facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Listy osób zakwalifikowanych na studia

Grafika promująca rekrutację na studia

W systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) opublikowane zostały wyniki rekrutacji na większość kierunków studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich. Listy osób zakwalifikowanych wraz z informacją dotyczącą miejsc i terminów składania dokumentów wymaganych na studia dostępne są na stronie: irk.us.edu.pl/listy. W związku z przepisami o ochronie danych osobowych listy widoczne są tylko dla kandydatów zarejestrowanych w ​systemie IRK.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego można również sprawdzić na koncie kandydata w systemie IRK, gdzie dostępna jest także informacja o terminie wpisu na studia oraz miejscu złożenia dokumentów. Przyjęcie na studia potwierdzone zostanie pisemną decyzją Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR) wydawaną podczas składania dokumentów.

Na większości kierunków studiów niestacjonarnych oraz studiów II stopnia rekrutacja trwa nadal.

Dodatkowe nabory

Jeżeli po zakończeniu naboru podstawowego pozostaną niewykorzystane miejsca na danym kierunku studiów, WKR może podjąć decyzję o ogłoszeniu dodatkowego naboru. W takim przypadku rejestracja na kierunek zostanie otwarta w systemie IRK.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz harmonogram:

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.