facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

SPRAWY NIEPEŁNOSPRAWNYCH

logo Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych Informujemy, że w związku z zakończeniem misji Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych dr. hab. Sławomira Bugajskiego, sprawy niepełnosprawnych studentów i pracowników naszej uczelni znajdują się obecnie w kompetencjach Działu Spraw Studenckich. Więcej informacji na temat możliwości kontaktowania się w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych na stronie dla studentów oraz w specjalnym serwisie WWW.

CZY UNIWERSYTET I KOŚCIÓŁ WZAJEMNIE SIĘ POTRZEBUJĄ?

logo Wydziału Teologicznego Duszpasterstwo Akademickie w Katowicach, Duszpasterstwo Akademickie w Sosnowcu, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Koło Naukowe Teologów UŚ i Katolicki Związek Akademicki Gaudeamus zapraszają na uroczystą sesję naukową Kościół a Uniwersytet. Sesja odbędzie się w sobotę 23 listopada o godzinie 10.00 w Auli im. Kazimierza Lepszego w Katowicach przy ul. Bankowej 12.

ZMARŁA PROF. MARIA MICHALEWSKA

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 17 listopada zmarła prof. dr hab. Maria Michalewska, Dyrektor Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Kierownik Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej na tym Wydziale.

LXXIV PROMOCJA DOKTORSKA

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią uroczysta promocja doktorska odbędzie się dzisiaj, we wtorek 19 listopada w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12 w Katowicach, I piętro). Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk, która rozpocznie się o godz. 12.00, zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych przebiegiem tego wydarzenia.

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM AMNESTY INTERNATIONAL

Informujemy, że na stronie komunikatów Biura Promocji i Karier zamieszczona została informacja na temat możliwości włączenia się wszystkich zainteresowanych osób w charakterze wolontariuszy w działania Amnesty International. Zachęcamy do zapoznania się z działalnością organizacji!

KONFERENCJA NAUKOWA - REPRESJE WOBEC DUCHOWIEŃSTWA

Międzynarodowa konferencja naukowa Represje wobec duchowieństwa Kościołów chrześcijańskich w okresie stalinowskim w krajach byłego bloku wschodniego odbędzie się 26-27 listopada w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Konferencja organizowana jest przez Instytut Pamięci Narodowej - Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Edukacji Publicznej Oddział w Katowicach oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego.

JAK POWSTAJE FILM

Instytucja Filmowa "Silesia-Film" i Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zapraszają na cykl spotkań z ludźmi filmu - wykładowcami Wydziału Radia i Telewizji zatytułowany Reżyser, operator, producent - jak powstaje film. Spotkania, które będą odbywały się dwa razy w miesiącu (co drugi czwartek) w Klubie Filmowym "Silesia" przy ul. Górniczej 5 w Katowicach, adresowane są dla młodzieży licealnej i studentów zainteresowanych sztuką filmową.

PUBLICZNE SYSTEMY INFORMACYJNE. INFORMATYKA W ADMINISTRACJI

Jak wcześniej zapowiadaliśmy, konferencja naukowa Publiczne systemy informacyjne. Informatyka w administracji organizowana przez Instytut Południowy w Bielsku Białej, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Zarządzania Politechniki Śląskiej, Wydział Prawa Uniwersytetu Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie, Komisję Nauk Prawnych i Ekonomicznych Oddział PAN w Katowicach oraz Stowarzyszenie "SILGIS" odbędzie się od 25 do 27 listopada w Bielsku Białej.

ARCHIWUM THEMERSONÓW W POLSCE

Stefan i Franciszka Themersonowie - 1983 r

Archiwum Themersonów w Polsce - z siedzibą przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego (pl. Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach) - rozpocznie oficjalną działalność w czwartek 21 listopada. Uroczystość otwarcia Archiwum odbędzie się w sali Rady Wydziału Filologicznego, początek o godz. 10.00.

ŻYCIE I MYŚL FILOZOFICZNA O. JÓZEFA BOCHEŃSKIEGO

Ojciec Józef Bocheński Komisja Filozofii i Socjologii Oddziału PAN w Katowicach i Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej Ojciec Józef Bocheński - Drogi życia i myślenia filozoficznego (w stulecie urodzin Uczonego). Konferencja odbędzie się w środę 20 listopada w auli im. Kazimierza Lepszego przy ulicy Bankowej 12 w Katowicach, otwarcie o godzinie 10.00.

SOCJOLOGICZNY OBRAZ WSPÓŁCZESNEGO GÓRNEGO ŚLĄSKA

Prof. dr hab. Marek Szczepański, Dyrektor Instytutu Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wygłosi w piątek 15 listopada o godz. 14.30 wykład Socjologiczny obraz współczesnego Górnego Śląska. Wykład, na który zaprasza Prezydium Oddziału PAN w Katowicach, wygłoszony zostanie podczas 68. sesji Zgromadzenia Ogólnego w sali OLIMP Gmachu Politechniki Śląskiej w Katowicach ul. Krasińskiego 8 (IV piętro). Wstęp na wykład wolny.

JUBILEUSZ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

logo jubileuszu Uniwersytet Wrocławski obchodzi jubileusz 300 lat swego istnienia. Z tej okazji w piątek 15 listopada o godzinie 8.30 rozpoczną się uroczyste obchody Święta Uniwersytetu, w których weźmie udział przebywający już dziś we Wrocławiu na posiedzeniu KRASP Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Janusz Janeczek.

KRAJOBRAZY KULTUROWE GÓRNEGO ŚLĄSKA

logo CSCŚ W ramach organizowanego przez Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego XI cyklu wykładów: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska, zapraszamy na wykład Krajobrazy kulturowe Górnego Śląska - problemy kształtowania i ich ochrony, który wygłosi dr Urszula Myga-Piątek z Wydziału Nauk o Ziemi. Wykład odbędzie się w czwartek 14 listopada o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Bankowej 9.

ZGROMADZENIE PLENARNE KRASP WE WROCŁAWIU

Uniwersytet Wrocławski W środę i czwartek 13 i 14 listopada JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. Janusz Janeczek weźmie udział w Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, które tym razem odbędzie się we Wrocławiu. W programie obrad przewidziano m.in. spotkanie z władzami resortów edukacji i nauki oraz sesję na temat miejsca Polski w Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego i Nauki.

KONKURS NA PRACĘ DOTYCZĄCĄ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Instytut Wiedzy Informujemy, że Instytut Wiedzy w Warszawie organizuje konkurs na najlepszą pracę pt.: Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu młodych, który adresowany jest do młodych pracowników nauki (do stopnia magistra) oraz do studentów wszystkich kierunków studiów. Prace należy przesłać do 7 grudnia 2002 r. pod adres: Instytut Wiedzy, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa.

MŁODZIEŻ DYSKUTUJE O PATOLOGII SPOŁECZNEJ

logo Pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego są częstymi gośćmi adresowanego do gimnazjalistów cyklu spotkań Młodzieżowego Klubu Dyskusyjnego, którego organizatorem jest Miejski Dom Kultury "Koszutka". Programu całorocznego cyklu, autorstwa Lidii Korzeniowskiej, poświęcony jest tematyce Patologii Społecznej. Spotkania odbywają się średnio raz w miesiącu w siedzibie MDK "Koszutka" przy ul. Grażyńskiego 47 w Katowicach (tel.: 258 92 00, 258 99 77).

HISTORYCY ZAPRASZAJĄ NA FILM

kadr z filmu Studenckie Koło Naukowe Historyków zaprasza na spotkanie z cyklu Historia filmem pisana, połączone z projekcją filmu Jean`a - Jacques`a Annaud "Wróg u bram". Krótkie wprowadzenie wygłosi dr hab. Ryszard Kaczmarek. Spotkanie odbędzie się w środę 20 listopada o godz. 14.00 w Auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 11 w Katowicach. Wstęp na spotkanie wolny.

LXXIV PROMOCJA DOKTORSKA

Uroczysta promocja doktorska odbędzie się we wtorek 19 listopada o godzinie 12.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12 w Katowicach, I piętro). Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych przebiegiem tego wydarzenia.

TARGI INFORMACJI ZAWODOWEJ W CHORZOWIE

W czwartek 14 listopada w godz. 9.00-13.00 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej - Curie w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 34 odbędą się Targi Informacji Zawodowej przeznaczone dla uczniów ostatnich klas chorzowskich szkół ponadgimnazjalnych. Organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie przy współpracy chorzowskiego Urzędu Miasta targi są częścią programu związanego z adresowaną do młodzieży profilaktyką bezrobocia.

WYSTAWA POLSKIEJ KSIĄŻKI NAUKOWEJ W LUBLINIE

Biblioteka Główna UMCS Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza do odwiedzenia gmachu Biblioteki Głównej UMCS w Lublinie przy ul. Radziszewskiego 11, gdzie od 16 do 23 listopada wydawcy uczelniani będą prezentować swój dorobek edytorski w ramach Wystawy Polskiej Książki Naukowej. Oficynę wydawniczą UŚ prezentować będzie ponad 40 tytułów z różnych dyscyplin naukowych.

INAUGURACJA 6. PROGRAMU RAMOWEGO UE

W poniedziałek w Brukseli zainaugurowano największy w Unii Europejskiej program wspierania współpracy naukowo-badawczej - 6. Program Ramowy. Celem Programu jest doprowadzenie do stworzenia tzw. Europejskiej Przestrzeni Badawczej poprzez integrację i konsolidację potencjału badawczego w całej Europie. Rozwój nauki ma z kolei wesprzeć europejski przemysł, by zwiększyć jego konkurencyjność ze Stanami Zjednoczonymi i Japonią.

"TIME FOR WORDS"

Ukazała się książka "Time for Words. Studies in Foreign Language Vocabulary Acquisition" prof. dr. hab. Janusza Arabskiego, który jest pracownikiem Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach (Instytut Języka Angielskiego Wydziału Filologicznego). Książka została wydana przez niemieckie wydawnictwo Peter Lang GmbH przy współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Jest to kolejna już pozycja z serii Polish Studies in English Language and Literature. "Time for Words" dotyczy różnych aspektów nauczania i przyswajania słownictwa języka obcego.

EWA MAGIERA W DYREKCJI UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM DS. INFORMATYZACJI

dr Ewa Magiera Miło nam poinformować, że dr Ewa Magiera, Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Śląskiego ds. Informatyzacji została na podstawie § 216 Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza powołana na stanowisko Członka Dyrekcji Uniwersyteckiego Centrum do spraw Informatyzacji do 31 sierpnia 2005 roku. Uniwersyteckie Centrum Informatyzacji zrzesza wszystkie uniwersytety polskie i zostało powołane w celu koordynacji wszelkich działań w zakresie szeroko rozumianej informatyzacji.

SESJA NAUKOWA O KOŚCIELE W INSTYTUCIE HISTORII

Studenckie Koło Naukowe Historyków Instytutu Historii i Koło Naukowe Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz katowicki oddział Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej zapraszają na sesję naukową Oblicza Kościoła katolickiego w XX wieku. Sesja rozpocznie się w czwartek 14 listopada o godzinie 9.00 w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Bankowej 11.

STYPENDIA NA JESIEŃ I ZIMĘ

Informujemy, że na stronie Informacje dla studentów można przeczytać o ustalonej przez Prorektora ds. Kształcenia, w porozumieniu ze studencką Uczelnianą Komisją ds. Pomocy Materialnej, wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych UŚ w semestrze zimowym 2002/2003 oraz o terminach wypłat.

EUROPEJSKI ZNAK JAKOŚCI DLA SZKOŁY JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ

Mamy zaszczyt poinformować, że Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach otrzymała we wrześniu br. podwójną nagrodę European Label, przyznawaną przez Unię Europejską dla nowatorskich inicjatyw w nauczaniu i uczeniu się języków obcych. Europejski Znak Jakości przyznano dwóm projektom zgłoszonym przez Szkołę.

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

W poniedziałek 11 listopada JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. Janusz Janeczek weźmie udział w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości, którym patronuje Wojewoda Śląski Lechosław Jarzębski, rozpoczną się o godzinie 10.00 występem orkiestry górniczej na placu przed Archikatedrą Chrystusa Króla w Katowicach. Arcybiskup Metropolita Damian Zimoń o godz. 10.30 będzie celebrował Mszę Świętą za Ojczyznę.

ZAPROSZENIE NA WYKŁAD

Katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego zaprasza na wykład Geografia polityczna w procesie edukacji historycznej, który wygłosi dr hab. Sylwester Fertacz z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wykład odbędzie się we wtorek 12 listopada o godz. 17.00 w sali 138 (I piętro) budynku Wydziału Nauk Społecznych w Katowicach przy ul. Bankowej 11. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

KURS SAMOOBRONY DLA PAŃ

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŚ, AZS oraz Komenda Miejska Policji w Katowicach zapraszają na bezpłatny kurs samoobrony dla pań. Zajęcia odbywać się będą 12, 19, 26 listopada oraz 3 grudnia w godzinach 15.00-18.00 w sali gimnastycznej przy ulicy Grażyńskiego 53 (sala Wydziału Pedagogiki i Psychologii). Kurs prowadzą policjanci - specjaliści z zakresu samoobrony.

VII KONKURS O STYPENDIUM FUNDACJI CRESCENDUM EST - POLONIA

logo Fundacji Uczniowie, studenci i absolwenci państwowych szkół średnich i wyższych, będący obywatelami polskimi, posiadający w chwili składania wniosku stałe miejsce zamieszkania w Polsce mogą ubiegać się o stypendia w ramach otwartego VII Konkursu o stypendium Fundacji Crescendum Est - Polonia. Warunkiem zakwalifikowania wniosku do rozpatrzenia jest przedstawienie w terminie do 31 grudnia br. wypełnionego kwestionariusza aplikacyjnego wraz z kompletem wymaganych załączników. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym regulaminem konkursu.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.