facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

NOWY BUDYNEK DLA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W SOSNOWCU

logo Sosnowca JM Rektor UŚ prof. Tadeusz Sławek i Prezydent Sosnowca Michał Czarski podpisali dziś Porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Sosnowiec a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, na mocy którego nastąpi niezbędna adaptacja, a następnie nieodpłatne przekazanie naszej uczelni budynku dawnego szpitala przy ul. Grota Roweckiego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności edukacyjnej uniwersyteckich instytutów neofilologicznych. Porozumienie ma na celu zabezpieczenie możliwości pełnej realizacji funkcji naukowo-dydaktycznych jednostek Wydziału Filologicznego, zlokalizowanch na terenie miasta Sosnowca.

DEKLARACJA WSPÓŁPRACY I TARGI EDUKACJI W RYBNIKU

We wtorek 19 marca została w Rybniku podpisana Deklaracja Współpracy pomiędzy trzema śląskimi uczelniami - Politechniką Śląską, Uniwersytetem Śląskim, Akademią Ekonomiczną a miastem Rybnik. Podpisanie Deklaracji oficjalnie zainicjowało działalność rybnickiego międzyuczelnianego ośrodka akademickiego pod nazwą: Zespół Szkół Wyższych w Rybniku. Jednocześnie zainaugurowano Targi Edukacji (19-21 marca), na których pracownicy naukowi i studenci prezentują kierunki studiów i sposób rekrutacji w rybnickim ośrodku akademickim.

WYNIKI SONDAŻU WYBORCZEGO W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

Na posiedzeniu Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w poniedziałek 18 marca przeprowadzony został sondaż wyborczy na funkcję rektora Uniwersytetu Śląskiego na kadencję 2002/2005. Jak poinformowała Uczelniana Komisja Wyborcza: na posiedzeniu według listy obecnych było 181. spośród dwustu elektorów uprawnionych do głosowania (głosowało 181. elektorów, oddano 179 ważnych głosów, nieważnych dwa). Niekwestionowanym zwycięzcą sondażu jest prof. dr hab. Janusz Janeczek - Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji Uniwersytetu Śląskiego.

KWALIFIKOWANI PRACOWNICY INSTYTUTU SZTUKI

Niezmiernie miło nam poinformować o fakcie nadania dwóm pracownikom Zakładu Malarstwa i Rysunku Instytutu Sztuki Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie: Tadeuszowi Rusowi i Lechowi Kołodziejczykowi kwalifikacji II stopnia w dziedzinie nauk plastycznych w dyscyplinie: malarstwo. Rada Wyższego Szkolnictwa Artystycznego zatwierdziła stosowne uchwały (odpowiednio: Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i Rady Wydziału Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu) 26 lutego br. Kwalifikacja II stopnia w dziedzinie nauk plastycznych jest odpowiednikiem stopnia naukowego doktora habilitowanego. Obydwu Panom serdecznie gratulujemy!

TYSIĘCZNE POSIEDZENIE SEMINARIUM Z RÓWNAŃ FUNKCYJNYCH

Tysięczne posiedzenie Seminarium z Równań Funkcyjnych rozpocznie się o godz. 16:15 w auli im. Kazimierza Lepszego (przy ul. Bankowej 12) we wtorek 9 kwietnia. W uroczystym posiedzeniu weźmie udział ponad stu dawnych i obecnych uczestników z kraju i zagranicy. Planowane jest wydanie specjalnej publikacji One Thousand Seminars on Functional Equations, zawierającej zarys historii i osiągnięć naukowych seminarium, prezentację Konkursu im. prof. Marka Kuczmy oraz materiały statystyczne dotyczące uczestnictwa w Seminarium. Publikacja ta częściowo jest subwencjonowana przez Urząd Miejski w Katowicach. Zasadnicze jednak wsparcie dla jubileuszowych obchodów pochodzi ze środków Uniwersytetu Śląskiego, wyasygnowanych decyzją JM Rektora prof. Tadeusza Sławka.

PETERA GREENEWAYA WIZERUNEK CIAŁA

Koło Naukowe WolnoMISHlicieli zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie z dr Anita Skwarą poświęcone problematyce Wizerunku ciała w twórczości Petera Greenewaya. Spotkanie odbędzie się w piątek 22 marca w sali nr 217 Wydziału Filologicznego (przy placu Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach), początek o godz. 15.00.

DLACZEGO JAŚ I MAŁGOSIA?

Oddział Katowicki Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego organizuje w środę 20 marca o godz. 11.30 w sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ (plac Sejmu Śląskiego 1) odczyt otwarty pt. Dlaczego Jaś i Małgosia, a nie Małgosia i Jaś? O dwóch mniej znanych prawach językowych. Prelegentem będzie prof. dr hab. Marek Ruszkowski z Akademii Świętokrzyskiej.

DRZWI OTWARTE FILII UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W CIESZYNIE

Cieszyńska Filia Uniwersytetu Śląskiego otwiera podwoje dla uczniów ostatnich klas szkół średnich zainteresowanych jej ofertą edukacyjną. W środę 20 marca o godzinie 10.00 oficjalnego otwarcia imprezy dokona Prorektor ds. Filii w Cieszynie i Kształcenia Kulturalnego prof. Alojzy Kopoczek, nie zabraknie również występu chóru akademickiego.

MARZENIA O TEORII OSTATECZNEJ - KONWERSATORIUM PTF

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach zaprasza na konwersatorium, na którym prof. dr hab. Marek Zrałek (z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego) wygłosi wykład: Poszukiwanie "nowej fizyki" - marzenia o teorii ostatecznej. Spotkanie odbędzie się w środę 20 marca o godz. 14.00 w Sali Audytoryjnej III Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach).

E-GENERACJA O GLOBALIZACJI

logo W dniach 23-24 kwietnia odbędą się I Międzynarodowe Dni Społeczne Gaudeamus, organizowane przez Katolicki Związek Akademicki Gaudeamus i Samorząd Studencki Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Tadeusz Sławek. Dni Społeczne będą - między innymi - wspaniałą okazją, aby zapoznać się z opinią młodych studentów z europejskich uniwersytetów na temat zagrożeń i szans, jakie stają dzisiaj przed nami.

DWUGŁOS PSYCHOLOGA I EKOLOGA NA RATUNEK ZIEMI

logo Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na kolejny wykład z cyklu: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska. Dzisiejsze spotkanie z dr. Ryszardem Kulikiem z Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ oraz dr. Piotrem Skubałą z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ nosi tytuł: »Na ratunek Ziemi« - dwugłos psychologa i ekologa. Wykłady są otwarte i może wziąć w nich udział każdy zainteresowany problematyką środowiskową, udział jest bezpłatny. Organizatorzy zapraszają tradycyjnie do auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ (przy ul. Bankowej 9), początek o godzinie 16:00.

SONDAŻ WYBORCZY KOLEGIUM ELEKTORÓW

Zgodnie z kalendarzem wyborczym Uniwersytetu Śląskiego w poniedziałek 18 marca odbędzie się w auli im. Kazimierza Lepszego (Rektorat UŚ przy ul. Bankowej 12 w Katowicach) posiedzenie Kolegium Elektorów, którego celem będzie wybór przewodniczącego oraz przeprowadzenie sondażu wyborczego. Spotkanie rozpocznie się o godz. 12.30.

"U-BYWAĆ" - PROF. T. SŁAWEK O TWÓRCZOŚCI WILLIAMA BLAKE’A

okładka książki U-bywać. Człowiek, świat, przyjaźń w twórczości Williama Blake’a - najnowsza książka autorstwa prof. Tadeusza Sławka ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w serii Historia Literatur Obcych (redagowanej przez Aleksandra Abłamowicza). JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeusz Sławek jest pracownikiem Zakładu Kultury i Literatury Brytyjskiej.

SPOTKANIE Z MAGDĄ PIEKORZ

logo Przegląd filmów Magdy Piekorz zakończony dyskusją z ich autorką odbędzie się w piątek 15 marca w Miejskim Domu Kultury Południe w Katowicach Kostuchnie (przy ul. Boya-Żeleńskiego 83). Początek spotkania o 17.00. Magdalena Piekorz jest absolwentką Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego.

XXII TERENOWA SZKOŁA GEOLOGÓW

Już po raz dwudziesty drugi Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego organizuje Terenową Szkołę Geologów. Organizatorem XXII-giej Szkoły, która odbędzie się Spale w Niecce Tomaszowskiej (od 28 marca do 2 kwietnia) jest Katedra Geologii Stosowanej.

GIEŁDA MINERAŁÓW

mrówka w bursztynie XXIX Giełda Minerałów odbędzie się w dniach 23-24 marca (sobota-niedziela) w budynku Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Będzińskiej 60 w Sosnowcu. Współorganizatorem giełdy (otwartej w godzinach od 10.00 do 17.00) jest Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi. Dla zainteresowanych przygotowano także sesję popularnonaukową, która rozpocznie się w sobotę o godz. 18.00 w sali 123 im. E. Romera na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu.

KURS PRZEWODNIKÓW BESKIDZKICH

Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich oraz Oddział Międzyuczelniany PTTK w Katowicach zapraszają na Kurs Przewodników Beskidzkich. Spotkanie organizacyjne dla tych, którzy dysponują jeszcze wolnym czasem, lubią góry i przygody, prowadzą aktywny tryb życia, a przy okazji chcieliby zdobyć zawód zgodny z zainteresowaniami - odbędzie się we wtorek 12 marca w sali nr 10 na parterze Wydziału Nauk Społecznych UŚ (przy ul. Bankowej 11 w Katowicach), początek o godz. 17.00.

W KIERUNKU PROMIENISTEJ EDUKACJI?

Ministerstwo edukacji rozważa możliwość nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, która pozwoli tworzyć uczelniom oddziałów zamiejscowe w małych miejscowościach. 27 lutego podczas przedstawiania w Sejmie rządowej strategii gospodarczej minister pracy Jerzy Hausner powiedział, że jedną z metod przeciwdziałania bezrobociu wśród młodych jest dalsze ich kształcenie. Hausner zapowiedział, że w kwietniu resort edukacji przedstawi projekt nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, który będzie przewidywał możliwość tworzenia przez szkoły wyższe zamiejscowych punktów edukacyjnych.

STUDENCI DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Biuro Karier Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej było organizatorem spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia Studenci Dla Przedsiębiorczości SIFE Polska, które odbyło się w czwartek 7 marca. Ideą programu jest motywowanie młodzieży akademickiej do pracy nad projektami własnego pomysłu i stosowania w praktyce wiedzy i umiejętności zdobywanych podczas studiów. Rokrocznie odbywający się w Poznaniu Ogólnopolski Konkurs Uczelni Studenci Dla Przedsiębiorczości SIFE Polska pozwala studenckim drużynom na zaprezentowanie projektów przed jury złożone z właścicieli i menadżerów uznanych firm. Na zwycięzcy Konkursu Ogólnopolskiego spoczywa obowiązek i zaszczyt reprezentowania Polski i własnej uczelni podczas finału II SIFE WORLD CUP, który odbędzie się w tym roku w Amsterdamie.

WYKŁAD POLSKIEGO KLUBU EKOLOGICZNEGO

logo CSCS Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na kolejny wykład z cyklu: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska. Dzisiejsze spotkanie z przedstawicielem Polskiego Klubu Ekologicznego odbędzie się dzisiaj tradycyjnie w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ (przy ul. Bankowej 9) o godzinie 16:00. Wykłady są otwarte i może wziąć w nich udział każdy zainteresowany problematyką środowiskową, udział jest bezpłatny.

Węzeł USK USNET w Sosnowcu - uruchomiony

W dniu 6 marca Centrum Techniki Obliczeniowej UŚ, przy współpracy Centrum Komputerowego Politechniki Śląskiej, operatora Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, zakończyło uruchomianie nowego węzła internetowego na Wydziale Nauk o Ziemi w Sosnowcu. Węzeł, który obsługuje budynki Uniwersytetu Śląskiego w okolicach "żyletki", umożliwia przyłączenie do sieci ŚASK sieci lokalnych Wydziału Nauk o Ziemi i Wydziału Techniki z szybkością 100 Mbps.

PRO SCIENTIA ET ARTE - NAGRODA DLA PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU

W porządku obrad Senatu Uniwersytetu Śląskiego (posiedzenie odbyło się we wtorek 5 marca) znalazła się - między innymi - poparta jednogłośnie uchwała o ustanowieniu nagrody PRO SCIENTIA ET ARTE, której ideą jest uhonorowanie wybitnych osiągnięć naukowych i artystycznych pracowników Uniwersytetu.

ZAPLANUJ KARIERĘ W WOJEWÓDZTWIE DO 29 MARCA

W piątek 29 marca upływa ostateczny termin zgłaszania prac na ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach konkurs: Planowanie kariery zawodowej w warunkach zmian na rynku pracy Województwa Śląskiego. Warunkiem uczestnictwa jest napisanie tekstu podejmującego (na maksimum 10 stronach maszynopisu) problematykę zawartą w temacie konkursu, którego celem jest inicjowanie, wspieranie i upowszechnianie najbardziej wartościowych rozwiązań w zakresie polityki zatrudnienia województwa śląskiego. W skład konkursowej kapituły wchodzi między innymi prof. dr hab. Barbara Kożusznik - Dyrektor Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie.

METAMORFOZY: ELEMENTY PROCESU REKRUTACJI

Zapraszamy na kolejne warsztaty z cyklu METAMORFOZY, tym razem zatytułowane: Elementy procesu rekrutacji, czyli co każdy student wiedzieć powinien. Szkolenie odbędzie się we wtorek 19 marca w godzinach 9.30 -14.30 w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowane osoby prosimy o wcześniejsze zapisy w pokoju 24 (siedziba Biura Promocji i Karier). Liczba miejsc ograniczona!

DNI ŚLĄSKIE W PÓŁNOCNEJ NADRENII-WESTFALII

Z władzami i studentami Uniwersytetu Śląskiego spotka się dziś (wtorek 5 marca) pani Hannelore Kraft - Minister ds. Federacji i Europy Kraju Związkowego Północnej Nadrenii-Westfalii, która gości z czterodniową wizytą na Śląsku na zaproszenie Marszałka Województwa Śląskiego Jana Olbrychta. Umowa o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim a Północną Nadrenią-Westfalią została podpisana już 1 września 2000 roku, teraz dodano do niej między innymi porozumienie w sprawie organizacji tam dni śląskich. Spotkanie z przedstawicielami środowiska akademickiego rozpocznie się o godz. 14.00 w auli na I piętrze Wydziału Nauk Społecznych (przy ul. Bankowej 11 w Katowicach).

PRZEKRACZAJĄCY GRANICE KS. PROF. LOTHAR ROOS

Na łamach niemieckiego chrześcijańskiego tygodnika społeczno-kulturalnego Rheinischer Merkur ukazał się 15 lutego wywiad z ks. prof. dr. hab. Lotharem Roosem - specjalistą w zakresie etyki społecznej, politycznej i gospodarczej. Do 2000 roku profesor kierował Katedrą Chrześcijańskiej Nauki Społecznej i Socjologii Duszpasterstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Bonn, gdzie prowadzi jeszcze prace doktorskie. Publikował także po polsku, teraz pracuje jako profesor nadzwyczajny na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katedrze Psychologii Religii, Pedagogiki i Katolickiej Nauki Społecznej.

INTERPRETACJE także w Uniwersytecie Śląskim

Piąta edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE w Katowicach rozpoczęła się w piątek 1 marca, w poniedziałek odbyły się pierwsze projekcje spektakli Teatru Telewizji na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (aula im. Kazimierza Popiołka) przy ul. Bankowej 11. Natomiast na środę 6 marca zaplanowano w sali Rady Wydziału Filologicznego (przy placu Sejmu Śląskiego w Katowicach) promocję zeszytów "Pamiętnika Teatralnego" poświęconych Jerzemu Grotowskiemu. Organizatorem Festiwalu, objętego mecenatem Samorządu Miasta Katowice, jest Instytucja Kultury ESTRADA ŚLĄSKA.

MNIEJSZOŚĆ ŻYDOWSKA W POLSCE

Naukowe Koło Integracji Europejskiej jest organizatorem konferencji: Mniejszość żydowska w Polsce, która odbędzie się w czwartek 21 marca w auli im. Kazimierza Lepszego (Rektorat UŚ) oraz auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w Katowicach. Konferencja rozpocznie się o godz. 11.00 w Rektoracie. Honorowy Patronat nad imprezą objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeusz Sławek.

Pełne teksty czasopism Elseviera dla pracowników i studentów UŚ

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego uzyskała testowy dostęp do końca marca 2002 do czasopism elektronicznych wydawnictwa Elsevier udostepnianych przez serwis ScienceDirect w ramach polskiego konsorcjum. Serwis ten umożliwia korzystanie z pełnych tekstów 600 czasopism od 1995 roku w obrębie całej Uczelni. Do końca marca oferujemy także bezpłatny testowy dostęp do serwisów: Faculty of 1000 (dla Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska) i ChemVillage (dla Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii).

MARCOWE POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się we wtorek 5 marca w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu UŚ (przy ul. Bankowej 12 w Katowicach). Początek o godz. 14.00.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.