facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
2005
06.01.2005O ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ
07.01.2005SPOTKANIE Z PROF. MACIEJEM GIERTYCHEM
08.01.2005UŚ W ORKIESTRZE
11.01.2005WYKŁAD POLSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO
12.01.2005KONWERSATORIUM POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO
13.01.2005NIE DEPTAĆ... PAJĄKÓW!
14.01.2005BAL PRZYJACIÓŁ UNIWERSYTETU
17.01.2005SPOTKANIE Z KAMILEM DURCZOKIEM
18.01.2005DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - NOWE PERSPEKTYWY
18.01.2005NA POMOC OFIAROM PRZESTĘPSTW
19.01.2005PREZENTACJA SPRZĘTU DLA NIEDOSŁYSZĄCYCH
20.01.2005POPRZEMYSŁOWY KRAJOBRAZ ŚLĄSKA - NIECHCIANA PERŁA W KORONIE
21.01.2005XXXI OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
22.01.2005ELIMINACJE OKRĘGOWE XXXIV OLIMPIADY BIOLOGICZNEJ
25.01.2005POSIEDZENIE SENATU UŚ
25.01.2005KONWERSATORIUM POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO
11.02.2005POROZUMIENIE Z POLICJĄ - POMOC OFIAROM PRZESTĘPSTW
15.02.2005WYKŁAD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO
15.02.2005ODCIENIE GNOZY
17.02.2005XIII CYKL WYKŁADÓW: WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
21.02.2005Z POMOCĄ OFIAROM PRZESTĘPSTW
21.02.2005ŚLĄSKIE FORUM DIALOGÓW EUROPEJSKICH
22.02.2005MARSZAŁEK SEJMU RP WŁODZIMIERZ CIMOSZEWICZ GOŚCIEM UŚ
24.02.2005O PRZEŁOMOWYCH PRACACH EINSTEINA
24.02.2005O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Z BCC
24.02.2005EKSTREMALNE ZJAWISKA METEOROLOGICZNE I KLIMATYCZNE - MIT CZY RZECZYWISTOŚĆ
25.02.2005RAFAŁ ZIEMKIEWICZ O NAPRAWIE PAŃSTWA
28.02.2005VII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL SZTUKI REŻYSERSKIEJ "INTERPRETACJE"
02.03.2005WYBRANE PROBLEMY BIOTECHNOLOGII
02.03.2005RADIOWE SPOTKANIE Z REKTOREM
03.03.2005WYKŁAD POLSKIEGO KLUBU EKOLOGICZNEGO
05.03.2005MECZ O PIERWSZE MIEJSCE W GRUPIE
07.03.2005SPOTKANIE Z KAZIMIERZEM KUTZEM
07.03.2005VII OGÓLNOPOLSKIE TARGI EDUKACJA 2005
08.03.2005GENOMIKA I PROTEOMIKA - DWA FILARY MEDYCYNY MOLEKULARNEJ
08.03.2005W SPRAWIE KOLEGIUM JĘZYKA BIZNESU
08.03.2005POSIEDZENIE SENATU UŚ
09.03.2005IX KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ
10.03.2005CZARNI ZIELONI - RADYKALNI EKOLODZY KONTRATAKUJĄ
10.03.2005SPOTKANIE JANA PATOČKI Z FENOMENOLOGIĄ
14.03.2005II FORUM GEOGRAFÓW POLSKICH
14.03.2005AKCJA HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI
15.03.2005STUDENCKIE SPOTKANIE Z MUŃKIEM STASZCZYKIEM
15.03.2005POSIEDZENIE ELEKTORÓW I SONDAŻ WYBORCZY
16.03.2005KONKURS NA NAJLEPSZEGO STUDENTA PRAWA PRIMUS IN PRIMIS
16.03.2005KONWERSATORIUM POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO
16.03.2005O DALSZYCH LOSACH DOMU STUDENTA NR 3
16.03.2005POLSKIE TŁUMACZENIA DZIEŁ OJCÓW KOŚCIOŁA
17.03.2005DZIEŃ OTWARTY UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
17.03.2005WYKŁADY PROFESORA DANIELA DOMBROWSKIEGO
17.03.2005JUBILEUSZ PROFESORA JÓZEFA BAŃKI
17.03.2005SYSTEM ONELOG - ŁATWY DOSTĘP DO BAZ DANYCH
17.03.2005PRZYRODA A MALARSTWO HOLENDERSKIE
21.03.2005DZIEŃ FRANKOFONII NA UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM
21.03.2005JANUSZ ONYSZKIEWICZ O PRZYSZŁOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ
21.03.2005LXXXVIII PROMOCJA DOKTORSKA
31.03.2005WYKŁAD POLSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO
31.03.2005O RATOWANIU ŚLĄSKICH PARKÓW
01.04.2005DNI OTWARTE SZKOŁY ZARZĄDZANIA
04.04.2005SPOTKANIA Z FILOZOFIĄ
13.04.2005REKLAMA KONTRA PUBLIC RELATIONS, CZYLI… KUP PAN CEGŁĘ PO POLSKU
13.04.2005W KRYZYSIE AUTORYTETÓW
13.04.2005UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW MENIS
14.04.2005O NIEUŻYTKACH POPRZEMYSŁOWYCH
18.04.2005STUDENCKI FESTIWAL NAUKI
18.04.2005WYKŁAD PROFESORA RAANANA KATZIRA
19.04.2005LXXXIX PROMOCJA DOKTORSKA
20.04.2005KONWERSATORIUM POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO
22.04.2005SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI INSTYTUTU WSPÓŁPRACY I PARTNERSTWA LOKALNEGO
22.04.2005SESJA O DINOZAURACH ŚLĄSKICH
23.04.2005KONFERENCJA DYNAMIZM I PORZĄDEK ŚWIATA REALNEGO
25.04.2005KONFERENCJA O KONSTYTUCJI EUROPEJSKIEJ
25.04.2005MUZEUM SZTUKI. OD LUWRU DO BILBAO - PROGRAM KONFERENCJI
26.04.2005TEOLOGICZNE MYŚLENIE WILLIAMA BLAKE'A
26.04.2005DNI QUEBECKIE
26.04.2005WOKÓŁ KSIĄŻKI KARLA BÜHLERA: TEORIA JĘZYKA
27.04.2005STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW
27.04.2005UŚMIECHNIĘTY UNIWERSYTET
27.04.2005KANADYJSKIE DNI
28.04.2005TRZĘSIENIA ZIEMI - NISZCZYCIELSKI PULS NASZEJ PLANETY
29.04.2005SPOTKANIE Z GRAŻYNĄ STANISZEWSKĄ
05.05.2005CZY ROŚLINY MODYFIKOWANE GENETYCZNIE SĄ BEZPIECZNE?
09.05.2005WYKŁAD PROFESORA RODNEYA C. EWINGA
10.05.2005SYMPOZJUM POLSKO-AMERYKAŃSKIE
11.05.2005POKOLENIE JANA PAWŁA II CZY POKOLENIE DANA BROWNA?
11.05.2005KONWERSATORIUM POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO
11.05.2005EWOLUCJA PRAWA KONSTYTUUJĄCEGO UNIĘ EUROPEJSKĄ
12.05.2005O WOLNOŚCI RODNIKÓW I NISZCZYCIELSKIM TLENIE, CZYLI POCHWAŁA PORZĄDKU
12.05.2005REKLAMA - WYBÓR (NIE)KONTROLOWANY!
13.05.2005SPOTKANIE Z BRONISŁAWEM WILDSTEINEM
14.05.2005JUWENALIA 2005
16.05.2005INFORMATYKA A OCHRONA DÓBR KULTURY
16.05.2005O LITERATURZE POLSKIEJ W ŚWIECIE
17.05.2005GNOZA I JA
17.05.2005POSIEDZENIE SENATU UŚ
18.05.2005IDOL DLA NIEWIDOMYCH
19.05.2005EUCHARYSTIA A ŻYCIE
19.05.2005KSIĘGA PAMIĄTKOWA DLA PROFESORA MAKSYMILIANA PAZDANA
19.05.2005OD RANIUSZKA DO BIELIKA, CZYLI JAK SIĘ LICZY PTAKI NA GÓRNYM ŚLĄSKU
20.05.2005UROCZYSTOŚCI NA SKAŁCE
21.05.2005MAJÓWKA Z UNIWERSYTETEM ŚLĄSKIM
24.05.2005LXXXX PROMOCJA DOKTORSKA
24.05.2005AKCJA HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI
25.05.2005O HANDLU LUDŹMI
31.05.2005ŚWIĘTA UNIWERSYTETÓW ŚLĄSKICH
31.05.2005DAĆ SZANSĘ - FORUM NAUKOWE O PROBLEMACH DZIECI
02.06.2005WARSZTAT DZIENNIKARSKI NA UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM
03.06.2005PO CO KONSTYTUCJA?
03.06.2005ŚWIĘTO FLAGI SZWEDZKIEJ
06.06.2005REJESTRACJA KANDYDATÓW NA STUDIA
07.06.2005MEKSYK - KRAJ DALEKI I BLISKI
07.06.2005SPOTKANIE Z IZABELĄ FILIPIAK
08.06.2005JUBILEUSZ PROFESORA ANTONIEGO FELUSIA
10.06.2005O DYNAMICE ŚLĄSKIEJ TOŻSAMOŚCI
11.06.2005ŚWIĘTO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
14.06.2005WYSTAWA ZAGRANICZNEJ LITERATURY NAUKOWEJ
22.06.2005KONKURS PROJEKTÓW MULTIMEDIALNYCH
28.06.2005POSIEDZENIE SENATU UŚ
30.06.2005WRĘCZENIE DYPLOMÓW W MIĘDZYNARODOWEJ SZKOLE NAUK POLITYCZNYCH
05.07.2005WAKACYJNE NASZE PORY ROKU
07.07.2005WYBORY W RKR
01.08.2005XV LETNIA SZKOŁA JĘZYKA, LITERATURY I KULTURY POLSKIEJ
06.09.2005MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA BIOLOGÓW
14.09.2005KOLOKWIUM PRAWNIKÓW ADMINISTRATYWISTÓW
16.09.2005UNIWERSYTET PRENUMERATOREM ROKU
17.09.2005VI OGÓLNOPOLSKIE FORUM NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH
21.09.2005POSIEDZENIE SENATU UŚ
21.09.2005KONFERENCJA PRASOWA NA UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM
01.10.2005FESTYN FIZYKI
02.10.2005UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO. INAUGURACJE NA WYDZIAŁACH
04.10.200515 LAT WSPÓŁPRACY Z UNIWERSYTETEM W OSNABRÜCK
06.10.2005XIV CYKL WYKŁADÓW: WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
11.10.2005MSZA INAUGURACYJNA. LUX EX SILESIA DLA KS. PROF. REMIGIUSZA SOBAŃSKIEGO
11.10.2005INAUGURACJA ROKU NA UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU
13.10.2005GOETHYT I INNE MINERAŁY
14.10.2005UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ODZNACZEŃ
19.10.2005V WARSZTATY KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ
20.10.2005VI FORUM KULTURY SŁOWA W KATOWICACH
20.10.2005DUZI I MALI ZIEMIANIE
25.10.2005WYKŁAD POLSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO
25.10.2005EU DZEN. MIASTO I PRAKTYKI CODZIENNOŚCI
25.10.2005JUBILEUSZ "SOLIDARNOŚCI" NA UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM
25.10.2005XCI PROMOCJA DOKTORSKA
26.10.2005WAMPIRIADA
27.10.2005OPOWIEŚĆ O DOROCIE TERAKOWSKIEJ
27.10.2005EKOLOGIA A TAJEMNICA ŻYCIA NA ZIEMI
28.10.2005ZEBRANIE WYBORCZE DOKTORANTÓW
03.11.2005TEOLOGIA NA NOWE TYSIĄCLECIE - SESJA STUDENCKA
03.11.2005FILOZOFIA A NAUKOWY OBRAZ ŚWIATA
03.11.2005DOBROWOLNE ZOBOWIĄZANIA A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
05.11.2005XXXVI GIEŁDA MINERAŁÓW
08.11.2005POSIEDZENIE SENATU UŚ
08.11.2005NOWE POKOLENIE W POLITYCE. NOWE SPOJRZENIE
10.11.2005RODZINA W ŚWIECIE AKSJOLOGICZNEJ WICHROWATOŚCI
10.11.2005PORTAL EDUKACYJNY W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM
14.11.2005PSYCHOLOGIA KLINICZNA A PRAKTYKA SĄDOWA - KONFERENCJA NAUKOWA
15.11.2005O IDEACH PRAWA NATURALNEGO W NAUCZANIU JANA PAWŁA II
16.11.2005WOLONTARIAT W PUNKTACH POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW
16.11.2005ODCIENIE GNOZY
16.11.2005I FORUM - CZAS NA INTERDYSCYPLINARNOŚĆ CZŁOWIEK WYBIERA MEDIUM
17.11.2005SPOTKANIE AUTORSKIE Z MIŁKĄ MALZAHN
17.11.2005CO PIJEMY? LEKI I PESTYCYDY W WODACH POWIERZCHNIOWYCH GÓRNEGO ŚLĄSKA
17.11.2005MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ STUDENTA
17.11.2005SPOTKANIE PRZYJACIÓŁ LINUXA
18.11.2005BAL SPORTOWCA
18.11.2005LOGOS I SŁOWO: PRZEKŁADY BIBLII
19.11.2005NAJNOWSZE WYDANIE BIBLII HEBRAJSKIEJ
20.11.2005FRANKOFONI MAJĄ PERSPEKTYWY
21.11.2005KONFERENCJA DROGA KU WOLNOŚCI
21.11.2005W KRĘGU KIEŚLOWSKIEGO
22.11.2005XCII PROMOCJA DOKTORSKA
22.11.2005PIĘĆ MINUT DO IMPAKTU W RADIU
23.11.2005WYKŁAD POLSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO
23.11.2005POPIOŁKA SPRZĄTANIE, STUDENCKIE DZIAŁANIE
24.11.2005NAJLEPSI ABSOLWENCI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
24.11.2005DZIAŁANIA APARATU BEZPIECZEŃSTWA WOBEC KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE
24.11.2005140 LAT HISTORII KATOWIC - CO DALEJ? MIASTO Z PRZYSZŁOŚCIĄ
24.11.2005ŚWIATOWID W OPAWIE
25.11.2005BAL SOCJOLOGA
26.11.2005ZAPOMNIANA NATURA RZECZY. KOŚCIÓŁ WOBEC WSPÓŁCZESNYCH PATOLOGII SPOŁECZNYCH
28.11.2005WIECZOREK SLAWISTYCZNY
29.11.2005FILOZOFIA ANALITYCZNA: NAJNOWSZE TENDENCJE I KRYTYKI
29.11.2005PRZEDSTAWICIELE KONSULATU USA W BIBLIOTECE ANGLISTYCZNEJ UŚ
29.11.2005POSIEDZENIE SENATU UŚ
30.11.2005KONWERSATORIUM POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO
01.12.2005SPOTKANIE PRZYJACIÓŁ LINUXA
01.12.2005TARGI PRACY NA UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM
01.12.2005GATUNKI MOWY I ICH EWOLUCJA. GATUNEK A ODMIANY FUNKCJONALNE.
01.12.2005ŚWIATOWY ROK FIZYKI NA UŚ
02.12.2005ŚWIATOWY ROK FIZYKI NA UŚ
05.12.2005OD DOŻYNEK DO FITNESS CLUBU
05.12.2005EUROPEJSKI TYDZIEŃ MŁODZIEŻY
05.12.2005POMÓŻMY TOMKOWI
05.12.2005JUBILEUSZ PROFESORA ALEKSANDRA WILKONIA
06.12.2005KONFERENCJA W LIPSKU
07.12.2005MEDIACJE - ALTERNATYWNY, POZASĄDOWY SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW
08.12.2005ŚWIĄTECZNE ZAKUPY A ŚRODOWISKO
09.12.2005PROFESOR PETER HÄNGGI DOKTOREM HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
09.12.2005JUBILEUSZ PROFESORA ANDRZEJA RADZIEWICZA-WINNICKIEGO
09.12.2005EUROPEJSKA DEBATA PUBLICZNA NA UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM
12.12.2005100-LECIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
13.12.2005POSIEDZENIE SENATU UŚ
13.12.2005WYKŁAD POLSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO
13.12.2005DZIEŃ ŚWIĘTEJ ŁUCJI
13.12.2005SPOTKANIE Z ARCYBISKUPEM DAMIANEM ZIMONIEM
13.12.2005DWUNASTY WIECZÓR AKADEMICKI
14.12.2005NA MARGINESACH DYSKURSU
14.12.2005POMÓŻMY TOMKOWI
15.12.2005"BUKOWA" - SPOTKANIE Z REDAKCJĄ
15.12.2005JUBILEUSZ PROFESORA CZESŁAWA GŁOMBIKA
15.12.2005CIEPŁO DZIĘKI WIERZBOM
20.12.2005REKRUTACJA DO ŚLĄSKIEGO STUDENCKIEGO FORUM BUSINESS CENTRE CLUB
20.12.2005WIECZÓR WIGILIJNY
20.12.2005WIARA W BOGA W EPOCE INTERNETU
21.12.2005KONWERSATORIUM POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO
21.12.2005WIECZÓR KOLĘD SŁOWIAŃSKICH
22.12.200510-LECIE INSTYTUTU JĘZYKA ANGIELSKIEGO UŚ

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.