi na wyjątkowo krótki termin przesyłania dokumentów do Ministerstwa, prosimy studenckie koła naukowe, artystyczne i sportowe; organy samorządu i agendy kulturalne o składanie zaopatrzonych w stosowne akceptacje wniosków według odpowiedniego wzoru do 15 stycznia 2003 r. w Dziale Spraw Studenckich. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej "Informacje dla studentów".

ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ

Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego od początku marca 2003 roku organizuje nowe dwusemestralne studia podyplomowe "Zarządzanie sytuacją kryzysową", tworzone w ścisłej współpracy z pracownikami Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej i Policji.

WYNIKI KONKURSU NA PROJEKT BIBLIOTEKI UŚ

W zakończonym postępowaniu dwuetapowego konkursu Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) na opracowanie koncepcji Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej w Katowicach przyznana została pierwsza nagroda, cztery równorzędne drugie nagrody oraz wyróżnienie honorowe.

PROF. STANISŁAW JUSZCZYK ZAPROSZONY DO RADY

prof. dr hab. Stanisław Juszczyk Mamy zaszczyt poinformować, że prof. dr hab. Stanisław Juszczyk - Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach został zaproszony przez Panią Minister Krystynę Łybacką do pracy w Radzie ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej, będącej ciałem doradczym Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

STUDENCI UŚ W AKADEMII "ARTES LIBERALES"

Miło nam poinformować, że dwoje studentów i roku Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Agata Bratek oraz Piotr Bogalecki zostało przyjętych w poczet studentów prestiżowej Akademii "Artes Liberales" tworzonej przez siedem uniwersytetów polskich: Warszawski, Jagielloński, Wrocławski, Śląski, im. Adama Mickiewicza, im. Mikołaja Kopernika oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski.

KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

logo Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego (English Language Centre - UCET - in association with the British Council) prowadzi zapisy na kursy w drugim semestrze akademickim na wszystkich poziomach zawansowania. Zajęcia przygotowujące do egzaminów FCE, CAE, CPE prowadzone są w trybie zwykłym lub intensywnym. Pracownicy UŚ i doktoranci studiów dziennych mogą uzyskać 50% zniżki.

IMPREZA INTEGRACYJNA

logo 19 stycznia (niedziela) w klubie studenckim "Straszny Dwór" odbędzie się impreza integracyjna "The great foreigners party". Przewidywany czas trwania od godziny 19 do 3 rano (organizatorzy zapewniają nocny powrót do centrum Katowic wynajętymi busami). Celem imprezy jest nie tylko integracja studentów z różnych krajów, ale również rozpropagowanie programu Tandem, który ma polegać na świadczeniu nieodpłatnych korepetycji językowych w ramach wymiany pomiędzy studentami polskimi i zagranicznymi. Polskimi studentami biorącymi udział w programie kieruje Szkoła Języka i Kultury Polskiej.

WYBORY PREZYDIUM RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

W piątek 3 stycznia bieżącego roku w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie VIII Kadencji Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, w trakcie którego dokonano wyboru Przewodniczącego RG, Wiceprzewodniczących, członków Prezydium oraz przewodniczących Komisji, a członkom Rady wręczono uroczyście Akty stwierdzenia wyboru.

KONWERSATORIUM PTF: CZY MOŻLIWE JEST AUTOMATYCZNE ROZUMIENIE OBRAZÓW?

Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza w piątek 10 stycznia 2003 r. o godz. 14.00 na konwersatorium w Auli im. Kazimierza Lepszego (Uniwersytet Śląski, Katowice, ul. Bankowa 12), na którym Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz - Rektor AGH, Kierownik Katedry Automatyki AGH, Członek PAN, Członek PAU, Członek Zagraniczny RANP, Doktor Honoris Causa Politechnik Częstochowskiej i Wrocławskiej, a także Uniwersytetów w Kuala Lumpur i w Dniepropietrowsku (Profesor Honorowy) wygłosi wykład pt.: "Czy możliwe jest automatyczne rozumienie obrazów?"

POLSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE ZAPRASZA

Polskie Towarzystwo Historyczne zaprasza na wykład dr Kazimierza Miroszewskiego "Obozy na terenie Polski południowej w latach 1945 - 1956". Wykład odbędzie się we wtorek 14 stycznia 2003 r. o godz. 17.00 w gmachu Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 11, w sali 138 (I piętro).

NOWA TWARZ W TVP

Studentka I roku psychologii Uniwersytetu Śląskiego Anna Rossa została finalistką konkursu na prezentera Telewizji Polskiej. Konkurs zainspirowany został ogłoszeniem przez Unię Europejską roku 2003 Rokiem Osób Niepełnosprawnych. Finaliści konkursu (6 osób) pojawią się w 2003 roku na wizji. Pani Anna, która jest osobą niewidomą od urodzenia, studiuje jednocześnie na Wydziale Jazzu katowickiej Akademii Muzycznej. Serdecznie gratulujemy sukcesu! Więcej informacji w tygodniku "Newsweek" (nr 01/2003, str. 87)

WYPŁATY STYPENDIÓW W 2003 ROKU

Pierwsze w 2003 r. wypłaty dla studentów nastąpią od 7 do 10 stycznia (stypendia z własnego funduszu uczelni dla laureatów olimpiad przedmiotowych i studentów posiadających wybitne osiągnięcia sportowe) oraz od 20 do 24 stycznia (świadczenia pomocy materialnej). Terminy wypłat lutowych zostaną podane niezwłocznie po ich ustaleniu. Zgodnie z decyzją władz Uniwersytetu Śląskiego, będą to ostatnie stypendia wypłacane w kasach uczelni. W następnym semestrze warunkiem otrzymania wypłaty będzie posiadanie konta w banku.

UŁATWIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W Uniwersytecie Śląskim w Katowicach pojawiły się kolejne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. W budynku przy ul. Bankowej 14 wybudowany został specjalny podjazd dla wózków (przy wejściu od strony ul. Uniwersyteckiej). Tym samym ułatwiono dostęp do mieszczących się w budynku: Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydziału Prawa i Administracji oraz czytelni i wypożyczalni Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego.

POSIEDZENIE RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

I posiedzenie Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego VIII kadencji odbędzie się 3 stycznia 2003 r. (piątek) w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (al. J. Ch. Szucha 25) w sali 102. Rozpoczęcie obrad planowane jest o godz. 11.00. W trakcie posiedzenia odbędą się m.in. wybory przewodniczącego i Prezydium Rady Głównej, dyskusja nad przyszłą działalnością RG, trybem jej pracy oraz organizacją wewnętrzną.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

"Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna" (List do Hebrajczyków 1,1-2). Bóg stał się człowiekiem, wszedł w historię ludzkości i zamienił ją w historię zbawienia. Niech nadchodzące Święta blaskiem swego światła obdarzą radością a nowy od Narodzenia Syna Bożego Annus Domini 2003 będzie zapowiedzią Błogosławieństwa i Łaski. Ks. Wincenty Myszor

WIZYTA KONSULA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ

Konsul Generalny Republiki Francuskiej w Krakowie, Michael Raineri, odwiedził w środę 18 grudnia 2002 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach. Podczas spotkania konsula z Prorektorem ds. Nauki, Współpracy i Promocji Uniwersytetu, prof. dr. hab. Wiesławem Banysiem, omawiano kwestie współpracy pomiędzy rządem Republiki Francuskiej a uczelniami polskimi (w szczególności Uniwersytetem Śląskim). Rozmawiano także na temat rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce i Regionie oraz omawiano kwestie związane z integracją europejską.

ZMIANA W HARMONOGRAMIE WYKŁADÓW CSCS

Informujemy, że wykład prof. dr. hab. Pawła Liberskiego z Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi zaplanowany na czwartek 19 grudnia z cyklu Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska organizowanego przez Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zostanie przeniesiony na drugi semestr. W czwartek ramach spotkania będzie można uczestniczyć w projekcji ciekawego filmu dotyczącego tematyki przyrodniczej. Serdecznie zapraszamy i przepraszamy za zmianę w harmonogramie.

ALBUM O PRZYRODZIE KATOWIC

Informujemy, że nakładem Wydawnictwa "Kubajak" ukazała się publikacja Katowice przyroda miasta, przygotowana przez pracowników naukowych Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska: dr Barbary Tokarskiej-Guzik, dr. Adama Rostańskiego, dr Barbary Fojcik, dr. Jacka Gorczycy oraz dr Renaty Dulias z Wydziału Nauk o Ziemi, przy współpracy Romana Kupki z Urzędu Miasta oraz dr. Leszka Trząskiego z Głównego Instytutu Górnictwa.

SZKOLENIE NA TEMAT 6 PROGRAMU RAMOWEGO UE

logo Zespół Programów Międzynarodowych serdecznie zaprasza na szkolenie na temat 6 Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, które odbędzie się w środę 8 stycznia 2003 roku w godzinach 13.00 - 17.00 w Auli im. K. Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych, ul. Bankowa 11, Katowice.

ZIMOWY OBÓZ INTEGRACYJNY DLA STUDENTÓW I MATURZYSTÓW

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Akademicki Związek Sportowy zapraszają wszystkich studentów oraz tegorocznych maturzystów do wzięcia udziału w "białym szaleństwie", czyli w obozie integracyjnym, który odbędzie się od 27 stycznia do 2 lutego 2003 roku w czeskiej miejscowości Koprivnice.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.