facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

Konferencja pt. „Kanał Śląski i Droga Wodna Górnej Wisły...”

Logo Śląskiego Centrum Wody

W piątek 22 marca 2019 roku na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu (ul. Będzieńska 60) odbędzie się konferencja naukowa pt. „Kanał Śląski i Droga Wodna Górnej Wisły – szanse i wyzwania”. W programie wydarzenia zaplanowano część referatową oraz panele eksperckie. Uczestnicy w interdyscyplinarnym gronie dyskutować będą m.in. na temat planowanego rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce będącego szansą dla dywersyfikacji transportu.

Wśród proponowanych zagadnień znajdą się następujące kwestie:

Wykłady doc. Stanisława Szakirowa na Wydziale Filologicznym

Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

Doc. Stanisław Szakirow z Czelabińskiego Uniwersytetu Państwowego (filia w Miassie) jest kierownikiem Katedry Filologii, specjalistą w zakresie krytyki literackiej, teorii i socjologii literatury, historii literatury światowej. W ostatnim czasie publikuje prace poświęcone współczesnej literaturze rosyjskiej i środowisku medialnemu, a także twórczości uralskich pisarzy.

Konferencja pt. „W trosce o wspólny dom: chrześcijanin na drogach ekologii”

Budynek Wydziału Teologicznego UŚ

W piątek 30 listopada 2018 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Jordana 18) odbędzie się konferencja pt. „W trosce o wspólny dom: chrześcijanin na drogach ekologii”. W wydarzeniu udział weźmie JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, który moderować będzie również jeden z paneli dyskusyjnych.

Konferencja pt. „Doświadczanie lektury. Zmysły i literatura osobna”

Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach

14 i 15 listopada 2018 roku Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego organizuje konferencję naukową pt. „Doświadczanie lektury. Zmysły i literatura osobna”, która odbywać się będzie w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach.

Warsztaty pn. „W drodze na szczyt klimatyczny COP24. Negocjacje klimatyczne w praktyce”

Logo Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej

We wtorek 20 listopada 2018 roku w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach (Ligocka 103 budynek 8) w godz. od 9.30 do 15.00 odbędą się warsztaty pn. „W drodze na szczyt klimatyczny COP24. Negocjacje klimatyczne w praktyce”, nad którymi honorowy patronat objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Organizatorem spotkania jest Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska).

Wybieramy „Absolwenta z Pasją” Uniwersytetu Śląskiego

Grafika: diament

Już po raz szósty Uniwersytet Śląski wspólnie z „Gazetą Wyborczą” przyzna tytuł „Absolwenta z Pasją”. Otrzyma go osoba aktywna społecznie, osiągająca sukcesy w dziedzinie kultury, nauki lub sportu, z pełnym zaangażowaniem oddająca się swoim zainteresowaniom. W tym roku o tytuł ubiega się aż 15 osób.

Zwycięzcę plebiscytu wybiorą internauci w głosowaniu, które trwa do 18 listopada 2018 roku do godz. 23.55. Na podstawie wyników komisja konkursowa wyróżni jednego z kandydatów tytułem „Absolwenta z Pasją 2018”.

Sylwetki kandydatów prezentowane są na stronie: katowice.wyborcza.pl, na której można również oddać głosy.

Szkolenie „Mediacje w sprawach gospodarczych”

Zdjęcie: dwie osoby przed komputerami, pośrodku notatki

Fundacja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Facultas Iuridica organizuje szkolenie na temat mediacji w sporach o charakterze gospodarczym. Kurs adresowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych i rozwojem kompetencji osobistych.

„Ściganie przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku” – sympozjum naukowo-szkoleniowe

Wydział Prawa i Administracji UŚ

17 grudnia 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Bankowa 11B) odbędzie się sympozjum naukowo-szkoleniowe poświęcone tematyce ścigania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku.

12 listopada 2018 roku dniem wolnym

Grafika: okrąg z literą "i"

W związku z wejściem w życie ustawy z 7 listopada 2018 roku o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 12 listopada 2018 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Jest to także dzień wolny dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Treść ustawy dostępna jest w Internetowym Systemie Aktów Prawnych – ISAP: prawo.sejm.gov.pl.

Konferencja pt. „Walka ze smogiem na Śląsku. Pellet czy węgiel?”

Mężczyzna w masce antysmogowej

8 i 9 listopada 2018 roku w Podstolicach odbywać się będzie konferencja naukowa doktorantów Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego pt. „Walka ze smogiem na Śląsku. Pellet czy węgiel”. Uczestnicy spotkania rozmawiać będą m.in. na temat zasad programu rządowego „Czyste powietrze”, zagrożeń płynących ze spalania węgla drzewnego i brykietów w domowych grillach, określenia opału na podstawie analizy popiołu powstającego w wyniku spalania czy klasyfikacji produktów drzewnych dostępnych w obrocie handlowym na terenie Polski.

Konferencja pt. „Cyfrowe światy, wspólnoty, dyskursy”

logo Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej

W czwartek 15 listopada 2018 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Cyfrowe światy, wspólnoty i dyskursy”. Wydarzenie skierowane jest do szerokiego grona odbiorców – teoretyków uprawiających różne dyscypliny naukowe i do praktyków. Zagadnienia konferencji dotyczyć będą specyfiki świata cyfrowego i jego narzędzi, a także metod badania rzeczywistości wirtualnej.

Posiedzenia prezydium oraz zgromadzenia plenarnego KRASP w Krakowie

Dłuopis w dłoni

15 i 16 listopada 2018 roku w Krakowie obradować będą członkowie prezydium oraz zgromadzenia plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Posiedzenia będą okazją do omówienia istotnych kwestii związanych z polską nauką oraz szkolnictwem wyższym, obradom przewodniczyć będzie prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – JM Rektor Politechniki Warszawskiej, przewodniczący KRASP.

Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP

Zdjęcie: długopis w dłoni uczestnika spotkania

Od 8 do 10 listopada 2018 roku w Poznaniu obradować będą członkowie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP). Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w posiedzeniu udział weźmie prorektor ds. finansowych i rozwoju prof. dr hab. Michał Daszykowski.

Książka Katarzyny Szkaradnik nominowana w konkursie „Książka Historyczna Roku”

Okładka książki  „Zmieszany zapach książek i jabłek. Wybór korespondencji..."

Książka pt. „Zmieszany zapach książek i jabłek. Wybór korespondencji Jana Wantuły z lat 1899–1953” mgr Katarzyny Szkaradnik – pracowniczki Zakładu Edukacji Kulturalnej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ została nominowana w konkursie „Książka Historyczna Roku” o Nagrodę im. Oskara Haleckiego w kategorii najlepsze wydawnictwo źródłowe poświęcone historii Polski i Polaków w XX.

SpiN Day 2018 – wykłady otwarte

Zdjęcie: wyładowanie elektryczne

10 listopada przypada Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju – coroczne święto obchodzone przez państwa członkowskie ONZ. W tym samym dniu obchodzony jest także Międzynarodowy Dzień Centrów i Muzeów Nauki, a w jego ramach, ogłoszony przez Porozumienie Społeczeństwo i Nauka SPiN zrzeszające polskie centra i muzea nauki, dzień aktywności naukowej – SpiN Day.

Uniwersytet Śląski, będąc członkiem Porozumienia SPiN, włącza się w organizację wydarzeń naukowych organizowanych w tym dniu w Polsce i na świecie. Już w najbliższą sobotę 10 listopada 2018 roku w auli Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (ul. 75 Pułku Piechoty 1A) odbędzie się cykl wykładów otwartych. Prelekcje wygłoszą znani naukowcy i popularyzatorzy nauki.

Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich w Cieszynie

Zdjęcie: długopis w dłoni

8 listopada 2018 roku Uniwersytet Śląski gościł uczestników posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich (KRUŚ). Spotkanie rektorów polskich i czeskich uczelni stanowiło okazję do omówienia rozwoju współpracy międzyuczelnianej. Obrady poprowadził JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – przewodniczący Konferencji.

LXII Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości

Wydział Nauk o Ziemi UŚ

17 i 18 listopada 2018 roku na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będzie kolejna edycja Międzynarodowej Wystawy i Giełdy Minerałów, Skał i Skamieniałości. Do Sosnowca przyjadą wystawcy, kolekcjonerzy i sympatycy gemmologii, mineralogii i paleontologii. Na wystawie będzie można zobaczyć kolorowy i zróżnicowany pod względem form świat minerałów. Wydarzenie stanie się okazją do poznania minerałów budujących rudy metali, z których produkowane są różne metale.

Dobre Praktyki Tworzenia Oprogramowania 2018/2019

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ

13 listopada 2018 r. w godzinach od 16.00 do 18.00 na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu (ul. Będzińska 39) rozpocznie się spotkanie inaugurujące tegoroczną edycję cyklu wykładów i warsztatów skierowanych do młodych programistów –  Dobre Praktyki Tworzenia Oprogramowania (DPTO).

Lot badawczy nad Chorzowem

Balon badawczy Uniwersytetu Śląskiego

6 listopada 2018 roku odbędzie się kolejny lot balonu wyposażonego w aparaturę do pomiarów zanieczyszczenia powietrza. Mobile laboratorium to część Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery.

Cykl wykładów w Bibliotece Niemieckiej

Logo Biblioteki Niemieckiej

Od listopada 2018 roku do marca 2019 roku w Bibliotece Niemieckiej w Katowicach (ul. Bankowa 14) odbywać się będą wykłady poświęcone kulturze i literaturze niemieckiej oraz historii Niemiec. Otwierającą cykl prelekcję pt. „Mój ulubiony film niemieckojęzyczny” wygłosi prof. zw. dr hab. Andrzej Gwóźdź z Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Spotkanie Klubu Absolwentów MBA GFKM w Katowicach

Logo Master of Business Administration

22 listopada 2018 r. w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach (ul. Opolska 15) w godz. od 17.30 do 19.00 odbywać się będzie spotkanie Klubu Absolwentów MBA GFKM.

W ramach spotkania wykład pt. „Różnice pokoleniowe w biznesie” wygłosi Kamil Sokołowski. Dotyczyć on będzie m.in. różnic między pokoleniami X, Y, Z – czym są, skąd wynikają, czy naprawdę istnieją i czy mają jakiekolwiek znaczenie w biznesie oraz jak możemy je wykorzystać w zarządzaniu, marketingu i sprzedaży.

IX konferencja „Przeszłość dla Przyszłości”

Zdjęcie: budynek Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego

14 listopada 2018 roku na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego odbyła się IX edycja konferencji „Przeszłość dla Przyszłości”. Tegoroczne spotkanie nawiązywało do wydarzeń związanych ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości oraz stuleciem praw wyborczych kobiet w Polsce. W pierwszej części konferencji uczestnicy spotkania omawiali aspekty historyczne, przybliżona została również sylwetka Konstantego Wolnego oraz pierwszych śląskich posłanek do Sejmu.
 

Wykład dr. hab. prof. UŚ Michała Kani na Uniwersytecie Jerzego Waszyngtona

prof. Michał Kania

6 listopada 2018 roku na Uniwersytecie Jerzego Waszyngtona (Stany Zjednoczone) przebywający na stypendium Fundacji Fulbrighta w Waszyngtonie dr hab. prof. UŚ Michał Kania wygłosi wykład poświęcony bieżącym wyzwaniom europejskiego rynku zamówień publicznych w dziedzinie obronności.

„Dlaczego warto uczestniczyć w programach międzynarodowych…”. Spotkanie dot. programu Horyzont 2020

Zdjęce: długopis w dłoni

Dział Projektów Uniwersytetu Śląskiego oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE działający przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach organizują spotkanie, podczas którego uczestnicy zapoznają się możliwościami pozyskania środków na działalność naukowo-badawczą w ramach programu Horyzont 2020.

Zagadnienia związane z możliwościami finansowania badań, innowacji, a także rozwoju kariery naukowej omówi mgr inż. Katarzyna Markiewicz-Śliwa – kierownik Biura Obsługi Programów Europejskich Politechniki Śląskiej, koordynator Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE. W trakcie spotkania przedstawione zostaną informacje ogólne, jak również korzyści instytucjonalne i indywidualne dla naukowców.

Delegacja z Kazachskiego Państwowego Żeńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego z wizytą na UŚ

deptak przed rektoratem UŚ

Od 6 do 9 listopada 2018 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przebywać będzie delegacja z Kazachskiego Państwowego Żeńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Ałmaty. Współpraca pomiędzy uniwersytetami została zapoczątkowana w 2015 roku i obejmowała dotychczas krótkoterminową wymianę akademicką kadry naukowej oraz studentów. Celem wizyty jest podpisanie umowy o podwójnym dyplomie (double degree) z filologii angielskiej oraz omówienia praktycznych kwestii związanych z programem podwójnych studiów.

Szkolenie pt. „Ustawa 2.0? Szkoła doktorska i przepisy przejściowe bez tajemnic”

dwie ręce robiące notatki w otwartych notatnikach

14 listopada 2018 roku o godz. 15.00 w sali Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 14, sala nr 227) rozpocznie się otwarte szkolenie pt. „Ustawa 2.0? Szkoła doktorska i przepisy przejściowe bez tajemnic”, którego organizatorem jest Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów UŚ przy wsparciu Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Konferencja pt. „Emotions: Engines of History”

Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

23 i 24 listopada 2018 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbywać się będzie międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Emotions: Engines of History”, której organizatorami są Koło Naukowe H/Story oraz Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych.

VIII edycja konferencji z cyklu „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”

Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach

Zakład Historii Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego organizuje ósmą edycję konferencji naukowej z cyklu „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”, która odbędzie się 7 listopada 2018 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach.

Tematyka wystąpień konferencyjnych będzie obejmować następujące zagadnienia:

Czesko-polskie kolokwium pt. „Z naszych warsztatów badawczych”

uczestnicy konferencji, siedzą i robią notatki, widać tułów i ręce trzech osób

6 listopada 2018 roku na Uniwersytecie Ostrawskim (Ostrawa, ul. Realni 5) odbędzie się pierwsze czesko-polskie kolokwium pt. „Z naszych warsztatów badawczych”, którego celem będzie omówienie nowości wydawniczych autorstwa pracowników Zakładu Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Katedry Slawistyki Uniwersytetu Ostrawskiego. Spotkanie stanie się również okazją do zaprezentowania referatów pracowników obu instytucji.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.