facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

Spotkanie Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej PAU

Logo PAU

W ramach spotkań Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej Polskiej Akademii Umiejętności 24 maja 2018 roku o godz. 16.00 w Willi Caro (Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a) rozpocznie się wykład prof. dr. hab. Piotra Skubały z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Wystąpienie będzie próbą odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule wykładu: „Czy nasz czas na planecie Ziemia się kończy?”.

Wulkanizm jako główna przyczyna pięciu wielkich wymierań

Kilof oraz stanowisko poboru prób

Odkrycie  anomalii rtęciowej dokonane przez zespół naukowców, którym kierował prof. zw. dr hab. Grzegorz Racki z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, przesądziło o uznaniu wulkanizmu jako głównej przyczyny wszystkich pięciu masowych wymierań w historii geologicznej Ziemi.

VIII edycja konferencji pt. „Kobieta na szpilkach”

Plakat wydarzenia

Od 23 do 25 maja 2018 roku w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach (ul. Opolska 15) odbywać się będzie VIII edycja konferencji pt. „Kobieta na szpilkach”, której tematem przewodnim będzie „50 twarzy kobiety przedsiębiorczej”. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się kwestie dotyczące m.in. budowania własnej marki, samorozwoju oraz łączenia pracy zawodowej z przestrzenią prywatną. W programie wydarzenia zaplanowano m.in. panel dyskusyjny, warsztaty poświęcone m.in. skutecznym technikom negocjacji w biznesie, a także szkolenia z zakresu umiejętności miękkich.

Poznański Festiwal Fabuły

logo Festiwalu Fabuły

Do 26 maja 2018 roku w Poznaniu odbywać będzie się Festiwal Fabuły stanowiący przegląd ważnych i reprezentatywnych zjawisk szeroko rozumianej prozy. Do udziału w wydarzeniu, organizowanym przez poznańskie Centrum Kultury Zamek, zapraszani są autorzy ciekawych książek prozatorskich, przedstawiciele różnych poetyk, pokoleń oraz światopoglądów. Dla czytelników festiwal jest również okazją do spotkania i rozmów z pisarzami.

III Piknik Historyków Sztuki

kosz piknikowy, polne kwiaty, otwarta książka

28 maja 2018 roku o godz. 11.00 w Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie rozpocznie się III edycja Pikniku Historyków Sztuki – cyklicznego wydarzenia organizowanego przez Zakład Historii Sztuki i Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UŚ przy współpracy Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie oraz wiodących uczelni i instytucji kultury regionu. Głównymi celami wydarzenia są integracja środowisk zaangażowanych w szeroko rozumianą sztukę i kulturę regionu oraz popularyzacja zagadnień wiedzy o sztuce.

W programie zaplanowano:

Godziny rektorskie

zielona grafika - tablica z napisem godziny rektorskie i tarczą zegara

W związku z organizacją Juwenaliów Śląskich 2018 na wniosek Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. Ryszard Koziołek ustala czwartek 24 maja 2018 roku dniem rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych. Wprowadza ponadto w piątek 25 maja godziny rektorskie do godziny 12.00 wolne od zajęć dydaktycznych. Powyższe ustalenia nie dotyczą Wydziału Artystycznego oraz Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji.

Naukowcy z Instytutu Fizyki laureatami programu Start

Logo Fundacji na rzecz nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła konkurs w programie Start, dzięki któremu po raz 26. roczne stypendia otrzymali wybitni młodzi naukowcy. Konkurs promuje uczonych, stojących u progu kariery naukowej i posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

Uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Logo 50 lat Uniwersytetu Śląskiego

W środę 23 maja 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyła się LIII uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego z okazji 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego. Posiedzenie, które rozpoczęło się o godz. 11.00. w Sali Sejmu Śląskiego, poprowadził wiceprzewodniczący Grzegorz Wolnik.

Wydarzenie z udziałem: radnych Sejmiku i członków Zarządu Województwa Śląskiego, kierownictwa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także przedstawicieli społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego, stanowiło okazję do uczczenia 50. rocznicy istnienia uczelni, a także jej działalności naukowo-dydaktycznej oraz pracy na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego.

Mobilne Targi Kariery „Szybki Szpil” w Cieszynie

logo projektu "Studia i co dalej?"

23 maja 2018 r. w godz. od 10.30 do 13.30 na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ odbywać się będą organizowane przez Biuro Karier UŚ Mobilne Targi Kariery „Szybki Szpil”, dające możliwość poznania oczekiwań pracodawców, specyfiki procesu rekrutacji, a przede wszystkim zaprezentowania swojej kandydatury do pracy lub na praktyki. Wydarzenie, które ma charakter otwarty, adresowane jest do studentów Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji oraz Wydziału Artystycznego UŚ. Wśród obecnych na targach firm znajdą się:

Seminarium pt. „Studia nad weg(etari)anizmem w kontekście badań literackich i kulturowych...”

różne owoce: zielone winogrono, borówki, ananas, jabłko, gruszka

28 maja 2018 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego w Sosnowcu odbędzie się I ogólnopolskie seminarium naukowe pt. „Studia nad weg(etari)anizmem w kontekście badań literackich i kulturowych. Dylematy i perspektywy”, którego organizatorem jest Zakład Teorii Kultury i Literatury Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego.

Konferencja naukowa pt. „Prof. Józef Pieter (1904-1989) – współtwórca Uniwersytetu Śląskiego...”

Ludzi zgromadzeni podczas konferencji

W sobotę 9 czerwca 2018 roku o godz. 10.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie (ul. Rynek1) odbędzie się konferencja naukowa pt. „Prof. Józef Pieter (1904-1989) – współtwórca Uniwersytetu Śląskiego”, której organizatorem jest zarząd główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej – Towarzystwa Miłośników Regionu. W programie wydarzenia zaplanowano m.in. prezentację sylwetki prof. Józefa Pietera, jego pracy dydaktycznej oraz dorobku naukowego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab.

20-lecie kształcenia międzyobszarowego na Uniwersytecie Śląskim

Logo Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych

Dwadzieścia lat temu Uniwersytet Śląski uruchomił program Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH). Katowicka uczelnia była drugą w kraju, która zaproponowała studentom nowy model studiów, umożliwiając swobodny dostęp do oferty wielu wydziałów oraz interdyscyplinarnych programów poszerzających podstawowy kierunek o rozmaite dyscypliny pokrewne. Rok później studenci mogli podejmować kształcenie w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (MISM-P), a od 2014 roku w ramach Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych (ISM).

JE Ambasador Irlandii w Polsce Gerard Keown gościem Szkoły Języka i Kultury Polskiej

Gerard Keown

14 maja 2018 roku w siedzibie Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego z JE Ambasadorem Irlandii w Polsce Gerardem Keownem, które dotyczyło przede wszystkim przyszłości prowadzonych przez SJiKP Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Pierwszą turę ukończyło pomyślnie 20 osób, obecnie prowadzona jest już druga edycja studiów w Dublinie.

Wystawa pt. „Kaliope. Austria. Kobiety w społeczeństwie, kulturze i nauce”

CINiBA

Od 23 maja do 29 czerwca 2018 roku w budynku Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach będzie można oglądać wystawę pt. „Kaliope. Austria. Kobiety w społeczeństwie, kulturze i nauce”, której organizatorem jest Instytut Filologii Germańskiej. Patronat nad wydarzeniem objął konsul honorowy w Austrii w Katowicach Mirosław Bienioszek.

Akademickie Mistrzostwa Polski w piłce nożnej w Katowicach

Logo sekcji piłka nożna

Od 20 do 22 maja 2018 roku w Katowicach odbywać się będą Akademickie Mistrzostwa Polski w piłce nożnej, których organizatorem jest Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego. Zawody zostaną rozegrane w Katowicach w hali ośrodków sportowych: „Szopienice” (ul. 11 Listopada 16), „Kolejarz” (ul. Alfreda 1) oraz „Hetman” (ul. Siwka 1). W rozgrywkach udział weźmie reprezentacja Uniwersytetu Śląskiego.

Zmarł prof. Richard Pipes

prof. Richard Pipes

Z bólem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Richarda Pipesa – doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego, historyka, politologa, wybitnego znawcy dziejów Rosji, emerytowanego wykładowcy Uniwersytetu Harvarda.

W latach 1968–1973 prof. Richard Pipes pełnił funkcję dyrektora Centrum Badań Rosyjskich Uniwersytetu Harvarda, przez dwa lata (1981–1982) był doradcą prezydenta USA Ronalda Reagana. W lutym 1984 roku powrócił do pracy dydaktycznej w Harvardzie, gdzie pracował aż do momentu przejścia na emeryturę. Należał do najwybitniejszych znawców historii Rosji. Był autorem wielu artykułów i książek, w tym trylogii: „Rosja carów”, „Rewolucja rosyjska”, „Rosja bolszewików”.

W 1994 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego na wniosek rad Wydziału Nauk Społecznych i ówczesnego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego (filia w Cieszynie). Tytuł doktora honoris causa przyznały mu również uczelnie: Uniwersytet Szczeciński (2008) i Uniwersytet Warszawski (2010).

Fot. materiały z Archiwum Uniwersytetu Śląskiego,
fragment zdjęcia 948/3/2/162

 

Koncert plenerowy z okazji 50-lecia UŚ

Jubileuszowe logo Uniwersytetu Śląskiego

W roku akademickim 2017/2018 Uniwersytet Śląski obchodzi 50-lecie istnienia oraz działalności naukowej i dydaktycznej, a także pracy na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego. Obchody jubileuszu, które rozpoczęły się od uroczystej inauguracji 50. roku akademickiego, potrwają do końca 2018 roku.

Jednym z najważniejszych wydarzeń organizowanych w ramach programu obchodów będzie koncert plenerowy przygotowany z myślą o wszystkich mieszkańcach regionu i zaplanowany dokładnie w 50. rocznicę powstania uczelni – 8 czerwca 2018 roku.
 

Szkolenie nt. RODO

CINiBA

22 maja 2018 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej rozpocznie się nieodpłatne spotkanie szkoleniowe pt.

Budynek nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji UŚ nagrodzony przez jury konkursu Bryła Roku

Wnętrze budynku Wydziału Radia i Telewizji UŚ

Budynek nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego zdobył główną nagrodę przyznaną jednogłośnie przez jury w XI edycji plebiscytu Bryła Roku. Obiekt został doceniony również w głosowaniu internautów, w którym uzyskał 2422 głosy, zajmując tym samym II miejsce. Uniwersytecki budynek jest projektem autorstwa pracowni Grupa 5 Architekci, BAAS Arquitectura oraz Małeccy Biuro Projektowe.

Grono ekspertów doceniło wyrazisty i niebanalny charakter obiektu wpisującego się w architektoniczne dziedzictwo regionu. Budynek został wkomponowany w gęstą zabudowę ulicy św. Pawła w Katowicach.

Jubileusz 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej prof. Ewy Jaskółowej

prof. Ewa Jaskółowa

22 maja 2018 roku o godzinie 16.00 w auli im. prof. Zbigniewa Jerzego Nowaka na Wydziale Filologicznym w Katowicach rozpocznie się jubileusz 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej prof. dr hab. Ewy Jaskółowej – literaturoznawcy i dydaktyka literatury, kierownika Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach stosowania metodologii literackich w szkole.

Półfinał Akademickich Mistrzostw Polski w piłce ręcznej kobiet

Grafika: piłka ręczna kobiet

Od 10 do 13 maja 2018 roku w Krakowie odbywały się rozgrywki w piłce ręcznej kobiet organizowane w ramach Akademickich Mistrzostwach Polski. W turnieju udział brała reprezentacja Uniwersytetu Śląskiego. Drużyna prowadzona przez mgr Teresę Pecold wywalczyła piąte miejsce i awansowała do finału.

W kolejnych rozgrywkach spotka się szesnaście najlepszych akademickich zespołów. Mecze finałowe odbywać będą się od 31 maja do 3 czerwca 2018 roku w Opolu.

XXII uroczysty koncert akademicki z okazji jubileuszu Uniwersytetu Śląskiego

Zdjęcie: skrzypaczka

W sobotę 9 czerwca 2018 roku w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbył się XXII uroczysty koncert akademicki wieńczący obchody jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego. Do udziału w wydarzeniu członków społeczności akademickiej i przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego zapraszali prezydent Katowic dr Marcin Krupa i JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Program koncertu:

  • Wojciech Kilar ‒ Polonez z muzyki do filmu Pan Tadeusz
  • Bolesław Szabelski ‒ Toccata z Suity op. 10
  • Henryk Mikołaj Górecki ‒ Koncert na klawesyn i orkiestrę smyczkową op. 40

Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich

Zdjęcie: długopis w dłoni

Najbliższe posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich (KRUŚ) odbędzie się 18 i 19 maja 2018 roku. W obradach udział wezmą przedstawiciele sześciu uczelni: Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego w Opawie oraz Uniwersytetu Ostrawskiego. Obrady poprowadzi JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – przewodniczący Konferencji.

Wyniki konkursów Opus 14 i Preludium 14

Logo NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki czternastej edycji konkursów Opus i Preludium. Na badania podstawowe naukowcom przyznano łącznie prawie 400 mln zł.

Opus i Preludium to najbardziej popularne konkursy NCN. Pierwszy z nich skierowany jest zarówno do młodych, jak i bardziej doświadczonych pracowników nauki. Obejmie projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej. Drugi – adresowany jest do osób, które nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora. W obu konkursach złożono łącznie 3122 wnioski, z czego wsparcie uzyska 669 projektów.

Pokaz filmu pt. „Andriej Kurajew – mowa niezależna” na WRiTV

wnętrze Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego

15 maja 2018 roku na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego odbył się pokaz filmu pt. „Andriej Kurajew – mowa niezależna” w reżyserii Wiktora Tichomirowa. Uczestników spotkania przywitali dr Agnieszka Tambor z Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Przemysław Grzywa z Regionalnej Izby Gospodarczej – inicjator wydarzenia. Wprowadzenie do filmu wygłosił Igor Egorov reprezentujący organizację Center for Entrepreneurship (Rosja).

Adam Górnik zwycięzcą Mistrzostw Polski Weteranów w judo

Medal w judo

12 maja 2018 roku w Kielcach odbyły się XVIII Otwarte Mistrzostwa Polski Weteranów w judo. W zawodach organizowanych przez Polski Związek Judo udział wzięło niemal 180 sportowców, wielu z nich to utytułowani zawodnicy, odnoszący sukcesy na turniejach w kraju i poza granicami Polski.

Podczas mistrzostw Uniwersytet Śląski reprezentował Adam Górnik – starszy wykładowca Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, trener sekcji judo. W swojej kategorii wiekowej – M8 i kategorii wagowej do 73 kg zdobył pierwsze miejsce i tytuł mistrza Polski na rok 2018.

50. spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej poświęcone prof. Simonie Kossak i ochronie Puszczy Białowieskiej

logo Klubu Myśli Ekologicznej

We wtorek 22 maja 2018 roku o godz. 17.30 w Kinoteatrze Rialto w Katowicach rozpocznie się 50. spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej, którego organizatorami są prof. dr hab. Piotr Skubała z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego oraz dr Ryszard Kulik z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot. Klub Myśli Ekologicznej jest inicjatywą, która ma na celu propagowanie idei ekologicznych oraz prezentowanie osób wcielających te idee w życie.

Zawodnicy z UŚ podczas Katowickiego Festiwalu Biegowego im. Jerzego Kukuczki

Grafika: biegacz

W sobotę 12 maja 2018 roku odbyła się XI edycja Katowickiego Festiwalu Biegowego im. Jerzego Kukuczki. W zawodach udział wzięło 550 biegaczy, w tym 13 studentów Uniwersytetu Śląskiego.

W tegorocznym wydarzeniu, podobnie jak w poprzednim roku, oprócz maratonu i półmaratonu, przewidziano biegi na 10 i 5 km, IV Mistrzostwa Katowic w Nordic Walking – 10 i 5 km oraz biegi dla dzieci i młodzieży.

Zawodnicy, zdjęcie grupowe

Juwenalia Śląskie 2018

logo: Juwenalia Śląskie 2018

Juwenalia Śląskie to coroczne święto studentów rozpoczynające się tradycyjnym korowodem ulicami Katowic oraz przekazaniem studentom kluczy do bram miasta. Stałymi punktami programu są też liczne koncerty plenerowe i imprezy klubowe. Jak szacują organizatorzy, w juwenaliach organizowanych w ramach porozumienia samorządów studenckich śląskich uczelni, uczestniczy ok. 50 tys. osób.

Studenci podczas juwenaliów

Spotkanie z prof. Jackiem Leociakiem

prof. Jacek Leociak

W piątek 25 maja 2018 roku o godz. 12.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach rozpocznie się spotkanie z prof. dr. hab. Jackiem Leociakiem – kierownikiem Zakładu Badań nad Literaturą Zagłady w Instytucie Badań Literackich PAN, członkiem założycielem Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, redaktorem rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, autorem takich publikacji, jak: „Tekst wobec Zagłady. O relacjach z getta warszawskiego”, „Getto warszawskie.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.