facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Doświadczanie lektury. Zmysły i literatura osobna”

Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach

14 i 15 listopada 2018 roku Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego organizuje konferencję naukową pt. „Doświadczanie lektury. Zmysły i literatura osobna”, która odbywać się będzie w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach.

Celem konferencji jest namysł nad kategorią zmysłów w literaturze dla dzieci i młodzieży. W centrum zainteresowania znajdą się zarówno literackie reprezentacje zmysłów, jak i zagadnienia związane z językową i sensualną percepcją oraz doświadczaniem lektury przez dziecko. Odrębnym zagadnieniem stanie się namysł nad metodami oraz praktycznymi propozycjami zajęć obejmujących „dziecięcą” lekturę angażującą zmysły.

Program konferencji (pdf, 148,6 kB)

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.