facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

WARSZTATY DLA STUDENTÓW

logo Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach serdecznie zaprasza wszystkich studentów i absolwentów na warsztaty z cyklu Student i absolwent na rynku pracy. Warsztaty odbędą się w środę 14 maja w auli Kazimierza Lepszego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach. Szczegółowe informacje na temat warsztatów oraz zapisy w Biurze Promocji i Karier.

SEMINARIUM DLA STUDENTÓW

logo Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Regionalne Centrum Informacji Europejskiej są organizatorami seminarium z cyklu: Student i absolwent na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Seminarium odbędzie się w poniedziałek 12 maja w Auli Wydziału Techniki w Sosnowcu, ul. Żeromskiego 3. Szczegółowe informacje na stronie komunikatów Biura Promocji i Karier. Na seminarium serdecznie zapraszamy wszystkich studentów, szczególnie studentów jednostek mieszczących się w Sosnowcu!

KONWERSATORIUM W POLSKIM TOWARZYSTWIE FIZYCZNYM

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza na konwersatorium, na którym Prof. Dr. A.M. Glazer z Clarendon Laboratory w Oxfordzie wygłosi wykład: The Morphotropic Phase Boundary - My Part in its Downfall. Konwersatorium odbędzie się w poniedziałek 12 maja o godz. 14.00 w Sali Audytoryjnej III Instytutu Fizyki, Uniwersytet Śląski, Katowice, ul. Uniwersytecka 4.

MAŁE JEST PIĘKNE

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na wykład Małe jest piękne - niedoceniany świat zoocenoz w skali mikro, organizowany w ramach XI cyklu wykładów: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska, który wygłosi dr Wojciech Sierka z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie odbędzie się w czwartek 8 maja o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Bankowej 9.

"EUROPEJSKIE PERŁY ARCHITEKTURY W SOSNOWCU"

 Zamek Sielecki Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu oraz Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki organizują konkursy fotograficzny i plastyczny na projekt pocztówki pt.: "Europejskie perły architektury w Sosnowcu".

ŚLĄSK W EUROPIE. TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

kopalnie Studenckie Koło Naukowe Historyków działające na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na organizowaną 21 i 22 maja konferencję naukową Śląsk w Europie. Tradycja i współczesność. Obrady będą się odbywać w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu, Katowice ul. Bankowa 12. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

DEBATA EUROPEJSKA

Posłanka Barbara Blida W poniedziałek 19 maja o godz. 12.00 w auli im. M. Sośniaka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się konferencja, będąca zakończeniem debaty europejskiej. Debata toczy się na stronie internetowej Posłanki na Sejm RP - Barbary Blidy (www.blida.pl), która jest głównym inicjatorem konferencji i debaty.

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ A EDUKACJA

Koło Naukowe Polityków Społecznych oraz Sekcja ds. Niepełnosprawności Koła działające na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zapraszają na konferencje naukową: Niepełnosprawność a edukacja - sytuacja ludzi niepełnosprawnych w systemie kształcenia wyższego, która odbędzie się w piątek 9 maja w godzinach 11.00 - 14.00 w Sali Rady Wydziału Nauk Społecznych w Katowicach, ul. Bankowa 11.

Z MYŚLĄ O MATURZYSTACH

maturzyści Wszystkim maturzystom rozpoczynającym dzisiaj w swoich szkołach pierwszy dzień egzaminów dojrzałości pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia sukcesu, którego zwieńczeniem stanie się zdobycie upragnionego indeksu wyższej uczelni! Żywimy nadzieję, że wielu z Was zdecyduje się podjąć studia w Uniwersytecie Śląskim i że będą one czasem intensywnego rozwoju zarówno w wymiarze intelektualnym, jak i emocjonalnym. Uniwersytet bowiem jest i będzie miejscem, w którym warto spędzić te ważne w całym życiu lata.

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA O CIECZACH ZŁOŻONYCH

W Ustroniu Śląskim od 10 do 14 maja odbędzie się międzynarodowa konferencja ARW NATO Nonlinear dielectric phenomena in complex liquids (Nieliniowe zjawiska dielektryczne w cieczach złożonych) organizowana przez Zakład Biofizyki i Fizyki Molekularnej w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego przy współpracy Akademii Niskich Temperatur w Odessie (Ukraina).

KONKURS NA NAJLEPSZEGO STUDENTA PRIMUS INTER PARES

Z wielką radością informujemy, że ubiegłoroczna absolwentka Uniwersytetu Śląskiego a obecnie studentka V roku politologii i doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych - mgr Karolina Koc zwyciężyła w tegorocznej edycji konkursu Primus Inter Pares w województwie śląskim.

MAJÓWKA Z UNIWERSYTETEM ŚLĄSKIM I UNIĄ EUROPEJSKĄ

Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego serdecznie zaprasza na Majówkę z Uniwersytetem Śląskim i Unią Europejską organizowaną pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Janusza Janeczka i Prezydenta Miasta Chorzowa mgr. inż. Marka Kopla. Majówka odbędzie się w piątek 30 maja na zielonych terenach przy Szkole Zarządzania UŚ w Chorzowie, ul. 75 Pułku Piechoty 1, początek o godz. 17.00.

GODZINY REKTORSKIE

Dział Nauczania Uniwersytetu Śląskiego poinformował, że w środę 30 kwietnia od godziny 15.00 ogłoszone zostały godziny rektorskie dla studentów. Ewentualne ogłoszenie piątku 2 maja dniem wolnym od zajęć zależy od decyzji władz poszczególnych wydziałów i jednostek dydaktycznych.

DOTACJE MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU W 2003 R.

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu przekazało informacje na temat przyznanych dotacji na działalność studencką w roku 2003 r. Dotacje ministerialne otrzymało 7 wniosków związanych z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej z informacjami dla studentów.

UROCZYSTE OBCHODY 3 MAJA

3 maja w Katowicach odbędą się uroczyste obchody Święta Narodowego 3 Maja i 82 Rocznicy Wybuchu III Powstania Śląskiego. W uroczystości w imieniu Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach będzie uczestniczył prof. dr hab. Wiesław Banyś - Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji.

O CYFROWYCH TRANSFORMACJACH WIDZENIA

Koło Artystyczno-Naukowe Instytutu Sztuki Poza Pracownią oraz Galeria SZARA zapraszają na wykład Ryszarda W. Kluszczynskiego: Cyfrowe transformacje widzenia, który odbędzie się w poniedziałek 5 maja o godz. 10.00 w Centrum Konferencyjnym Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, ul. Bielska 62.

JUBILEUSZ PANI PROFESOR JADWIGI ZIENIUKOWEJ

okładka We wtorek 29 kwietnia o godz. 15.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach (pl. Sejmu Śląskiego 1) odbędzie się uroczystość ofiarowania Pani Profesor Jadwidze Zieniukowej księgi Śląskie studia lingwistyczne pod redakcją Krystyny Kleszczowej i Joanny Sobczykowej.

GIS SILESIA 2003 - OSTATNIE DNI NA ZGŁOSZENIA

Informujemy, że w środę 30 kwietnia upływa termin rejestracji uczestników Międzynarodowej Konferencji i Wystawy GIS Silesia 2003. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Konferencji http://gis2003.us.edu.pl

KONFERENCJA O SAMODZIELNEJ PRACY I KARIERZE W EUROPIE

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi zaprasza na międzynarodową konferencję w ramach projektu ECO - EUROPEAN CAREER ORIENTATION PROJECT przygotowującego studentów do podjęcia samodzielnej pracy i rozpoczęcia kariery w Europie. Konferencja odbędzie się w sobotę 17 maja w godzinach 14:00 - 18:00 w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 90-222 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 52.

DZIEŃ EUROPEJSKI

logo W środę 7 maja w Międzynarodowej Szkole Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się Dzień Europejski, poprzez który Szkoła świętuje dziesięciolecie swojego istnienia, włączając się jednocześnie w przygotowania do referendum unijnego.

TYDZIEŃ Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

flaga Od 5 do 10 maja w Uniwersytecie Śląskim odbędzie się Tydzień z Unią Europejską. Impreza organizowana jest przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej przy współpracy Biura Promocji i Karier UŚ w ramach działań podejmowanych w okresie poprzedzającym referendum na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

ZIELONE CZEKI ROZDANE

W środę 23 kwietnia w siedzibie Polskiego Radia Katowice odbyła się uroczystość wręczenia "Zielonych czeków", nagród przyznawanych od 1995 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z okazji Dnia Ziemi.

APEL REGIONALNEJ KONFERENCJI REKTORÓW UCZELNI AKADEMICKICH

Uczelnie polskie od wieków należą do wspólnoty europejskiej i są kontynuatorem najlepszych tradycji uniwersyteckich, wśród których jest zabieranie głosu w kwestiach dla społeczeństwa najżywotniejszych. Dlatego zwracamy się do studentów i pracowników wyższych uczelni z apelem o udział w referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Niech każdy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i przekonaniem zabierze głos w sprawie tak niezwykle istotnej dla obecnych i przyszłych pokoleń Polaków.

BIORÓŻNORODNOŚĆ I EKOTOKSYKOLOGIA OBSZARÓW POPRZEMYSŁOWYCH

logo Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska i Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem są organizatorami międzynarodowej konferencji naukowej Bioróżnorodność i ekotoksykologia obszarów poprzemysłowych w aspekcie ich biorekultywacji, która odbędzie się 5 i 6 czerwca w Katowicach.

PIĘKNO PRZYRODY BESKIDU ŚLĄSKIEGO

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na wykład Piękno przyrody Beskidu Śląskiego - czy aktualne formy przyrody zachowają je dla przyszłych pokoleń?, organizowany w ramach XI cyklu wykładów: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska, który wygłosi dr Zbigniew Wilczek z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie odbędzie się w czwartek 24 kwietnia o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Bankowej 9.

DOBRA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE ARTYSTYCZNYM

Informujemy, że Państwowa Komisja Akredytacyjna w Uchwale nr 190/2003 Prezydium PKA z dnia 10 kwietnia 2003 roku pozytywnie oceniła jakość kształcenia na poziomie magisterskim i zawodowym na kierunku "edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych" prowadzonym na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Filii w Cieszynie.

DOSTĘP DO INFORMACJI EUROPEJSKIEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Zakład Bibliografii i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego, Koło Naukowe Bibliotekoznawców oraz Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej zapraszają do udziału w konferencji: Dostęp do informacji europejskiej w województwie śląskim, która odbędzie się 24 kwietnia w Sali Rady Wydziału Filologicznego przy Placu Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach.

O OBRONIE CYWILNEJ Z UZNANIEM

dyplom uznania Miło nam poinformować, że Uniwersytet Śląski w Katowicach uhonorowany został dyplomem uznania za wkład pracy i zaangażowanie w upowszechnianie i wdrażanie humanitarnych i społecznie użytecznych idei Obrony Cywilnej. Dyplom przyznany został przez Prezydenta Miasta Katowice - Piotra Uszoka, pełniącego funkcję Szefa Obrony Cywilnej Miasta.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

życzenia świąteczne Niech światło wielkanocnego poranka przenika nasze życie i pozwala cieszyć się każdą darowaną nam chwilą. Ks. Wincenty Myszor Dziekan Wydziału Teologicznego

6 PROGRAM RAMOWY BADAŃ I ROZWOJU TECHNICZNEGO - PRZEWODNIK

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projektach badawczych w ramach 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym Przewodnikiem dla wnioskodawców: Uczestnictwo w badaniach europejskich. 6 Program Ramowy Badań i Rozwoju Technicznego (2002 - 2006). Przewodnik jest polską wersją materiałów Komisji Europejskiej przygotowaną przez Krajowy Punkt Kontaktowy.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.