facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Nawiązanie współpracy z III Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach

Zdjęcie: teczka na dokumen

W czwartek 14 czerwca 2018 roku o godz. 11.30 w siedzibie III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach podpisana zostanie umowa o współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy szkołą a Uniwersytetem Śląskim. Ze strony uczelni dokument podpisze dr Michał Ludynia – asystent na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, natomiast szkołę reprezentować będzie dyrektor mgr Anita Iskierka.

Podczas uroczystości wykład okolicznościowy dla uczniów liceum zatytułowany „Przepływ i stężenie auksyn - czynniki regulujące rozwój roślin” wygłosi dr Michał Ludynia. Podczas spotkania obecni będą także koordynatorzy: dr Agnieszka Bangrowska, dr Marzena Podgórna, dr Anna Urbisz.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.