facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

STYPENDIA POLITYKI

Przedstawiciel Uniwersytetu Śląskiego mgr Grzegorz Olszański (związany z Zakładem Teorii Literatury Wydziału Filologicznego) znalazł się wśród 21. dobrze zapowiadających się naukowców, nagrodzonych w tegorocznej edycji konkursu "Polityki" na stypendium dla młodych uczonych: Zostańcie z nami 2002, którego wyniki opublikowano w najnowszym numerze tygodnika. Każdy z laureatów otrzyma 20 października portfel z zawartością 25 tys. zł na zachętę, by "zostać z nami" - na polskich uczelniach... Gratulujemy!

PRZYRODA MYSŁOWIC

okładka Prof. dr hab. Andrzej Czylok, dr Bogdan Gądek i dr Andrzej Tyc, pracownicy Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach, są autorami książki zatytułowanej "Przyroda Mysłowic. Przewodnik przyrodniczy po mieście Mysłowice". Książka została wydana przez Wydawnictwo Urzędu Miasta Mysłowice jako pierwszy owoc porozumienia o współpracy miasta Mysłowice i Uniwersytetu Ślaskiego zawartego w dniu 18.05.2000 r.

LXXIII PROMOCJA DOKTORSKA

Uroczysta promocja doktorska odbędzie się w poniedziałek 28 października w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12 w Katowicach, I piętro). Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych przebiegiem tego wydarzenia. Początek jak zwykle o godzinie 12.00.

ZAMIAR ZBYCIA UNIWERSYTECKIEJ NIERUCHOMOŚCI

Uniwersytet Śląski w Katowicach zawiadamia o zamiarze zbycia Ośrodka Wypoczynkowego - nieruchomości położonej przy ul. Łącznej 15 w Zarzeczu (gmina Łodygowice, woj. śląskie).

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2002/2003

Uroczysta inauguracja XXXV roku akademickiego 2002/2003 w Uniwersytecie Śląskim odbyła się we wtorek 1 października w auli Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Bankowej 11 w Katowicach.

KSIĘGA PAMIĄTKOWA DLA PROF. ALEKSANDRA ABŁAMOWICZA

prof. dr. hab. Aleksander Abłamowicz Uroczystość wręczenia Księgi Pamiątkowej prof. dr. hab. Aleksandrowi Abłamowiczowi odbędzie się - staraniem pracowników Instytutu Filologii Romańskiej - w sobotę 12 października. Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Lepszego (budynek Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach).

AKADEMICKA TELEWIZJA NAUKOWA (ATVN) ROZPOCZĘŁA DZIAŁALNOŚĆ

logo 1 października 2002 r. rozpoczęła działalność ATVN. Akademicka Telewizja Naukowa to nowo powstały, jedyny na świecie kanał telewizyjny o profilu naukowym, realizowany specjalnie dla Internetu. Został stworzony przy Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, będącym jednym z centrów inicjatyw upowszechniających naukę i wiedzę.

XLV ZJAZD NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO

W dniach 9-13 września 2002 r. odbył się w Krakowie doroczny XLV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. W Forum Młodych tego Zjazdu uczestniczyło 14 studentów Naukowego Koła Chemików Uniwersytetu Śląskiego stanowiąc najliczniejsza grupę. Przedstawili wyniki swoich badań na 6 posterach i wygłaszając jeden komunikat. Swoim uczestnictwem zaszczycili forum Młodych znani Profesorowie m.in. Prof. Adam Bielański, Prof. Mieczysław Mąkosza czy ks. Adam Boniecki.

SEMESTR W UNIWERSYTECIE BAŁTYCKIM

logo The Baltic University Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego przyjmuje zapisy na dwa równoległe semestralne (30 godz.) kursy: The Baltic Sea Environment oraz A Sustainable Baltic Region, organizowane we współpracy z Uppsala University w ramach międzynarodowego projektu The Baltic University Programme.

REWELACJA Z MENiS!

Już w pierwszej turze został wyrównany ubiegłoroczny rekord: Uniwersytet Śląski ma 34 studentów - stypendystów Ministra Edukacji Narodowej i Sportu!

WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

logo CSCŚ Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na XI cykl wykładów: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska. Spotkania odbywają się w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska U.Ś. przy ul. Bankowej 9 w każdy czwartek, początek zawsze o godzinie 16:00. Pierwsze spotkanie, w czasie którego Wanda Zaworska-Matuga (gość z Polskiego Klubu Ekologicznego) przedstawi wykład zatytułowany: Program ochrony środowiska jako instrument zarządzania środowiskiem, odbędzie się już 3 października. Zainteresowanych i ciekawskich zapraszamy!

UDANA AUKCJA - ZEBRANO PRAWIE 12 TYS. PLN!

obraz Dawida Wakulińskiego Jak wcześniej zapowiadaliśmy, w sobotę 28 września br. odbyła się aukcja prac plastycznych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Do auli im. Kazimierza Lepszego Uniwersytetu Śląskiego przybyło ponad 200 gości! Byli wśród nich min. przedstawiciele władz miejskich, partii politycznych, mediów, firm ubezpieczeniowych oraz pracownicy naszej uczelni. Wszyscy byli zaskoczeni poziomem artystycznym trzydziestu prezentowanych dzieł małych artystów. Na każdej pracy widniało czerwone serduszko, które należało oderwać, aby obraz był poddany licytacji. Po kilkunastu minutach 29 serduszek zniknęło! Tego się nikt nie spodziewał.

INAUGURACJE NA WYDZIAŁACH

Studentów Uniwersytetu Śląskiego informujemy uprzejmie o wydziałowych inauguracjach roku akademickiego 2002/2003, a - być może troszkę zdezorientowanych nową sytuacją - studentów lat pierwszych o terminach spotkań informacyjno-organizacyjnych przygotowanych specjalnie z myślą o wprowadzeniu nowicjuszy w uniwersytecki tryb życia i edukacji. Ze względu na uroczysty charakter inauguracji roku akademickiego, a w szczególności aktu wręczenia indeksów studentom pierwszego roku - czynnych i biernych uczestników spotkań z władzami wydziałów prosimy o przybycie w strojach adekwatnych do sytuacji.

IMPREZA STUDENCKA

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziałowy Samorząd Politechniki Śląskiej zapraszają wszystkich chętnych, spragnionych studenckiej zabawy na imprezę integracyjną.

NIECZYNNA STOŁÓWKA

Mieszkańców osiedla akademickiego w Katowicach-Ligocie z przykrością zawiadamiamy, że mieszcząca się tam stołówka nie będzie czynna w najbliższym czasie. Po niedawnym rozwiązaniu umowy z prowadzącym ją ajentem okazało się bowiem, iż stan techniczny pomieszczeń i urządzeń uniemożliwia sprawne i bezpieczne prowadzenie żywienia.

100 NAJMĄDRZEJSZYCH

Sylwetki 100 najmądrzejszych osób, mieszkających w województwie śląskim lub z nim blisko związanych, opublikował w specjalnym dodatku z dnia 26 września Dziennik Zachodni. Drugie miejsce w tym niecodziennym rankingu zajął prof. dr hab. Tadeusz Sławek - w ciągu minionych sześciu lat sprawujący funkcję Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Palmę pierwszeństwa dzierży prof. Kornel Gibiński - internista, gastroenterolog, twórca polskiej szkoły internistycznej.

WYSTAWA I AUKCJA DZIECIĘCYCH PRAC PLASTYCZNYCH

Sonia Golonka  ( Łabędź-tempera ) Aukcja i wystawa prac plastycznych autorstwa dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którą poprowadzi Senator RP Krystyna Doktorowicz, odbędzie się w sobotę 28 września w auli. im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach. Połączona z aukcją wystawa, zorganizowana dzięki inicjatywie Dyrekcji i muzyków Filharmonii Śląskiej oraz władz i pracowników Uniwersytetu Śląskiego (w szczególności Zakładu Arteterapii Instytutu Pedagogiki) - rozpocznie się o godz. 11.00.

O POGŁĘBIONE STUDIA REGIONALNE

logo Polskiego Towarzystwa Historycznego Katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego zaprasza na wykład mgra Szczepana Świątka (z Archiwum Państwowego w Krakowie), zatytułowany: O pogłębione studia regionalne. Uwagi historyka-archiwisty. Wykład odbędzie się we wtorek 8 października o godz. 17.00 w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 11 (sala 147 na I piętrze).

PROBLEMY UCZELNI WYMAGAJĄ SZYBKICH DECYZJI POLITYCZNYCH

"Do rozwiązania problemów uczelni nie potrzeba pieniędzy tylko decyzji politycznej. Ale Minister Edukacji milczy od niemal roku" - pisze w liście otwartym do Krystyny Łybackiej prof. Krzysztof Dołowy z SGGW - przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sejmiku Mazowieckiego, poseł w latach 1993-1997 z ramienia Unii Wolności, członek Rady Politycznej UW. Prof. Dołowy wystosował list otwarty do Minister Edukacji, Nauki i Sportu Krystyny Łybackiej z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego.

KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU KULTUROWEGO GÓRNEGO ŚLĄSKA

Komisja Badania Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego są organizatorami III ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej: Problemy kształtowania krajobrazu kulturowego Górnego Śląska na tle doświadczeń z innych regionów Polski i Europy. W konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele wielu dyscyplin akademickich: geografowie, architekci, urbaniści, etnolodzy, biolodzy, archeolodzy, kulturoznawcy, zajmujący się krajobrazem kulturowym. Corocznie w spotkaniu biorą ponadto udział przedstawiciele władz samorządów terytorialnych i wiodących instytucji gospodarczych z naszego regionu.

USPRAWNIJ LINUKSA I WYGRAJ

Firma IBM ogłosiła kolejną edycję konkursu dla studentów Linux Scholar Challenge 2002. Zadaniem uczestników jest stworzenie projektu ciekawej aplikacji dla systemu Linux lub usprawnienia już istniejącego rozwiązania dla tej platformy.

KSZTAŁCENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA POZIOMIE WYŻSZYM

logo Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych Spotkanie Pełnomocników Rektorów ds. studentów niepełnosprawnych większych polskich uczelni odbyło się w Warszawie 19 września. Nie zabrakło na nim również przedstawiciela Uniwersytetu Śląskiego. Celem spotkania była kontynuacja wysiłków związanych z wypracowaniem efektywnych mechanizmów finansowania kształcenia osób niepełnosprawnych na poziomie wyższym.

PRELUDIUM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

logo JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Janusz Janeczek weźmie udział w Regionalnej Konferencji: Możliwości finansowania działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego z funduszy europejskich, która odbędzie się w środę 25 września w Audytorium Banku Śląskiego w Katowicach. Konferencja związana jest z realizacją projektu PRELUDE: Wspieranie Lokalnego i Regionalnego Rozwoju Gospodarki Cyfrowej w Europie (Promoting European Local and Regional Sustainability in the Digital Economy), którego zasady przybliży uczestnikom spotkania Anna Słupina z Wydziału Funduszy Europejskich.

Edukacja na odległość

okładka książki Ukazała się najnowsza książka autorstwa prof. dr. hab. Stanisława Juszczyka zatytułowana Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów. Książka szczegółowo omawia zagadnienia związane z bardzo aktualnym tematem nauczania z wykorzystaniem sieci komputerowych. Dzięki edukacji na odległość można uczestniczyć w procesie nauczania niezależnie od położenia geograficznego. Autor we wprowadzeniu kieruje swą książkę "(...) do tych wszystkich osób, które zamierzają wspierać, organizować i uczestniczyć w edukacji na odległość na poziomie kształcenia wyższego w Polsce. Zatem kierowana jest do nauczycieli akademickich oraz studentów wszystkich kierunków studiów i specjalności zarówno przyrodniczych, humanistycznych, jak i technicznych wszystkich uczelni wyższych w Polsce (...)".

WRZEŚNIOWE POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się dziś (wtorek 24 września) w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu UŚ (przy ul. Bankowej 12 w Katowicach). Początek o godz. 10.00.

TYDZIEŃ POLSKI W EDMONTON

Uniwersytet Śląski oraz Szkołę Języka i Kultury Polskiej reprezentuje od poniedziałku 23 września w Edmonton dr Jolanta Tambor. Dzięki wysiłkom dr. Wacława Osadnika (wykładowcy na studiach polskich kanadyjskiego University of Alberta) oraz Małgorzaty Możdżeńskiej (Prezydent Polskiej Społeczności Edmonton) już po raz czwarty odbywają się za oceanem obchody Tygodnia Polskiego, pełnego różnorodnych rozrywek kulturalnych: wykładów, wernisaży sztuki, spotkań z polską książką, poezją, filmem, muzyką. Doroczne święto Polski potrwa w Edmonton jeszcze do 28 września.

NAPISZ NAJLEPSZĄ PRACĘ NA TEMAT ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

logo Urzędu Służby Cywilnej Szef Służby Cywilnej ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską (i licencjacką) dotyczącą problematyki funkcjonowania administracji rządowej w Polsce, którego rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2002 roku. Laureaci konkursu, poza dyplomem, otrzymają cyfrowy aparat fotograficzny, a szczególnie zainteresowanym poznaniem praktycznych aspektów pracy w urzędach administracji rządowej, Urząd Służby Cywilnej pomoże w organizacji stażu, uwzględniającego ich preferencje i zainteresowania zawodowe. Wyróżnieni zostaną również promotorzy nagrodzonych prac.

WYJAZD ZE STYPENDIUM

logo BUWiWM Aktualną ofertę wyjazdów stypendialnych w ramach umów międzyrządowych na rok akademicki 2003/2004 można znaleźć na stronach internetowych Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Bliższych informacji na ten temat udzielają pracownicy Działu Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Śląskiego. Ostateczny termin składania wniosków (w wyżej wymienionym Dziale) upływa 12 listopada.

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

Miłośników wakacji informujemy uprzejmie o ich nieuchronnym końcu. We wtorek 1 października odbędzie się w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych uczelniana centralna inauguracja roku akademickiego 2002/2003, poczatek o godz. 11.00. Więcej szczegółowych informacji dla studentów lat pierwszych już wkrótce.

USPRAWNIANIE PARKOWANIA

Zaskoczonych blokadą drogi dojazdowej na parking, usytuowany za budynkiem Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego (przy ul. Bankowej 12a), najserdeczniej przepraszamy za poranne komplikacje i dezorientację, informując zarazem o wynikających z zaistniałej sytuacji niebagatelnych korzyściach. Uniwersytecki parking będzie odtąd służył przede wszystkim pracownikom uczelni, którzy powinni do dnia 7 października zaopatrzyć się w specjalną kartę chipową (stałą, przypisaną do osoby, a nie samochodu), która pozwoli na korzystanie z wyżej wymienionych miejsc parkingowych codziennie od 7.00 do 21.00 (w pozostałych godzinach blokada nie będzie obowiązywała).

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.