facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

12 listopada 2018 roku dniem wolnym

Grafika: okrąg z literą "i"

W związku z wejściem w życie ustawy z 7 listopada 2018 roku o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 12 listopada 2018 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Jest to także dzień wolny dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Treść ustawy dostępna jest w Internetowym Systemie Aktów Prawnych – ISAP: prawo.sejm.gov.pl.

Konferencja pt. „Walka ze smogiem na Śląsku. Pellet czy węgiel?”

Mężczyzna w masce antysmogowej

8 i 9 listopada 2018 roku w Podstolicach odbywać się będzie konferencja naukowa doktorantów Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego pt. „Walka ze smogiem na Śląsku. Pellet czy węgiel”. Uczestnicy spotkania rozmawiać będą m.in. na temat zasad programu rządowego „Czyste powietrze”, zagrożeń płynących ze spalania węgla drzewnego i brykietów w domowych grillach, określenia opału na podstawie analizy popiołu powstającego w wyniku spalania czy klasyfikacji produktów drzewnych dostępnych w obrocie handlowym na terenie Polski.

Konferencja pt. „Cyfrowe światy, wspólnoty, dyskursy”

logo Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej

W czwartek 15 listopada 2018 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Cyfrowe światy, wspólnoty i dyskursy”. Wydarzenie skierowane jest do szerokiego grona odbiorców – teoretyków uprawiających różne dyscypliny naukowe i do praktyków. Zagadnienia konferencji dotyczyć będą specyfiki świata cyfrowego i jego narzędzi, a także metod badania rzeczywistości wirtualnej.

Posiedzenia prezydium oraz zgromadzenia plenarnego KRASP w Krakowie

Dłuopis w dłoni

15 i 16 listopada 2018 roku w Krakowie obradować będą członkowie prezydium oraz zgromadzenia plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Posiedzenia będą okazją do omówienia istotnych kwestii związanych z polską nauką oraz szkolnictwem wyższym, obradom przewodniczyć będzie prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – JM Rektor Politechniki Warszawskiej, przewodniczący KRASP.

Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP

Zdjęcie: długopis w dłoni uczestnika spotkania

Od 8 do 10 listopada 2018 roku w Poznaniu obradować będą członkowie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP). Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w posiedzeniu udział weźmie prorektor ds. finansowych i rozwoju prof. dr hab. Michał Daszykowski.

Książka Katarzyny Szkaradnik nominowana w konkursie „Książka Historyczna Roku”

Okładka książki  „Zmieszany zapach książek i jabłek. Wybór korespondencji..."

Książka pt. „Zmieszany zapach książek i jabłek. Wybór korespondencji Jana Wantuły z lat 1899–1953” mgr Katarzyny Szkaradnik – pracowniczki Zakładu Edukacji Kulturalnej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ została nominowana w konkursie „Książka Historyczna Roku” o Nagrodę im. Oskara Haleckiego w kategorii najlepsze wydawnictwo źródłowe poświęcone historii Polski i Polaków w XX.

SpiN Day 2018 – wykłady otwarte

Zdjęcie: wyładowanie elektryczne

10 listopada przypada Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju – coroczne święto obchodzone przez państwa członkowskie ONZ. W tym samym dniu obchodzony jest także Międzynarodowy Dzień Centrów i Muzeów Nauki, a w jego ramach, ogłoszony przez Porozumienie Społeczeństwo i Nauka SPiN zrzeszające polskie centra i muzea nauki, dzień aktywności naukowej – SpiN Day.

Uniwersytet Śląski, będąc członkiem Porozumienia SPiN, włącza się w organizację wydarzeń naukowych organizowanych w tym dniu w Polsce i na świecie. Już w najbliższą sobotę 10 listopada 2018 roku w auli Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (ul. 75 Pułku Piechoty 1A) odbędzie się cykl wykładów otwartych. Prelekcje wygłoszą znani naukowcy i popularyzatorzy nauki.

Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich w Cieszynie

Zdjęcie: długopis w dłoni

8 listopada 2018 roku Uniwersytet Śląski gościł uczestników posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich (KRUŚ). Spotkanie rektorów polskich i czeskich uczelni stanowiło okazję do omówienia rozwoju współpracy międzyuczelnianej. Obrady poprowadził JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – przewodniczący Konferencji.

LXII Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości

Wydział Nauk o Ziemi UŚ

17 i 18 listopada 2018 roku na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będzie kolejna edycja Międzynarodowej Wystawy i Giełdy Minerałów, Skał i Skamieniałości. Do Sosnowca przyjadą wystawcy, kolekcjonerzy i sympatycy gemmologii, mineralogii i paleontologii. Na wystawie będzie można zobaczyć kolorowy i zróżnicowany pod względem form świat minerałów. Wydarzenie stanie się okazją do poznania minerałów budujących rudy metali, z których produkowane są różne metale.

Dobre Praktyki Tworzenia Oprogramowania 2018/2019

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ

13 listopada 2018 r. w godzinach od 16.00 do 18.00 na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu (ul. Będzińska 39) rozpocznie się spotkanie inaugurujące tegoroczną edycję cyklu wykładów i warsztatów skierowanych do młodych programistów –  Dobre Praktyki Tworzenia Oprogramowania (DPTO).

Lot badawczy nad Chorzowem

Balon badawczy Uniwersytetu Śląskiego

6 listopada 2018 roku odbędzie się kolejny lot balonu wyposażonego w aparaturę do pomiarów zanieczyszczenia powietrza. Mobile laboratorium to część Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery.

Cykl wykładów w Bibliotece Niemieckiej

Logo Biblioteki Niemieckiej

Od listopada 2018 roku do marca 2019 roku w Bibliotece Niemieckiej w Katowicach (ul. Bankowa 14) odbywać się będą wykłady poświęcone kulturze i literaturze niemieckiej oraz historii Niemiec. Otwierającą cykl prelekcję pt. „Mój ulubiony film niemieckojęzyczny” wygłosi prof. zw. dr hab. Andrzej Gwóźdź z Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Spotkanie Klubu Absolwentów MBA GFKM w Katowicach

Logo Master of Business Administration

22 listopada 2018 r. w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach (ul. Opolska 15) w godz. od 17.30 do 19.00 odbywać się będzie spotkanie Klubu Absolwentów MBA GFKM.

W ramach spotkania wykład pt. „Różnice pokoleniowe w biznesie” wygłosi Kamil Sokołowski. Dotyczyć on będzie m.in. różnic między pokoleniami X, Y, Z – czym są, skąd wynikają, czy naprawdę istnieją i czy mają jakiekolwiek znaczenie w biznesie oraz jak możemy je wykorzystać w zarządzaniu, marketingu i sprzedaży.

IX konferencja „Przeszłość dla Przyszłości”

Zdjęcie: budynek Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego

14 listopada 2018 roku na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego odbyła się IX edycja konferencji „Przeszłość dla Przyszłości”. Tegoroczne spotkanie nawiązywało do wydarzeń związanych ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości oraz stuleciem praw wyborczych kobiet w Polsce. W pierwszej części konferencji uczestnicy spotkania omawiali aspekty historyczne, przybliżona została również sylwetka Konstantego Wolnego oraz pierwszych śląskich posłanek do Sejmu.
 

Wykład dr. hab. prof. UŚ Michała Kani na Uniwersytecie Jerzego Waszyngtona

prof. Michał Kania

6 listopada 2018 roku na Uniwersytecie Jerzego Waszyngtona (Stany Zjednoczone) przebywający na stypendium Fundacji Fulbrighta w Waszyngtonie dr hab. prof. UŚ Michał Kania wygłosi wykład poświęcony bieżącym wyzwaniom europejskiego rynku zamówień publicznych w dziedzinie obronności.

„Dlaczego warto uczestniczyć w programach międzynarodowych…”. Spotkanie dot. programu Horyzont 2020

Zdjęce: długopis w dłoni

Dział Projektów Uniwersytetu Śląskiego oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE działający przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach organizują spotkanie, podczas którego uczestnicy zapoznają się możliwościami pozyskania środków na działalność naukowo-badawczą w ramach programu Horyzont 2020.

Zagadnienia związane z możliwościami finansowania badań, innowacji, a także rozwoju kariery naukowej omówi mgr inż. Katarzyna Markiewicz-Śliwa – kierownik Biura Obsługi Programów Europejskich Politechniki Śląskiej, koordynator Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE. W trakcie spotkania przedstawione zostaną informacje ogólne, jak również korzyści instytucjonalne i indywidualne dla naukowców.

Delegacja z Kazachskiego Państwowego Żeńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego z wizytą na UŚ

deptak przed rektoratem UŚ

Od 6 do 9 listopada 2018 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przebywać będzie delegacja z Kazachskiego Państwowego Żeńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Ałmaty. Współpraca pomiędzy uniwersytetami została zapoczątkowana w 2015 roku i obejmowała dotychczas krótkoterminową wymianę akademicką kadry naukowej oraz studentów. Celem wizyty jest podpisanie umowy o podwójnym dyplomie (double degree) z filologii angielskiej oraz omówienia praktycznych kwestii związanych z programem podwójnych studiów.

Szkolenie pt. „Ustawa 2.0? Szkoła doktorska i przepisy przejściowe bez tajemnic”

dwie ręce robiące notatki w otwartych notatnikach

14 listopada 2018 roku o godz. 15.00 w sali Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 14, sala nr 227) rozpocznie się otwarte szkolenie pt. „Ustawa 2.0? Szkoła doktorska i przepisy przejściowe bez tajemnic”, którego organizatorem jest Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów UŚ przy wsparciu Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Konferencja pt. „Emotions: Engines of History”

Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

23 i 24 listopada 2018 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbywać się będzie międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Emotions: Engines of History”, której organizatorami są Koło Naukowe H/Story oraz Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych.

VIII edycja konferencji z cyklu „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”

Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach

Zakład Historii Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego organizuje ósmą edycję konferencji naukowej z cyklu „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”, która odbędzie się 7 listopada 2018 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach.

Tematyka wystąpień konferencyjnych będzie obejmować następujące zagadnienia:

Czesko-polskie kolokwium pt. „Z naszych warsztatów badawczych”

uczestnicy konferencji, siedzą i robią notatki, widać tułów i ręce trzech osób

6 listopada 2018 roku na Uniwersytecie Ostrawskim (Ostrawa, ul. Realni 5) odbędzie się pierwsze czesko-polskie kolokwium pt. „Z naszych warsztatów badawczych”, którego celem będzie omówienie nowości wydawniczych autorstwa pracowników Zakładu Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Katedry Slawistyki Uniwersytetu Ostrawskiego. Spotkanie stanie się również okazją do zaprezentowania referatów pracowników obu instytucji.

Msza św. w intencji prof. Augusta Chełkowskiego

Katedra Chrystusa Króla w Katowicach

W poniedziałek 5 listopada 2018 roku zostanie odprawiona msza św. w intencji śp. prof. Augusta Chełkowskiego (27.02.1927–31.10.1999) – cenionego naukowca związanego z Uniwersytetem Śląskim, w którym pełnił funkcje administracyjne: dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, dyrektora Instytutu Fizyki, prorektora oraz rektora Uniwersytetu Śląskiego (1 X 1981–16 I 1982), polityka, senatora, marszałka Senatu RP II kadencji.

Msza św. rozpocznie się o godz. 19.00 w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach.

Uniwersytet Śląski Dzieci uczestnikiem SILESIA BAZAAR Kids

trójka dzieci i trójka dorosłych ustawionych przy linii startu z samolotami

28 października 2018 roku w centrum kongresowo-targowym na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbywały się największe na Śląsku targi mody i dizajnu niezależnego SILESIA BAZAAR Kids. W programie tegorocznej edycji wydarzenia zaplanowano między innymi liczne prelekcje dla rodziców oraz warsztaty dla dzieci.

W targach udział wzięli wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, którzy przygotowali bogatą ofertę warsztatów edukacyjnych, przybliżających różnorodne zagadnienia nauki oraz sztuki. W programie znalazły się:

Konferencja naukowa pt. „Polska polityka 1918–2018”

Uczestnicy konferencji

6 i 7 listopada 2018 roku w Wiśle w hotelu Stok (ul. Jawornik 52a) odbywała się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Polska polityka 1918–2018” poświęcona naukowej debacie podsumowującej procesy polityczne zachodzące w naszym państwie w latach 1918–2018. Jej celem było też uczczenie jubileuszu 50-lecia istnienia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 45-lecia Wydziału Nauk Społecznych oraz 25-lecia Zakładu Systemów Politycznych Polski i Państw Europy Środkowej i Wschodniej.

Staże naukowe w USA dla studentów biologii i nauk pokrewnych

Prof. Zygmunt Derewenda podczas wykładu w 2015 roku

13 listopada 2018 r. gościem Uniwersytetu Śląskiego będzie prof. Zygmunt S. Derewenda z University of Virginia School of Medicine, który spotka się ze studentami zainteresowanimi udziałem w rocznym płatnym stażu naukowym w USA w roku akademickim 2019/2020. Program stypendialny skierowany jest do studentów nauk przyrodniczych w ramach inicjatywy „bioLAB – Visiting Research Graduate Traineeship Program”.

Spotkanie poprzedzi krótki wykład pt. „Udział polskich studentów w amerykańskich projektach badawczych z dziedziny biologii molekularnej – obserwacje – osiągnięcia – odkrycia, czyli odlotowy staż w USA”, podczas którego przestawione zostaną dokonania badawcze młodych adeptów nauki z Polski – efekty odbytych staży naukowych „bioLAB”.

Siedemnaste urodziny USiołka

Maskotka USiołek

2 listopada 2018 roku osioł domowy Michał zamieszkujący Śląski Ogród Zoologiczny obchodzi swoje siedemnaste urodziny. Z tej okazji przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego odwiedzą go w chorzowskim ZOO, by przekazać mu kosz pełen ulubionych przysmaków – jabłek i marchewek.

Prof. Sakaé Fuchino z odczytem na Uniwersytecie Śląskim

Notatki i tytuł From arithmetic without analysis to the finite combinatorics...

W czwartek 8 listopada 2018 roku gościem Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego będzie znany specjalista w dziedzinie teorii mnogości – prof. Sakaé Fuchino, który na zaproszenie Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Katowicach wygłosi odczyt zatytułowany „From arithmetic without analysis to the finite combinatorics in set theory”.

Wykład rozpocznie się o godz. 16.15 w sali 553 w budynku przy ul. Bankowej 14 w Katowicach.

Spotkanie ma charakter otwarty. Język wykładowy: angielski.

Wykład w ramach Wszechnicy Polskiej Akademii Umiejętności

Logo Polskiej Akademii Umiejętności

Kolejny wykład organizowany w ramach Wszechnicy Polskiej Akademii Umiejętności odbędzie się 30 października 2018 roku w Bibliotece Śląskiej. Prelekcję na temat „Synergia: energia jądrowa – węgiel dla bezpieczeństwa energetycznego Polski” wygłosi prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, który energetyką jądrową oraz przyszłościowymi i odnawialnymi źródłami energii zajmuje się od 1977 roku. Jego osiągnięcia naukowe zaowocowały zaproszeniami na staże m.in. w Kernforschungszentrum Karlsruhe (1981–1987) oraz na Uniwersytecie Tokijskim (1996).

Warsztaty kaligraficzne

W poniedziałek 5 listopada 2018 roku o godz. 16.00 w sali dydaktycznej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej odbędą się warsztaty kaligraficzne „Napisz to pięknie: niepodległość”, organizowane przez Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundację Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Szkołę Kaligrafii Fundację Sztuka Kaligrafii w Krakowie.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.