facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

AMBASADOR REPUBLIKI SŁOWACJI Z WIZYTĄ

Informujemy, że dzisiaj, w poniedziałek 27 stycznia o godzinie 10.00 JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - prof. Janusz Janeczek spotyka się z Ambasadorem Republiki Słowacji - Panią Magdą Vášáryovą. Spotkanie dotyczy dalszej współpracy, zwłaszcza w kwestii wspierania nauki języka i literatury słowackiej, a także poszerzenia i wzbogacenia wiedzy studentów Uniwersytetu Śląskiego o Słowacji i jej historii.

PLAN DYŻURÓW PRACOWNIKÓW STUDIUM WFiS

W związku ze zbliżającą się przerwą międzysemestralną w zajęciach na Uniwersytecie Śląskim prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej planem dyżurów pracowników Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na obiektach sportowych.

PROF. JERZY WARCZEWSKI W KOMITECIE DORADCZYM FIZYKÓW

Prof. dr hab. Jerzy Warczewski Prof. dr hab. Jerzy Warczewski, kierownik Zakładu Fizyki Kryształów w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek Zarządu Głównego i przewodniczący Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego, został wybrany w październiku 2002 roku na członka Komitetu Doradczego XXXVII Zjazdu Fizyków Polskich, który odbędzie się we wrześniu br. w Gdańsku.

ELIMINACJE OKRĘGOWE XXXII OLIMPIADY BIOLOGICZNEJ

Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej działający na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach informuje, że w dniach 25 - 27 stycznia 2003 r organizuje eliminacje okręgowe (II stopnia) XXXII Olimpiady Biologicznej. Do zawodów zakwalifikowano 203 uczniów z 53 szkół średnich województwa śląskiego.

STYPENDIUM W WIEDNIU

Wiedeński Instytut Wiedzy o Człowieku do 31 stycznia 2003 r. przyjmuje zgłoszenia od osób zainteresowanych otrzymaniem stypendium im. księdza Józefa Tischnera. Zostanie ono przyznane jednemu z młodych polskich naukowców-humanistów, który będzie mógł przez pół roku prowadzić w Wiedniu własne projekty badawcze. Sponsorami stypendium są papież Jan Paweł II, Fundacja Kościuszkowska oraz Open Society Foundation. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Instytutu Wiedzy o Człowieku.

GOŚCIE Z FRANCJI W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

We wtorek 21 stycznia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach gościli przedstawiciele Ambasady Francji w Polsce: Jean-Yves Hoisnard - Attache ds. współpracy edukacyjnej oraz Instytutu Francuskiego w Krakowie: Chantal-Edwige Cantin - Zastępca Dyrektora. Z gośćmi z Francji spotkał się prof. Wiesław Banyś - Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji Uniwersytetu.

GOŚCIMY AMBASADORA KANADY

Ambasador Kanady - Ralph Lysyshyn Dzisiaj w środę 22 stycznia Uniwersytet Śląski w Katowicach odwiedzi Ambasador Kanady - Ralph Lysyshyn. Pan Ambasador spotka się o godzinie 13.00 z Rektorem Uniwersytetu Śląskiego prof. Januszem Janeczkiem. Rozmowa dotyczyć będzie głównie istniejących już kontaktów Uniwersytetu Śląskiego z kanadyjskimi ośrodkami naukowymi oraz kulturalnymi utrzymywanymi przede wszystkim przez Instytut Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

KONWERSATORIUM PTF: KONDENSAT BOSEGO-EINSTEINA - PROSTA TEORIA POLA

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza na konwersatorium, podczas którego prof. dr hab. Kazimierz Rzążewski z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wygłosi wykład pt.: Kondensat Bosego-Einsteina - prosta teoria pola. Konwersatorium odbędzie się w środę 22 stycznia o godz. 14.00 w Sali Audytoryjnej III Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Uniwersytecka 4.

KURSY PRZYGOTOWAWCZE W ZNP

Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach organizuje kursy przygotowawcze dla maturzystów oraz kandydatów na studia dzienne na rok akademicki 2003/2004. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich UŚ - wysokiej klasy specjalistów od wielu lat zajmujących się przygotowaniem młodzieży do egzaminów wstępnych.

OTWARTE ZEBRANIE ZNP

Rada Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach serdecznie zaprasza na otwarte zebranie poświęcone aktualnym problemom Szkolnictwa Wyższego i Uczelni, które odbędzie się w czwartek 23 stycznia o godzinie 12.00 w auli Kazimierza Lepszego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach. Gościem spotkania będzie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Janusz Janeczek.

POSIEDZENIE SENATU UŚ

Pierwsze w tym roku posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się we wtorek 21 stycznia w auli im. Kazimierza Lepszego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godzinie 14.00. W porządku obrad poza sprawami kadrowymi i bieżącymi znalazło się między innymi zatwierdzenie prowizorium budżetowego na rok 2003.

NOMINACJE PROFESORSKIE DLA ŚLĄSKA

Wśród 62 nauczycieli akademickich wyróżnionych w środę 15 stycznia przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego nominacjami profesorskimi znalazła się przedstawicielka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Halina Goniewicz-Urbaś z Zakładu Dydaktyki Zespołów Muzycznych Wydziału Artystycznego w Cieszynie.

STYPENDYŚCI UROCZYŚCIE

Poniedziałek 20 stycznia to dzień wręczenia dyplomów 41 studentom UŚ, nagrodzonym stypendiami Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Gospodarzem uroczystości będzie Jego Magnificencja Rektor, a oprócz wyróżnionych, ich najbliższych i opiekunów naukowych wezmą w niej udział państwo prorektorzy obecnej i poprzedniej kadencji, dziekani wydziałów, z których wywodzą się laureaci oraz przedstawiciele samorządu studenckiego. W programie przewidziano koncert zespołu muzyki dawnej "Agere Gratias Antiqua" z cieszyńskiej filii naszej uczelni. Inne interesujące wiadomości można znaleźć na stronie Informacje dla studentów.

ZAPRASZAMY NA BAL

logo SPUŚ Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytucja Kultury "Estrada Śląska" są organizatorami uroczystego balu na rzecz budowy Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Bal odbędzie się w sobotę 15 lutego 2003 r. w Gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 (rozpoczęcie o godz. 20.00).

DARIUSZ ROTT RZECZNIKIEM RGSW

dr Dariusz Rott Podczas dzisiejszego posiedzenia Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w Warszawie funkcję rzecznika prasowego Rady powierzono dr. Dariuszowi Rottowi z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

WIZYTA PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ

W czwartek 16 stycznia 2003 r. przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej prof. hab. dr Andrzej Jamiołkowski odwiedzi Uniwersytet Śląski. W trakcie wizyty odbędzie się spotkanie z władzami rektorskimi naszej uczelni oraz z dziekanami wydziałów.

PRZEPROWADZKA BIURA PROMOCJI I KARIER

Rozpoczynają się przenosiny Biura Promocji i Karier do nowych pomieszczeń w budynku przy ul. Bankowej 12a, I piętro (budynek z tyłu Rektoratu). W środę przeprowadza się zespół ds. karier, a z końcem tego tygodnia zespół ds. promocji. W związku z powyższym uprzejmie prosimy wszystkich interesantów o wyrozumiałość i zapraszamy do nowej siedziby Biura Promocji i Karier od poniedziałku 20 stycznia 2003 r. Mapka nowej lokalizacji

KSIĘGA PAMIĄTKOWA

Zapraszamy wszystkich pracowników i studentów Uniwersytetu Śląskiego oglądających wystawę prac zgłoszonych do konkursu na opracowanie koncepcji budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Śląskiego do wyrażania swoich opinii. Specjalna księga znajduje się w Biurze Promocji i Karier (pokój 23 w budynku rektoratu UŚ - ul. Bankowa 12, Katowice). Więcej informacji o konkursie...

NOWY MAGAZYN STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Ukazał się pierwszy numer magazynu studentów Uniwersytetu Śląskiego "Suplement". Od 15 stycznia 2003 r. będzie on dostępny na terenie Uniwersytetu Śląskiego, a na razie został dołączony jako wkładka do styczniowego wydania "Gazety Uniwersyteckiej" UŚ.

REKRUTACJA DO COLLEGIUM INVISIBILE

Do 31 stycznia 2003 r. trwa rekrutacja do Collegium Invisibile. Skupia ono studentów i profesorów współpracujących na zasadzie "mistrz-uczeń". O przyjęcie do Collegium można ubiegać się po ukończeniu I lub II roku studiów.

ZMIANA SIEDZIBY DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Informujemy, iż wkrótce nastąpi zmiana siedziby Działu Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego. Nowy adres: Katowice, ul. Szkolna 7. Orientacyjny termin: 1 lutego 2003 r.

CARREFOUR DLA STUDENTÓW

Wszystkich studentów kończących studia w roku akademickim 2002/2003 zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami firmy Carrefour, które będzie dotyczyło specyfiki działalności firmy na rynku międzynarodowym i polskim - zarówno w branży hipermarketów jak i supermarketów (sieć Champion). Szczególny nacisk zostanie położony na stronę praktyczną funkcjonowania sklepów i specyfikę pracy. W związku z planowanym pozyskaniem kandydatów na stanowiska kadry menedżerskiej firma liczy na przybycie wszystkich zainteresowanych pracą w branży handlowej. Spotkanie odbędzie się w środę 15 stycznia 2003 r. o godz. 11.30 w Auli im. K. Lepszego - Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12.

OLIMPIADA NA WYDZIALE TECHNIKI

17 stycznia 2003 r. w auli Wydziału Techniki w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego 3 odbędą się zawody II stopnia XXIX Olimpiady Wiedzy Technicznej. W zawodach uczestniczyć będzie 75 uczniów szkół średnich województwa śląskiego, którzy zostali zakwalifikowani z grona około 2000 uczniów biorących udział w eliminacjach szkolnych.

BIBLIOTEKA NIEPEŁNOSPRAWNYM

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek w porozumieniu z Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej mgr Wandą Dziadkiewicz-Fazan zdecydował o zwolnieniu z opłat niepełnosprawnych osób studiujących i pracujących w UŚ, uprawnionych do korzystania z wypożyczalni międzybibliotecznej. Obecnie wszystkie takie osoby, o widocznym inwalidztwie lub legitymujące się stosownym dokumentem potwierdzającym fakt niepełnosprawności, mogą sprowadzać książki z kraju i zagranicy za darmo. Tę i inne interesujące informacje można znaleźć na stronie "Informacje dla studentów".

POSIEDZENIE KOMISJI PROGRAMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

10 stycznia 2003 r. odbędzie się Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Programów Międzynarodowych (UKProM) w nowej kadencji. Posiedzenie będzie miało miejsce na Uniwersytecie Warszawskim, Krakowskie Przedmieście 26/28, w Pałacu Kazimierzowskim w sali 15 o godz. 11.00. W programie przewidziano m.in. wybór wiceprzewodniczących UKProM i dyskusję nad planem pracy UKProM w kadencji 2002-2005.

DOFINANSOWANIE MENiS DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ STUDENCKICH

Wzorem lat ubiegłych, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu powiadomiło o możliwości ubiegania się o dofinansowanie szczególnie wartościowych przedsięwzięć studenckich w roku 2003. Z uwagi na wyjątkowo krótki termin przesyłania dokumentów do Ministerstwa, prosimy studenckie koła naukowe, artystyczne i sportowe; organy samorządu i agendy kulturalne o składanie zaopatrzonych w stosowne akceptacje wniosków według odpowiedniego wzoru do 15 stycznia 2003 r. w Dziale Spraw Studenckich. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej "Informacje dla studentów".

ZARZĄDZANIE SYTUACJĄ KRYZYSOWĄ

Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego od początku marca 2003 roku organizuje nowe dwusemestralne studia podyplomowe "Zarządzanie sytuacją kryzysową", tworzone w ścisłej współpracy z pracownikami Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej i Policji.

WYNIKI KONKURSU NA PROJEKT BIBLIOTEKI UŚ

W zakończonym postępowaniu dwuetapowego konkursu Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) na opracowanie koncepcji Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej w Katowicach przyznana została pierwsza nagroda, cztery równorzędne drugie nagrody oraz wyróżnienie honorowe.

PROF. STANISŁAW JUSZCZYK ZAPROSZONY DO RADY

prof. dr hab. Stanisław Juszczyk Mamy zaszczyt poinformować, że prof. dr hab. Stanisław Juszczyk - Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach został zaproszony przez Panią Minister Krystynę Łybacką do pracy w Radzie ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej, będącej ciałem doradczym Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

STUDENCI UŚ W AKADEMII "ARTES LIBERALES"

Miło nam poinformować, że dwoje studentów i roku Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Agata Bratek oraz Piotr Bogalecki zostało przyjętych w poczet studentów prestiżowej Akademii "Artes Liberales" tworzonej przez siedem uniwersytetów polskich: Warszawski, Jagielloński, Wrocławski, Śląski, im. Adama Mickiewicza, im. Mikołaja Kopernika oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.