facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
2015
16.04.2014Szkolenie pt. „Finanse osobiste”
28.10.2014Spotkania dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na WNS
09.12.2014Wystawa „Dyplomy 2014: projektowanie graficzne”
08.01.2015Wystawa pt. „Ks. Arcybiskup Szczepan Wesoły”
08.01.2015Briefing prasowy na temat finału WOŚP w Katowicach
08.01.2015Koncert noworoczny „Gala Straussowska”
09.01.2015JM Rektor UŚ prof. Wiesław Banyś z wizytą w I LO w Olkuszu
09.01.2015Zawody okręgowe dwóch olimpiad językowych
09.01.2015VIII wykład im. Profesora Andrzeja Lasoty
09.01.2015IV Ogólnopolska Noc Biologów w Katowicach
11.01.2015Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Katowicach
12.01.2015Trójstronne spotkanie konferencji rektorów z Polski (KRASP), Niemiec (HRK) i Francji (CPU/CDEFI)
12.01.2015Wystawa „Twórczość Stanisława Barańczaka – w zbiorach CINiBA”
12.01.2015Kurs dla studentów – audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w laboratorium
13.01.2015Dni otwarte kierunku międzynarodowe studia polskie
14.01.2015Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UŚ JE Arcybiskupowi Szczepanowi Wesołemu
14.01.2015Seminarium interdyscyplinarne z cyklu „Problem granic poznania w filozofii i nauce”
14.01.2015Szkolenie dotyczące CV i rozmowy kwalifikacyjnej
14.01.2015Spotkanie Śląskiego Klubu Profesorskiego
15.01.2015X posiedzenie plenarne Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
16.01.2015V edycja międzynarodowego programu Programme in European Private Law for Postgraduates
16.01.2015Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki
16.01.2015Koncert noworoczny „Chorzów odczarowany…”
17.01.2015„Negocjator kryzysowy” – kurs CKU dla studentów
17.01.2015Gala wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji
19.01.2015Konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2015”
19.01.2015Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunku pedagogika
19.01.2015Wykład otwarty dr. Michała Lubiny
19.01.2015Spotkanie dot. funduszu AIP Seed Capital
19.01.2015Śpiewanie ukraińskich kolęd
20.01.2015Konferencja pt. „Pytania o Inność – Inny w moich oczach, Ja w oczach Innego”
20.01.2015Szkolenie pt. „Finanse osobiste”
21.01.2015Konferencja pt. „Fictional maps”
21.01.2015Szkolenie „Praca na etacie & własny biznes, czyli przepis na pewny sukces”
22.01.2015Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UŚ prof. Rainerowi Waserowi
22.01.2015Spotkanie i wystawa pt. „Japonia jakiej nie znasz…”
22.01.2015Szkolenie AIP „Spółka cywilna to nie spółka”
24.01.2015Warsztaty z metody werbo-tonalnej w Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji
24.01.2015Eliminacje okręgowe XLIV Olimpiady Biologicznej
24.01.2015Próbny egzamin CAE w English Language Centre
26.01.2015Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy UŚ a Smoleńskim Uniwersytetem Państwowym
27.01.2015Spotkanie informacyjne nt. programu „Europa dla obywateli”
27.01.2015Podpisanie porozumienia o współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach
27.01.2015Promocja publikacji pracowników Instytutu Historii UŚ
27.01.2015Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
28.01.2015Czat na temat Studenckiej Strefy Aktywności
29.01.2015Posiedzenie Rady European University Association (EUA)
29.01.2015Konferencja „»Community policing«. Aspekty teoretyczne i praktyczne”
29.01.2015Konferencja inaugurująca projekt „iCSE4school”
29.01.2015Koncert noworoczny Uniwersytetu Trzeciego Wieku
31.01.2015Próbny egzamin z języka angielskiego – Cambridge English First (FCE)
31.01.2015Uroczysty bal charytatywny „Bal z różą”
02.02.2015Nadzwyczajne posiedzenie Rady Konsultacyjnej RIG
03.02.2015Sesja gry „Cashflow”
05.02.2015Konferencja prasowa poświęcona nowemu projektowi naukowemu pn. Przystanek Nauka
05.02.2015Szkolenie pt. „Sukces to nie przypadek”
09.02.2015Spotkanie informacyjne dotyczące ochrony własności intelektualnej
09.02.2015Inauguracja adaptacyjnego kursu języka polskiego dla studentów programu Erasmus
09.02.2015Zimowe Powtórki Maturalne
12.02.2015Briefing prasowy i akcja promocyjna fanpage’a „Błędy i owędy”
13.02.2015Posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT)
17.02.2015Kursy języka polskiego jako obcego
17.02.2015Wykład i prezentacja wideo „Sztuka ognia i koloru – technika emalii na blasze”
17.02.2015Prof. Wiesław Banyś uczestnikiem spotkania poprzedzającego zjazd przedstawicieli KRPUT i CCISP
18.02.2015Konferencja dotycząca propozycji zmian w systemie oceny jednostek naukowych
18.02.2015Prof. Wiesław Banyś weźmie udział w debacie „Opolskie 2025 – jak przeżyć bez pieniędzy unijnych”
19.02.2015Nowy cykl spotkań „Spotykanie Szekspira”
20.02.2015Festiwal Języka Ojczystego
23.02.2015Seminarium „Spotkania z Muzami »Artur Starczewski w nauce/sztuce«”
23.02.2015Szkolenie pt. „Inwestuj w nieruchomości!”
24.02.2015Spotkanie w sprawie powołania międzynarodowych studiów historycznych
24.02.2015CXXXVIII promocja doktorska
24.02.2015Gilles Bélanger gościem Uniwersytetu Śląskiego
25.02.2015Wolontariat w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw
25.02.2015Rekrutacja do Studenckiego Studia Radiowego „Egida”
25.02.2015Panel dyskusyjny „Województwo śląskie. Rok 1945”
25.02.2015Akademickie Forum Jakości
26.02.2015Szkolenie „Jak zdobyć atrakcyjną pracę?”
26.02.2015Sesja gry „Cashflow 101” i „Cashflow 102” w AIP
27.02.2015Konferencja pt. „Czy warto pomagać? Doświadczenia, działania, perspektywy”
27.02.2015Konferencja prasowa dotycząca wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw
27.02.2015Kurs doskonalenia zawodowego w zakresie nauczania etyki i filozofii oraz kreatywności metodą Lego-Logos
27.02.2015Posiedzenie Rady Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji
27.02.2015Posiedzenie prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w Poznaniu
27.02.2015Spotkanie informacyjne dot. przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela i asystenta nauczyciela
27.02.2015Katowice Service Jam 2015
27.02.2015Zajęcia w ramach cyklu „English & Tea”
28.02.2015Szkolenie z kryminalistyki
02.03.2015Bezpłatne warsztaty „Personal branding na start”
02.03.2015Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Nauk Stosowanych
03.03.2015Dzień Kultury Bułgarskiej
03.03.2015Posiedzenie Kapituły Nagrody im. Iwana Wyhowskiego
03.03.2015Wykład pt. „Rola i miejsce agencji wywiadu we współczesnym państwie”
04.03.2015Dr. Rony Berger gościem Uniwersytetu Śląskiego
04.03.2015Seminarium interdyscyplinarne z cyklu „Problem granic poznania w filozofii i nauce”
04.03.2015Dobre Praktyki Tworzenia Oprogramowania
05.03.2015Konferencja pt. „25 lat samorządu terytorialnego w Polsce”
05.03.2015Śląskie Targi Kariery na Uniwersytecie Śląskim
05.03.2015Ogólnopolski Konkurs Chemiczny
05.03.2015Wykład i wystawa pt. „Przesiedlenia z Bukowiny w kontekście europejskim”
05.03.2015„Noc planszówek” w Studenckiej Strefie Aktywności
06.03.2015Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Forum Uniwersytetów Polskich
07.03.2015Egzamin „Swedex” z języka szwedzkiego jako obcego w Instytucie Filologii Germańskiej UŚ
09.03.2015IV edycja konferencji „Kobieta bezpieczna”
10.03.2015Wykład i spotkanie z ks. prof. Michałem Hellerem
11.03.2015Uroczystość nadania tytułu doctora honoris causa UŚ prof. Michałowi Hellerowi
12.03.2015Hispanofonia 2015
12.03.2015Discover Canada 2015 – II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
12.03.2015Wykład pt. „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”
13.03.2015IX edycja Święta Liczby Pi
13.03.2015Briefing prasowy na temat Święta Liczby Pi
13.03.2015Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Absolwentów UŚ
13.03.2015VII Logopedyczne Dni Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
13.03.2015Zajęcia w ramach cyklu „English & Tea”
14.03.2015Kurs CKU z zakresu negocjacji kryzysowych
16.03.2015Światowy Tydzień Mózgu 2015
16.03.2015Wykład pt. „Rzym widziany z trasy maratonu olimpijskiego”
17.03.2015Dni Otwarte w Instytucie Sztuki UŚ
18.03.2015Ocena kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
18.03.2015XIX Konkurs Wiedzy Technicznej
18.03.20157. spotkanie w ramach projektu „TEchnologies for young ENtrepreneurs (TEEN)”
18.03.2015Dzień Otwarty kierunków kulturoznawstwo i kultury mediów
18.03.2015Wykład pt. „Elektroenergetyka polska – wybrane zagadnienia”
18.03.2015Seminarium interdyscyplinarne z cyklu „Problem granic poznania w filozofii i nauce”
18.03.2015Posiedzenie plenarne KRUP w Gdańsku
19.03.2015Konferencja pt. „Rola liderów w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego”
19.03.2015V Międzynarodowy Dzień Frankofonii – „Francuskojęzyczne bajki i animacje – nie tylko dla dzieci!”
19.03.2015Akcja integracyjna „Wagary z jajem”
19.03.2015Powitanie wiosny na Uniwersytecie Śląskim
19.03.2015I seminarium naukowe w ramach projektu „Nouvelles humanités 2015”
20.03.2015„Spotkanie z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych”
20.03.2015JM Rektor UŚ prof. Wiesław Banyś laureatem nagrody GADIF 2015
21.03.2015Uroczyste obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Katowicach
21.03.2015Dzień Indyjski na Uniwersytecie Śląskim Dzieci
23.03.2015Akcja „Wolna książka – bookcrossing na UŚ”
23.03.2015Wykłady gościnne o języku łotewskim na tle języków europejskich
24.03.2015Szkolenie pt. „Odstresowalnia, czyli warsztaty radzenia sobie ze stresem”
24.03.2015Briefing prasowy przedstawicieli świata nauki nt. obrony Parku Śląskiego przed masową wycinką drzew
24.03.2015Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
25.03.2015II Śląska Konferencja Podatkowa
25.03.2015JM Rektor UŚ, przewodniczący KRASP prof. Wiesław Banyś z wizytą w Portugalii
25.03.2015Briefing prasowy nt. nowej edukacyjnej inicjatywy Uniwersytetu Śląskiego
25.03.2015Frankofonia 2015
25.03.2015Spotkanie w ramach projektu „KI-IT”
25.03.2015XIII Festiwal Slajdów Podróżniczych
26.03.2015Konferencja pt. „Kulturowa historia patrzenia i widzenia”
26.03.2015Szkolenia w ramach wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw
26.03.2015Konferencja „Rewitalizacja terenów miejskich i obszarów poprzemysłowych”
26.03.2015Spotkanie nt. „Historia filozofii opowiedziana po śląsku”
26.03.2015Wykład pt. „»Celną wypuścić strzałę wśród śpiewów powodzi« – uwagi o metaforach Pindara”
27.03.2015Wizyta delegacji Adżarskiej Republiki Autonomicznej
27.03.2015Gala laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych
27.03.2015XXI Krajowa Konferencja Parlamentu Studentów RP
28.03.2015Próbny egzamin z języka angielskiego – Cambridge English First (FCE)
28.03.2015Kurs z zakresu zasad protokołu dyplomatycznego z elementami zasad etykiety
28.03.2015II runda Akademickich Mistrzostw Śląska w ergometrze wioślarskim
28.03.2015LV Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości
28.03.2015Wielkopostny dzień skupienia dla nauczycieli akademickich
30.03.2015Dni Otwarte Wydziału Teologicznego UŚ
31.03.2015Konferencja prasowa dotycząca nowego sprzętu do telekonferencji w Studenckiej Strefie Aktywności
31.03.2015Podpisanie umowy i konferencja „Od edukacji szkolnej do zatrudnienia. Kształcenie w języku francuskim”
31.03.2015Wykład pt. „Nowa wojna narkotykowa – bioetyka wobec problemu dopalaczy”
31.03.2015Jubileusz XLV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
01.04.2015Dzień otwarty Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie
01.04.2015JE Ambasador Włoch dott. Alessandro De Pedys z wizytą na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu
02.04.2015Konferencja prasowa związana z nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi
02.04.2015Uroczystość wręczenia Nagrody im. Lwa Sapiehy oraz Nagrody im. Iwana Wyhowskiego
09.04.2015Wystawa pt. „Dialog o losie i duszy. Stanisław Vincenz (1888–1971)”
09.04.2015Otwarcie pierwszego w polskim sądzie punktu mediacyjnego
09.04.2015Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych oraz Medali Komisji Edukacji Narodowej
09.04.2015Akademia Zarządzania i Finansów – część II
09.04.2015Szkolenie pt. „Inwestuj w nieruchomości!”
09.04.2015Panel dyskusyjny pt. „Piractwo czy dozwolony użytek”
10.04.2015Uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą śp. Krystynę Bochenek
10.04.2015Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich
10.04.2015Kolejne zajęcia z cyklu „English & Tea”
11.04.2015Konkurs ELC dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
13.04.201511. Studencki Festiwal Nauki
13.04.2015Briefing prasowy na temat festiwalu „W samo południe”
14.04.2015Konferencja pt. „O teatrze. W 250. rocznicę teatru publicznego w Polsce”
14.04.2015Wykład prof. dr. hab. Leonarda Neugera
15.04.2015„Forum Biznes – Nauka. Obserwatorium NANO jako droga do innowacji”
15.04.2015Koło Naukowe Rusycystów „Rosyjska Ruletka” na 11. Studenckim Festiwalu Nauki
15.04.2015Posiedzenie Rady European University Association i posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego EUA
15.04.2015Wykład pt. „Odpowiedź lodowców na zmiany klimatu”
15.04.2015Seminarium interdyscyplinarne z cyklu „Problem granic poznania w filozofii i nauce”
16.04.2015Węgiel Student Film Festival
16.04.2015Dni otwarte kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa
16.04.2015Konferencja pt. „Innowacyjność w praktyce pedagogicznej”
16.04.2015Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunku etnologia
16.04.2015Stoisko firmy Capgemini na deptaku przed rektoratem UŚ
16.04.2015„Konkurs wiedzy o konfliktach zbrojnych po 1945 roku”
16.04.2015Gala laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych na Wydziale Prawa i Administracji
16.04.2015I Śląska Konferencja Płodności
17.04.2015Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Głos – Komunikacja – Media”
17.04.2015Wizyta wykładowców i studentów z Uniwersytetu w Zagrzebiu
17.04.2015Gala laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych
17.04.2015Finał XIX Konkursu Wiedzy Technicznej
17.04.2015Konferencja podróżnicza „Kurs na świat”
17.04.2015VIII uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego z okazji 25 lat samorządności
17.04.2015XXII Wielka Gala Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
18.04.2015Finał IV Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek
20.04.2015Europejski Kongres Gospodarczy 2015
20.04.2015Konferencja pt. „W kalejdoskopie stylów życia współczesnych Polaków”
20.04.2015I Śląskoznawcza Konferencja Naukowa
20.04.2015I spotkanie z cyklu „Przedstawiciele trzeciej kultury wobec zwierząt”
20.04.2015JE Ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler gościem Uniwersytetu Śląskiego
21.04.2015Konferencja naukowa „Dyskurs autopromocyjny dawniej i dziś”
21.04.2015Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
22.04.2015Seminarium pt. „Nowe media w dydaktyce i glottodydaktyce”
22.04.2015Dzień Otwarty z firmą PwC
22.04.2015Konferencja pt. „Rodzina w prawie administracyjnym”
22.04.2015Dobre Praktyki Tworzenia Oprogramowania – trzeci blok
22.04.2015Projekt artystyczno-edukacyjny dla młodzieży „Start Now”
22.04.2015Wizyta studentów zagranicznych w ramach programu Study Tours to Poland
22.04.2015„Zielone czeki” 2015
22.04.2015Spotkania z cyklu „Co dalej po studiach? Możliwości rozwoju zawodowego”
23.04.2015Konferencja pt. „Kurator sądowy w zredukowanej czy w poszerzonej rzeczywistości”
23.04.2015Konferencja „Oblicza mistyki w 500-lecie narodzin św. Teresy od Jezusa”
23.04.2015Seminarium pt. „Mechatronika w edukacji i przemyśle”
23.04.2015III Dzień Geografa w Sosnowcu
23.04.2015Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a firmą Conbelts Bytom SA
23.04.2015Warsztaty poświęcone poezji bizantyńskiej na Wydziale Filologicznym
23.04.2015Posiedzenie prezydium KRASP z władzami NCN
23.04.2015Warsztaty kompetencyjne pt. „Rekrutacja bez tajemnic…”
23.04.2015Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP
23.04.2015Otwarcie księgozbioru profesora Stefana Szymutki
24.04.2015XIII Ogólnopolski Festiwal Ekspresji Dziecięcej i Młodzieżowej
24.04.2015II edycja Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej
24.04.2015Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Zombie w kulturze”
24.04.2015Szkolenie pt. „Twój czas”
24.04.2015Zbiórka „Okulary dla Afryki”
24.04.2015Wykład pt. „Filozofia polityczna wobec Szoah” prof. dr. hab. Pawła Śpiewaka
24.04.2015Uroczystość zakończenia roku szkolnego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach
24.04.2015Uroczystość wręczenia Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia
25.04.2015Turniej tenisa stołowego – Memoriał prof. Waleriana Pańki
25.04.2015Dzień Otwarty z Neurologopedią
25.04.2015Próbny English Language Centre English Language Centre w English Language Centre
27.04.2015Konferencja prasowa nt. uruchomienia dwóch kolejnych żłobków
27.04.2015Prezentacja dotycząca rzymskiej myśli filozoficznej na podstawie wybranych sentencji Cycerona
27.04.2015Uczczenie ofiar zamachu terrorystycznego w Garissa University College
27.04.2015Kolejna edycja Nocnych Powtórek Maturalnych
28.04.2015Warsztaty komercjalizacyjne na WBiOŚ
28.04.2015CXXXIX promocja doktorska
29.04.2015Konferencja prasowa dotycząca Tygodnia Kultur Wschodu z Katowic do Pekinu
29.04.2015Wykład w ramach interdyscyplinarnego seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”
30.04.2015Porozumienie o współpracy z Centrum Medycznym „Hipokrates”
30.04.2015Faza & Spazm Festiwal
05.05.2015Briefing prasowy poprzedzający konferencję pt. „Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności województwa śląskiego…”
05.05.2015Konferencja podsumowująca projekt „Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności województwa śląskiego…”
05.05.2015Drugie czytane przedstawienie dramatyczne z cyklu „Lectorium”
06.05.2015Seminarium nt. praktyki ochrony środowiska w biznesie
06.05.2015Konferencja „Wiedza niezdyscyplinowana. Meandry międzyobszarowości”
06.05.2015XXV Sympozjum Jurajskie „Człowiek i przyroda Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej”
06.05.2015Dni Kultury Kanadyjskiej
06.05.2015Podpisanie porozumienia pomiędzy Muzeum Powstań Śląskich a Uniwersytetem Śląskim
06.05.2015Gra miejska „Career Voyage”
07.05.2015III Międzynarodowa Konferencja Magistrantów
07.05.2015Sesja gry „Cashflow 101” i „Cashflow 102” w AIP
07.05.2015Szkolenie nt. „Poszukiwanie pracy w korporacji – jak się przygotować podczas studiów?”
08.05.2015Warsztaty pt. „Poza schematem, czyli jak twórczo rozwiązywać problemy”
08.05.2015Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunku informatyka
09.05.2015Maraton fitness
11.05.2015Konferencja naukowa pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne w świetle nowych dyrektyw unijnych”
11.05.2015Wernisaż wystawy „Siła fotografii”
11.05.2015IV Symulacja Konferencji pt. „Wielojęzyczność w Unii Europejskiej”
12.05.2015Obchody 80. rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego oraz 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej
12.05.2015Uroczystość wręczenia stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
13.05.2015Konferencja pt. „Antropologia w działaniu – od wymiaru lokalnego do globalnego”
13.05.2015Konferencja pt. „Samotność i depresja wśród osób starszych”
13.05.2015XVII Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki
13.05.2015Akcja rekrutacyjna „Cap of coffee” firmy Capgemini na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu
13.05.2015Wizyta prof. Meira Russa na Uniwersytecie Śląskim
13.05.2015Wykład pt. „Paradoksy nieskończoności” prof. dr. hab. Aleksandra Błaszczyka
13.05.2015Spotkanie z Evą Tvrdą na Wydziale Filologicznym UŚ
14.05.2015Szkolenie pt. „Porywające wystąpienia publiczne”
14.05.2015Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Broń nuklearna w globalnym kompleksie bezpieczeństwa”
14.05.2015Posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT)
14.05.2015Porozumienie o współpracy z firmą Martech-Plus
14.05.2015„Cieszynalia 2015”
14.05.2015Gala wręczenia nagród środowiskowych Laur Studencki 2014
16.05.2015Konferencja pt. „Najnowsze zmiany legislacyjne, szczególnie w k.p.k. i k.p.c.”
16.05.2015Rowerowy Rajd Bioróżnorodności
18.05.2015Akcja społeczna pn. „UŚwiadamiamy: Zmień się na lata!”
18.05.2015Szkolenie BK „Improwizacja w miejscu pracy”
18.05.2015Wizyta profesora Philipa Zimbardo
18.05.2015Podpisanie umowy z University of Alberta w Edmonton w Kanadzie
19.05.2015Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a firmą Europol Chemical sp. z o.o.
19.05.2015Wystawa „Zagraniczna literatura naukowa”
19.05.2015CXL promocja doktorska
19.05.2015Warsztaty BK „Dziennikarstwo telewizyjne”
19.05.2015Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
20.05.2015Gra „Take a break”
20.05.2015Szkolenie BK „Assessment i Development Center”
20.05.2015Posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich
20.05.2015Konferencja pt. „Paweł z Tarsu”
20.05.2015Konferencja prasowa dotycząca inauguracji rekrutacji na studia w UŚ
20.05.2015Seminarium otwarte dr Aleksandry Namysło poświęcone zagładzie Żydów
20.05.2015Akcja „Rekrutacja – Integracja!”
20.05.2015Wykład pt. „Tajemnice neutrin”
20.05.2015„Noc planszówek” w Cieszynie
21.05.2015Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunku inżynieria biomedyczna
21.05.2015Stoisko informacyjne firmy Senetic w Instytucie Informatyki
21.05.2015Posiedzenia prezydium i zgromadzenia plenarnego KRASP
21.05.2015Jubileusz 70-lecia Politechniki Śląskiej w Gliwicach
21.05.2015Wykład dr Ewy Stachniak pt. „History and fiction. A writer's journey”
21.05.2015Wizyta Ministra Sprawiedliwości na Wydziale Prawa i Administracji UŚ
21.05.2015Spotkanie pt. „Meksyk jakiego nie znacie…”
22.05.2015Trzecia edycja akcji „Fascynujący Świat Roślin”
22.05.2015Szkolenie BK „Bezpieczna praca za granicą”
22.05.2015Dni Otwarte CINiBA
22.05.2015Podopieczni Fundacji ING Dzieciom z wizytą na Uniwersytecie Śląskim
22.05.2015Briefing prasowy poprzedzający Juwenalia Śląskie 2015
23.05.2015„Dni Dostępności Cyfrowej”
25.05.2015Tydzień Kultury Wschodu z Katowic do Pekinu
25.05.2015Jubileusz 25-lecia istnienia Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ
25.05.2015Konferencja naukowa pt. „Barańczak. Postscriptum”
25.05.2015Konferencja naukowa pt. „Nowoczesne metody i rozwiązania w hydrologii i gospodarce wodnej”
26.05.2015Dzień języków dalekowschodnich
26.05.2015Juwenalia Śląskie 2015
26.05.2015Szkolenie nt. „Przemawianie & efektywne techniki komunikacyjne”
27.05.2015Podpisanie porozumienia z Gminą Cieszyn
27.05.2015Warsztaty pt. „Dwa mózgi w szkole, czyli neurobiologiczne podłoże nauczania i wychowania”
27.05.2015Dzień chiński w ramach Tygodnia Kultury Wschodu
27.05.2015Seminarium interdyscyplinarne z cyklu „Problem granic poznania w filozofii i nauce”
27.05.2015Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w Szczecinie
28.05.2015Konferencja pt. „Wzory kultury antycznej. Reguły zachowania starożytnych Greków i Rzymian”
28.05.2015Firma PwC na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu
28.05.2015Debata społeczna nt. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Młodzi mają głos”
29.05.2015Szkolenie „Personalny Biznes Plan”
29.05.2015Szkolenie z protokołu dyplomatycznego i ceremoniału państwowego obowiązującego w Chinach
29.05.2015Spotkanie z radcą kulturalnym Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce Cai Lian
29.05.2015Majówka z Uniwersytetem Śląskim i IV Piknik Absolwentów UŚ
30.05.2015Konferencja pt. „Film i Filozofia”
30.05.2015Konferencja pt. „Psychologia zachowań społecznych”
31.05.2015XVI Szkoła Fundacji Rektorów Polskich
31.05.2015Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka
01.06.2015Interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka”
01.06.2015Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji
01.06.2015Studencki Konkurs Krasomówczy
02.06.2015Akcja „Bezpieczne wakacje z WampirUŚ”
02.06.2015Spotkanie Komitetu sterującego ds. Polityki Edukacji w Mieście Katowice
03.06.2015Jubileusz 50-lecia Politechniki Świętokrzyskiej
03.06.2015Porozumienie o współpracy z firmą IBI Verde sp. z o.o.
05.06.2015Wizyta delegacji polskich rektorów na Ukrainie
08.06.2015Konferencja Młodych Informatyków
08.06.2015Wystawa „Gaberbocchus Press. Niezgoda na konformizm”
08.06.2015Seminarium podsumowujące realizację projektu „Fundament Optymalnego rozwoju: Staże z Technologii – FORSZT”
09.06.2015Obchody 47. urodzin Uniwersytetu Śląskiego
09.06.2015Firma PwC w Cieszynie
09.06.2015Spotkanie rekrutacyjne do firmy IBM
09.06.2015Briefing dot. poparcia dla wprowadzenia ustawowego zakazu obecności dzieci podczas polowań
10.06.2015Wizyta delegacji Uniwersytetu Śląskiego na Northeastern University w Shenyang
10.06.2015Konferencja „Ergonomia pracy” w CINiBA
10.06.2015Jubileusz 40-lecia Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej
10.06.2015Szkolenie pt. „Jak sobie radzić ze stresem?”
10.06.2015Seminarium na temat Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Śląskim
10.06.2015Szkolenie w zakresie tłumaczenia wspomaganego komputerowo – narzędzia CAT
10.06.2015Spotkanie rektorów uczelni z całego świata w Hamburgu
11.06.2015Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej na WBiOŚ
11.06.2015Seminarium „Dziś i jutro doświadczeń na zwierzętach”
12.06.2015VIII Forum Nowej Gospodarki
12.06.2015Gala wręczenia nagród w Konkursie Indeksów na Wydziale Filologicznym
12.06.2015Wystawa „Oderwani” w CINiBA
13.06.2015XIX uroczysty koncert akademicki z okazji święta Uniwersytetu
15.06.2015Kolejna edycja „Spotkań z nauką”
15.06.2015Jubileusz 90-lecia działalności Głównego Instytutu Górnictwa
16.06.2015Konferencja biznesowa „TechMine”
16.06.2015Porozumienie o współpracy z Filharmonią Śląską im. H.M. Góreckiego w Katowicach
16.06.2015Zebranie Rady Fundatorów Fundacji Muzycznej MKD im. G. Fitelberga
16.06.2015Jubileusz 20-lecia Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
17.06.2015Szkolenie BK „Personal branding oraz kierowanie zespołem”
17.06.2015Podpisanie porozumienia o współpracy z Izbą Celną w Katowicach
17.06.2015Gala wręczenia wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego
18.06.2015Porozumienie o współpracy z Funduszem Górnośląskim SA
18.06.2015Briefing prasowy nt. „Jak odpoczywać po pracy i odstresować się na urlopie”
18.06.2015Konferencja pt. „Stres w pracy – znajdziemy rozwiązanie”
18.06.2015Uroczysta sesja Rady Miejskiej Sosnowca z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego
18.06.2015Uroczystość otwarcia nowej infrastruktury w Katowice Airport
18.06.2015Umowa patronacka z Zespołem Szkół Technicznych w Cieszynie
18.06.2015Jubileusz 90-lecia Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich
18.06.2015Gala „Śląskich Asów”
19.06.2015Konferencja Polish Scientific Networks
20.06.2015Egzamin certyfikujący z języka angielskiego specjalistycznego w zakresie ochrony środowiska
22.06.2015Warsztaty z ekspertem zagranicznym w ramach „UStuŚ – Uniwersyteckie Studia Środowiskowe...”
22.06.2015Konsul RP w Nowym Jorku Sabina Klimek gościem Uniwersytetu Śląskiego
22.06.2015Spotkanie z nauczycielami – opiekunami laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych
23.06.2015Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
24.06.2015Konferencja „Debata o przyszłości szkolnictwa wyższego”
24.06.2015Podsumowanie Roku Szkoły Zawodowców w województwie śląskim
25.06.2015Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
25.06.2015Narada programowa uczelni uczestniczących w programie Study in Poland
25.06.2015Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej w Szczecinie
25.06.2015Spotkanie z cyklu „Kawa i Czasopisma”
26.06.2015Zebranie sprawozdawczo-wyborcze PKZP
27.06.2015Uroczyste otwarcie nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach
28.06.2015Wizyta delegacji z Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych
29.06.2015Konferencja „Cultivating and forming regional traditions by the Visegrad Group teachers”
29.06.2015Dzień Otwarty studiów podyplomowych dla tłumaczy „Transl@tor: technologie informatyczne wspomagające tłumaczenie”
29.06.2015Wizyta minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej w Katowicach
30.06.2015Konferencja prasowa poświęcona nowej inicjatywie „Szkoła Prawa USA”
30.06.2015XXIX edycja wręczenia stypendiów Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego
30.06.2015Konferencja nt. „Interdyscyplinarność w uniwersytecie – reguła czy wyjątek?”
01.07.2015Posiedzenie zarządu European University Association
01.07.2015Akademia Rozwoju Kariery 2015
01.07.2015Inauguracja XXV Jubileuszowej Wschodniej Szkoły Letniej UW
01.07.2015Wystawa pt. „Zespół »Katowice« w kadrze”
01.07.2015Konferencja prasowa dotycząca projektu „Wyższy Poziom”
01.07.2015Intensywny kurs letni języka angielskiego w English Language Centre
02.07.2015Wspólne obrady prezydium KRASP i KRUP z udziałem członków prezydium PAN
02.07.2015Otwarcie wystawy malarstwa Ewy De Iulis Błaszak oraz prezentacja tomu poezji Marianny Hanaj-Błaszak
06.07.2015Podpisanie porozumienia o współpracy z Elamed Media Group
06.07.2015Porozumienie o współpracy z firmą Galen – Ortopedia sp. z o.o.
06.07.2015Uroczystość wręczenia certyfikatów absolwentom Akademii Dyplomacji
06.07.2015„KONCERTujemy wakacyjnie z UŚ”
06.07.2015V Transdyscyplinarna Szkoła Letnia
07.07.2015Międzynarodowa konferencja „8th International Summer School on Aggregation Operators”
07.07.2015Wyższy poziom z Uniwersytetem Śląskim
07.07.2015Wakacyjne zajęcia z języka bułgarskiego
08.07.2015Szkolenie pt. „Sztuka tworzenia wizerunku…”
08.07.2015Porozumienie o współpracy z Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o.
09.07.2015Spotkanie nt. „Własny Program dla Śląska”
10.07.2015Spotkanie z JE Ambasadorem Brazylii Alfredo Leonim
10.07.2015Wizyta delegacji z Chongqing Jiaotong University
13.07.2015Konferencja pt. „Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze”
14.07.2015Wystawa pt. „Dyplomy 2014: projektowanie graficzne” w Galerii Katowickiej
14.07.2015Warsztaty UŚ TV w ramach projektu „Wyższy Poziom”
15.07.2015Szkolenie pt. „ABC Inteligencji Emocjonalnej”
15.07.2015Wernisaż wystawy pt. „Przybyliśmy z Polski...Wkład polskich Żydów w budowę Państwa Izrael”
16.07.2015Porozumienie o współpracy z TAURON Polska Energia SA
17.07.2015Konferencja pt. „Mediacja facylitatywna vs ewaluatywna…”
20.07.2015Podpisanie porozumienia z firmą Wiseplace sp. z o.o.
21.07.2015Wykład pt. „GIS and Society: Nordic and European NGO projects”
21.07.2015Biuro Karier organizuje „Przymierzalnię kariery” w ramach projektu „Wyższy Poziom”
21.07.2015Spotkanie z JE Ambasador Argentyny
21.07.2015Spotkanie AIP „Co po studiach?”
22.07.2015Szkolenie pt. „Presentation in English”
28.07.2015Wystawa Iwony Cichy w Galerii Katowickiej
29.07.2015Warsztaty edukacyjne pt. „Stosunki polsko-niemieckie w literaturze i filmie. Fakty i interpretacje”
29.07.2015Letnie warsztaty w ramach programu CEEPUS
29.07.2015XXV letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej
29.07.2015Akademia Rozwoju Kariery: „Efektywna komunikacja”
29.07.2015Szkolenie AIP pt. „Jak zbudować zespół swoich marzeń”
30.07.2015Uniwersytet Śląski nawiąże współpracę z Gminą Cieszyn
31.07.2015Podsumowanie projektu pt. „Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej…”
04.08.2015Kasa w rektoracie UŚ nieczynna
04.08.2015„F(oto)historia” w ramach projektu „Wyższy Poziom”
05.08.2015Szkolenie pt. „Którędy do sukcesu?”
05.08.2015Seminarium w związku z ustawą dotyczącą zmian w polubownych metodach rozwiązywania sporów
12.08.2015Szkolenie pt. „Efektywność osobista”
15.08.2015XVIII edycja „Sprawdzianu z polskiego”
15.08.2015Wieczór Narodów
18.08.2015Szkolenie nt. „Jak urealnić i wdrażać swoje cele w życiu?”
18.08.2015II edycja „Przymierzalni kariery”
20.08.2015Strefa UŚ na lotnisku w Pyrzowicach
21.08.2015XXVIII Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny
22.08.2015Akcja pn. „#refleks(ja), czyli #selfiezsensem”
25.08.2015Spotkanie przedstawicieli świata nauki z prezes Rady Ministrów
25.08.2015Mobilna Studencka Strefa Aktywności w Galerii Katowickiej
26.08.2015Szkolenie pt. „Coaching”
26.08.2015Szkolenie pt. „Giełda na start”
27.08.2015Podpisanie porozumienia w sprawie organizacji III Śląskiego Kongresu Oświaty
28.08.2015Szkolenia w ramach Laboratorium Kariery
29.08.2015Szkolenie z metody werbo-tonalnej
01.09.2015XI Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego
01.09.2015Inauguracja roku szkolnego IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka
02.09.2015Konferencja pt. „Interwencja społeczności lokalnej wobec sprawców przemocy domowej”
02.09.2015Kurs językowo-adaptacyjny dla studentów programu im. Stefana Banacha
02.09.2015Inauguracja roku szkolnego III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach
02.09.2015Briefing prasowy „Interwencja społeczności lokalnej wobec sprawców przemocy domowej”
03.09.2015Osobliwości Świata Fizyki 2015
03.09.2015X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach nawiąże współpracę z Uniwersytetem Śląskim
03.09.2015Inauguracja roku szkolnego X Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego w Katowicach
04.09.2015Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu nawiąże współpracę z Uniwersytetem Śląskim
04.09.2015Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu
08.09.2015Briefing prasowy poprzedzający seminarium eksperckie pt. „Okrągły stół na temat zrównoważonych zamówień publicznych”
08.09.2015Seminarium eksperckie pt. „Okrągły stół na temat zrównoważonych zamówień publicznych”
08.09.2015Wizyta prorektora prof. Andrzeja Kowalczyka w Université d'Artois we Francji
10.09.2015Debata na temat szkolnictwa wyższego
10.09.2015„Śniadanie Mistrzów”
11.09.2015Festiwal Organizacji Pozarządowych
12.09.2015Akcja „SPiN Day – dla społeczeństwa i nauki”
14.09.2015Kolejna edycja „Spotkań z nauką”
14.09.2015Konferencja pt. „European Association for International Education”
15.09.2015Wieczór Narodów w Galerii Katowickiej
15.09.2015Spotkanie dotyczące powołania Związku Uczelni Śląskich
16.09.2015Warsztaty pt. „Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako forma realizacji zadań publicznych…”
16.09.2015„Śniadanie Mistrzów”
18.09.2015Spotkanie promujące kierunki matematyczne, przyrodnicze i techniczne
18.09.2015VI Kongres Ludzi Marketingu
18.09.2015Posiedzenie Zgromadzenia Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy
21.09.2015II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Zwierzę / język / emocje”
21.09.2015Trzecia edycja Śląskiego Kongresu Oświaty
21.09.2015Kurs językowo-adaptacyjny dla studentów programu Erasmus+
22.09.2015Egzaminy certyfikujące Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego
22.09.2015Spotkania naukowe na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska
22.09.2015Trzecie Polsko-Chińskie Forum Rektorów
22.09.2015Spotkanie w ramach projektu „Wyższy Poziom”
23.09.2015Konferencja pt. „Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia…”
23.09.2015Tydzień adaptacyjny dla cudzoziemców rozpoczynających studia na Uniwersytecie Śląskim
24.09.2015Śląski Salon Maturzystów w Katowicach
24.09.2015Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
24.09.2015Wystawa pt. „Barwy rzeczywistości” w CINiBA
24.09.2015Wizyta studentów z Gruzji
25.09.2015Konferencja pt. „Ojcowie Pustyni i Jan Kasjan – ojciec monastycyzmu zachodniego”
25.09.2015Europejski Dzień Języków w English Language Centre
25.09.2015Konferencja pt. „Czas dla zawodowców! Przyszłość szkolnictwa zawodowego a RPO WSL 2014–2020”
25.09.2015Delegacja z Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych z wizytą na Uniwersytecie Śląskim
26.09.2015XVI Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych pt. „Energia i My”
28.09.2015Dzień otwarty innowacyjnych studiów podyplomowych dla tłumaczy
28.09.2015Konferencja prasowa dotycząca uruchomienia ABSL Academy w Katowicach
28.09.2015Inauguracja roku akademickiego w Akademii Leona Koźmińskiego
29.09.2015Konferencja dotycząca nowoczesnej służby celnej
29.09.2015Inauguracja roku akademickiego na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym
29.09.2015Seminarium inaugurujące studia podyplomowe Społeczeństwo prosumenckie – prosumencka energetyka
29.09.2015Warsztaty nt. „Poczuj się jak prezenter telewizyjny”
30.09.2015Konferencja prasowa dotycząca inauguracji 48. roku akademickiego
30.09.2015Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Śląskiej
30.09.2015Konferencja pt. „Uchodźcy na Śląsku. Problemy, wyzwania, zagrożenia”
30.09.2015Otwarte seminarium warsztatowe pt. „Jesień – kolory w cyberprzestrzeni”
01.10.2015Studenckie radio „Egida” po raz pierwszy nadaje w eterze
01.10.2015Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim
02.10.2015Godziny rektorskie 2 października 2015 r.
02.10.2015XLVIII uroczysta inauguracja roku akademickiego
03.10.2015I Międzynarodowa Konferencja „Mutyzm wybiórczy w teorii i praktyce”
04.10.2015Indywidualne sesje coachingowe
04.10.2015JE Ambasador Indii Ajay Bisaria z wizytą w Opolu
05.10.2015Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii
05.10.2015Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii
05.10.2015Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska
05.10.2015Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 na Wydziale Nauk o Ziemi
05.10.2015Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 na Wydziale Prawa i Administracji
06.10.2015Konferencja pt. „Women at the Top”
06.10.2015Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 na Wydziale Nauk Społecznych
06.10.2015Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 na Wydziale Filologicznym
06.10.2015Inauguracja Akademickiego Centrum Sukcesu – AkCeS
07.10.2015I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Teraźniejszość i przyszłość psychometrii”
07.10.2015Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach
07.10.2015Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
07.10.2015Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 w Cieszynie
08.10.2015Konferencja „Od miasta do metropolii…”
08.10.2015Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina
08.10.2015Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki w Łodzi
09.10.2015Spotkanie z nauczycielami – opiekunami laureatów olimpiad przedmiotowych i turniejów zawodowych
09.10.2015Inauguracja roku akademickiego w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
10.10.2015II edycja „Bieg(z)Usiem pod Egidą”
10.10.2015Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Śląskiego Dzieci
10.10.2015Uroczyste seminarium z okazji 80. rocznicy urodzin śp. prof. dr. hab. Marka Kuczmy
10.10.2015Bezpłatne szkolenia w ramach inicjatywy „Kopalnia Możliwości – odkryj swój potencjał”
11.10.2015Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego 2015/2016
12.10.2015V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw
12.10.2015Konferencja pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość” – DLCC2015
12.10.2015Konkurs Ortograficzny „Eurodyktando”
12.10.2015Spotkanie z Aliną Kietrys
12.10.2015Uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego
12.10.2015Jubileuszowy koncert z okazji 25-lecia Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
13.10.2015Firma PwC na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu
13.10.2015Konferencja prasowa dot. uruchomienia studiów menedżerskich Executive MBA dla sektora lotniczego
13.10.2015Inauguracja roku akademickiego w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
13.10.2015Warsztaty w ramach projektu „Wyższy Poziom”
13.10.2015Wykład pt. „Barwy rzeczywistości – świat zapisany światłem i kolorem” oraz finisaż wystawy
13.10.2015Szkolenie AIP „Marka osobista i jej architektura”
14.10.2015Wizyta uczestników International Staff Week na Uniwersytecie Śląskim
14.10.2015Studenckie Otrzęsiny Śląska
14.10.2015Konferencja pt. „Przeciwdziałanie korupcji w samorządzie terytorialnym”
14.10.2015XIV edycja cyklu spotkań „Problem granic w filozofii i nauce”
15.10.2015Interdyscyplinarna konferencja pt. „Przestrzenie przekładu 2015”
15.10.2015Konferencja pt. „Interdisciplinary Encounters – Dimensions of Interpreting Studies”
15.10.2015Pierwsze seminarium z cyklu „Rozmowy z Diabłem”
15.10.2015Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
15.10.2015Posiedzenia Prezydium oraz Zgromadzenia Plenarnego KRASP we Wrocławiu
16.10.2015Godziny rektorskie 16 października 2015
16.10.2015Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Upiory, duchy, zjawy. Widmowe reprezentacje w popkulturze”
16.10.2015SMCEBI koduje
16.10.2015Jubileusz 40-lecia działalności naukowo-dydaktycznej Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
16.10.2015Zajęcia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela
17.10.2015Inauguracja kursu „Szkoła Prawa USA”
18.10.2015Prof. Andrzej Kowalczyk na targach EXPO w Mediolanie
19.10.2015IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Szkoła – kultura – środowisko lokalne”
19.10.2015Tydzień kariery na UŚ
19.10.2015Wystawa pt. „Zagraniczna literatura naukowa”
19.10.2015Briefing prasowy nt. uruchomienia Międzynarodowego Centrum Postępu Społecznego
19.10.2015Uroczyste otwarcie Międzynarodowego Centrum Postępu Społecznego
20.10.2015Otwarcie wystawy interaktywnej „Autostrada Dźwięku”
20.10.2015Uczczenie minutą ciszy ofiar tragicznego wypadku na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
20.10.2015Wernisaż wystawy pt. „Symbol i historia. Pejzaże Zygmunta Lisa”
20.10.2015Zajęcia pilates dance w ramach projektu „Wyższy Poziom”
21.10.2015Wampiriada 2015
21.10.2015Konferencja pt. „Nauka, administracja i biznes dla Smart City”
21.10.2015Jobs Spot na Uniwersytecie Śląskim
21.10.2015Forum „Porozmawiajmy o jąkaniu – eksperci mają głos!”
22.10.2015Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Nowy Nowak (Tadeusz)”
22.10.2015Konferencja naukowa pt. „Ciało – muzyka – performans”
22.10.2015IV Dni Jungowskie
22.10.2015Otwarcie Punktu Biznesowego Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Cieszynie
22.10.2015Posiedzenia Zarządu i Rady European University Association
22.10.2015Wykład pt. „Jak uczyć fizyki w szkole, w której fizyki nie ma? Fizyka sportów walki”
23.10.2015Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym…”
23.10.2015II Zjazd Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego
23.10.2015Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki
23.10.2015Inauguracja roku akademickiego Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych
23.10.2015Wykład prof. Robina Osborne’a pt. „Letters, Diplomacy, and the Roman Conquest of Greece"
23.10.2015Jubileusz 110-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego i 10-lecia Rady Szkolnictwa Wyższego ZNP
23.10.2015Warsztaty „Jak skutecznie zabezpieczyć dane w firmie”
23.10.2015Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
23.10.2015Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Muzycznej Marcie Argerich
26.10.2015Szkolenie pt. „Różnorodność międzykulturowa w korporacji”
26.10.2015Rekrutacja do mediów akademickich
26.10.2015Prof. Gary Latham gościem Uniwersytetu Śląskiego
26.10.2015Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Johnowi M. Swalesowi
26.10.2015Maturalna Gra Miejska pn. „Historia zaginionego Klucznika”
27.10.2015Charytatywny Kiermasz Książek w CINiBA
27.10.2015Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
28.10.2015Dzień Otwarty z firmą Infosys BPO Poland
28.10.2015Spotkania w ramach „Fab Lab Meet Up” w CINiBA
29.10.2015Konferencja nt. „Vixdum Poloniae unitas”
29.10.2015Dyskusja panelowa pt. „Nowoczesność – polskie psychozy”
29.10.2015Rekrutacja do Samorządu Studenckiego UŚ
30.10.2015Porozumienie o współpracy z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
02.11.2015Godziny rektorskie 2 listopada 2015 r.
03.11.2015Spotkanie z pracownikami firmy PwC na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu
03.11.2015Dzień Campus France na Uniwersytecie Śląskim
03.11.2015Konsul generalny USA Walter Braunohler z wizytą na Uniwersytecie Śląskim
03.11.2015Wykład gościnny Ekkeharda Rehfelda z Niemiec
04.11.2015Konferencja „Praca – Konsumpcja – Przedsiębiorczość…”
04.11.2015Spotkanie informacyjne dot. dofinansowanych studiów zagranicznych
04.11.2015Seminarium z cyklu „Problem granic w filozofii i nauce”
05.11.2015Członkowie Zespołu „Mazurka” z Seulu gośćmi Uniwersytetu Śląskiego
05.11.2015CXLI promocja doktorska
05.11.2015Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP
05.11.2015Delegacja Northeastern University z Chin z wizytą na Uniwersytecie Śląskim
06.11.2015Jubileusz 20-lecia Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
06.11.2015Uniwersytet Śląski nawiąże współpracę z Riser sp. z o.o. oraz Tc Support sp. z o.o.
06.11.2015Konferencja Kierowników Jednostek Geograficznych pt. „Nowe inicjatywy – szansa dla geografii”
06.11.2015Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Śląskich
07.11.2015Parking przy ul. Chełkowskiego zamknięty 7 i 8 listopada 2015 r.
07.11.2015LVI Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów, Skał i Skamieniałości
09.11.2015Konferencja pt. „Lekcja prawa – odpowiedzialność prawna młodego człowieka”
10.11.2015Milionowy czytelnik w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej
10.11.2015Zajęcia z fizyki dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego
11.11.2015Uroczyste obchody narodowego Święta Niepodległości
12.11.2015Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Ja, szpieg. Autentyczni i fikcyjni agenci w literaturze, kulturze i mediach”
12.11.2015Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich we Wrocławiu
12.11.2015Ocena instytucjonalna Wydziału Nauk o Ziemi
12.11.2015Akcja UŚ na rzecz oddziałów dziecięcych szpitala w Zabrzu
12.11.2015Spotkanie dotyczące współpracy przy organizacji akcji „Kulawy Mikołaj”
14.11.2015Akcja społeczna ‪#‎czystepowietrze w Katowicach
16.11.2015Bezpłatne badania w Studenckiej Strefie Aktywności UŚ
16.11.2015Szkolenie „Data mining w Statistica 12”
16.11.2015Punkt informacyjny NFZ na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach
16.11.2015Konferencja prasowa dotycząca I Międzynarodowego Festiwalu Muzyki im. prof. Józefa Świdra
16.11.2015Szkolenie pt. „Podstawy negocjacji z klientem”
16.11.2015Podpisanie listu intencyjnego w sprawie powołania Centrum Aplikacji OXO i Polimerów
16.11.2015Otwarcie wystawy pt. „Cisza na planie. Opowieści o kinie z dawnych lat”
17.11.2015Podpisanie porozumienia w sprawie utworzenia interdyscyplinarnego kierunku arteterapia
17.11.2015Szkolenie dotyczące nowej perspektywy unijnej na lata 2014–2020
17.11.2015Debata na temat cyberprzestępczości
17.11.2015Cykl seminariów pt. „OPERAcje a due”
18.11.2015Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Antologia literacka…”
18.11.2015Biuro Karier na Wydziale Nauk o Ziemi
18.11.2015Konferencja „IT Academic Day”
18.11.2015Wystawa zdjęć „Cena futra” Stowarzyszenia „Otwarte Klatki”
18.11.2015Konferencja prasowa dotycząca II Kongresu Dydaktyki Polonistycznej
18.11.2015Dzień Języków Aglutynacyjnych
18.11.2015Wykład pt. „Korepetycje z kariery, czyli jak podjąć dobre decyzje zawodowe?”
18.11.2015II Kongres Dydaktyki Polonistycznej
18.11.2015Wizyta studentów z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii
18.11.2015„Dzień z biznesem” w Instytucie Informatyki UŚ
18.11.2015XVIII Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich
19.11.2015I Międzynarodowy Festiwal Muzyki im. prof. Józefa Świdra
19.11.2015Pierwsze seminarium Międzynarodowego Centrum Postępu Społecznego UŚ
19.11.201519. międzynarodowa konferencja z cyklu „Kultura Europy Środkowej”
19.11.2015Światowy Dzień Przedsiębiorczości Kobiet
19.11.2015V edycja akcji „Uniwersytet Pomaga”
19.11.2015Porozumienie o współpracy z firmą Kroll Ontrack sp. z o.o.
20.11.2015GIS Day 2015
20.11.2015Międzynarodowa konferencja arbitrażowa „Applicable Law in the International Arbitration”
20.11.2015Konferencja pt. „Ger–Kominek Workshop in Mathematical Analysis and Real Functions”
20.11.2015Gala finałowa konkursu na Praktykodawcę Roku 2015 w województwie śląskim
21.11.2015Jubileusz 46-lecia istnienia radia „Egida”
23.11.2015Szkolenia pt. „Język angielski w finansach”
23.11.2015Zbiórka mikołajkowa Koła Naukowego Matematyków UŚ dla Domu Dziecka „Stanica”
23.11.2015Konferencja pt. „Gn. Pompejusz Wielki. Historia i tradycja”
23.11.2015Konferencja „Lingua Coloris”
23.11.2015Spotkanie z wiceprezesem Rady Ministrów, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego dr. Jarosławem Gowinem
23.11.2015Konferencja Liderzy Zarządzania Uczelniami LUMEN 2015
23.11.2015Wydział Biologii i Ochrony Środowiska otrzymał Medal za Zasługi dla Zrównoważonego Rozwoju
23.11.2015IV międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Edukacja małego dziecka…”
24.11.2015„Przystań na miętę” w CINiBA
24.11.2015Szkolenia dot. pisania dokumentów aplikacyjnych i rozmowy rekrutacyjnej
24.11.2015Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
24.11.2015Spotkanie z cyklu „Arkana fantastyki”
25.11.2015Jubileuszowa konferencja z okazji 40-lecia Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ
25.11.2015Brunch naukowo-biznesowy „Miliard w patencie”
25.11.2015Wykład w ramach cyklu „Problem granic w filozofii i nauce”
25.11.2015Szkolenie pt. „Wizerunek w biznesie”
26.11.2015Dzień Maurytyjski w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki UŚ
26.11.2015Jubileusz 35-lecia NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie Śląskim
26.11.2015„Dzień Młodego Naukowca”
26.11.2015Podpisanie porozumienia o współpracy Ośrodka Mediacji UŚ i Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku
26.11.2015Dzień Czeski
26.11.2015Konsultacje przez Skype’a z doradcą kariery
26.11.2015Wykład dr. Tomasza Rożka pt. „Jak mówić, żeby zostać zrozumianym?”
27.11.2015Posiedzenie Zarządu European University Association w Genewie
27.11.2015Uroczystości rozdania stypendystom dyplomów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2015/2016
27.11.2015Konferencja pt. „Prawda a rzeczywistość…”
27.11.2015Prorektor prof. Andrzej Kowalczyk uczestnikiem obchodów Dnia Górnika na Politechnice Śląskiej
28.11.2015Dzień Otwarty Notariatu
30.11.2015Wystawa pt. „Dyplomy 2015: Projektowanie graficzne”
30.11.2015Warsztaty radzenia sobie ze stresem
30.11.2015Prorektor prof. Andrzej Kowalczyk uczestnikiem Akademii Barbórkowej w Głównym Instytucie Górnictwa
30.11.2015Podpisanie umowy o współpracy między Fundacją Edukacji Polsko-Chińskiej a Uniwersytetem Śląskim
30.11.2015Bezpłatne konsultacje z ambasadorem zdrowia
30.11.2015Wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom oraz nagrody w plebiscycie „Absolwent z Pasją”
01.12.2015Dzień z Uniwersytetem Śląskim w XIV LO im. mjr. H. Sucharskiego w Katowicach
01.12.2015Cieszyńska Wampiriada
01.12.2015CXLII promocja doktorska
01.12.2015Podpisanie porozumień o współpracy z firmami Simple sp. z o.o. oraz EQ System sp. z o.o.
02.12.2015Uroczystości rozdania dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2015/2016
02.12.2015Pierwszy blok cyklu „Dobre Praktyki Tworzenia Oprogramowania” 2015/2016
02.12.2015JM Rektor UŚ prof. Wiesław Banyś z wizytą w Chinach
02.12.2015Warsztaty „Animator czasu wolnego” w Biurze Karier UŚ
02.12.2015Wykład dr. hab. Krzysztofa Szwagrzyka pt. „Żołnierze Polski Niezłomnej wyklęci – pomordowani – poniżeni”
03.12.2015Spotkanie z doc. Natalią Minenkovą z Donieckiego Uniwersytetu Narodowego
03.12.2015Konferencja naukowa „Liderzy przyszłości”
03.12.2015Obchody Międzynarodowego Dnia Studenta na Uniwersytecie Śląskim
04.12.2015Wystawa pt. „Oblicza prasy harcerskiej i skautowej”
04.12.2015XI Dyskusja Panelowa „Oblicza fizyki. Między fascynacją a niepokojem”
04.12.2015Prorektor prof. Andrzej Kowalczyk uczestnikiem uroczystości barbórkowych w Wyższym Urzędzie Górnictwa
04.12.2015Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom I edycji programu MBA
05.12.2015Terapeutyczne spotkanie mikołajkowe w Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji UŚ
05.12.2015Mikołajkowy Maraton Fitness
05.12.2015Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom Konkursu im. Marka Kuczmy
05.12.2015Widowisko „Alicja po drugiej stronie lustra”
07.12.2015Akcja „Powiedz AAAaaa!”
07.12.2015Wykład pt. „Współczesne metody poszukiwania oraz identyfikacji ofiar zabójstwa”
08.12.2015Delegacja Wydziału Prawa i Administracji UŚ z wizytą w Chinach
08.12.2015Szkolenie „Asertywność w życiu osobistym i zawodowym”
08.12.2015Uroczyste wręczenie dyplomów laureatom konkursu „Lider umiędzynarodowienia UŚ”
08.12.2015JE Ambasador Azerbejdżanu w Polsce dr hab. Hasan Hasanov gościem Uniwersytetu Śląskiego
09.12.2015Zwiedzanie CINiBA w ramach Kongresu Menadżerów Kultury
09.12.2015Sympozjum naukowe pt. „Carbo et terra, laudate dominum. Nie tylko o węglu mowa”
09.12.2015Projekt „Dzień ze zbrodnią”
09.12.2015Turniej mikołajkowy w piłce siatkowej
09.12.2015Konferencja nt. prawa dotyczącego broni i materiałów wybuchowych
09.12.2015Spotkanie z JE Ambasadorem Konfederacji Szwajcarskiej w Polsce Andrejem Motylem
09.12.2015Wykład prof. Mariana Kisiela w ramach cyklu „Problem granic w filozofii i nauce”
09.12.2015JM Rektor UŚ prof. Wiesław Banyś członkiem Conseil d’Influence
10.12.2015Konferencja pt. „Bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo międzynarodowe w kontekście konfliktu ukraińskiego”
10.12.2015Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej programów na kierunkach nauki o rodzinie oraz teologia
10.12.2015Szkolenie z zakresu negocjacji
10.12.2015Wampiriada 2015
10.12.2015Wykład prof. Zygmunta S. Derewendy pt. „Jak walczymy z wirusem Ebola…”
10.12.2015Spotkanie podsumowujące współpracę z PZU SA
10.12.2015Dyskusja nt. twórczości Emila Zegadłowicza
11.12.201511 grudnia 2015 roku kasa w rektoracie UŚ nieczynna
11.12.2015Konferencja pt. „Wolontariat na całe życie”
11.12.2015Profesor Marian Kisiel doktorem honoris causa Akademii im. Jana Długosza
11.12.2015Szkolenie w zakresie tłumaczenia wspomaganego komputerowo pt. „Praktyczne wykorzystanie programu memoQ”
11.12.2015Świąteczne spotkanie z English Language Center
11.12.2015Przedświąteczne spotkanie Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego
12.12.2015Przedświąteczne spotkanie opłatkowe
14.12.2015Szkolenie pt. „Twój czas”
14.12.2015Projekt pt. „7 miliardów Innych”
14.12.2015Otwarcie Uniwersyteckiego Żłobka „Elementarz” w Cieszynie
14.12.2015Spotkanie z sekretarzem stanu MNiSW prof. Aleksandrem Bobko
15.12.2015Uroczyste wręczenie dyplomów laureatom konkursu „Lider umiędzynarodowienia UŚ”
15.12.2015II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Pytania o Inność...”
15.12.2015Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego
15.12.2015Spotkanie z Radkiem Smilginem, autorem książki „Zawód tester”
16.12.2015Konferencja „Praktyczne aspekty prowadzenia portfela projektów realizowanych w ramach programów dofinansowanych z funduszy unijnych na lata 2014–2020”
16.12.2015Uroczyste wręczenie dyplomów laureatom konkursu „Lider umiędzynarodowienia UŚ”
16.12.2015Dzień św. Łucji na Wydziale Filologicznym
16.12.2015Spotkanie opłatkowe dla studentów obcokrajowców
16.12.2015Debata pt. „Czy odwrót od państwa prawa? Demokracja, rządy prawa, wola większości…”
17.12.2015„Święta z szyszką w tle”
17.12.2015Dzień Języków Dalekowschodnich
17.12.2015Dzień z Uniwersytetem Śląskim w IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach
17.12.2015Uroczyste otwarcie Centrum Nauk Stosowanych
17.12.2015Wykład pt. „Antyk w twórczości komiksowej Nicolasa Presla”
17.12.2015Wieczór wigilijny „Ze wszystkich stron – Wesołych Świąt”
18.12.2015Uniwersytet Śląski nawiąże współpracę z czterema partnerami
18.12.2015Spotkanie wigilijne dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
18.12.2015Spotkanie z Joanną Sznajderską, współreżyserką filmu„Ugumu”
18.12.2015Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
21.12.2015Briefing prasowy dotyczący świąt Bożego Narodzenia
21.12.2015JM Rektor UŚ uczestnikiem spotkania wigilijnego u ministra nauki i szkolnictwa wyższego
22.12.2015JM Rektor uczestnikiem uroczystości otwarcia nowej siedziby WEAiI Politechniki Opolskiej
22.12.2015Godziny rektorskie 22 grudnia 2015 r.
23.12.2015Przerwa świąteczna na sportowo
24.12.2015Praca Kancelarii Ogólnej w okresie świątecznym
24.12.2015COS i BK nieczynne w okresie świątecznym
28.12.2015Praca Działu Nauki na przełomie grudnia i stycznia
29.12.2015Godziny pracy kasy UŚ

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.