facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv
2003
08.01.2003SZKOLENIE NA TEMAT 6 PROGRAMU RAMOWEGO UE
10.01.2003KONWERSATORIUM PTF: CZY MOŻLIWE JEST AUTOMATYCZNE ROZUMIENIE OBRAZÓW?
10.01.2003POSIEDZENIE KOMISJI PROGRAMÓW MIĘDZYNARODOWYCH
14.01.2003POLSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE ZAPRASZA
15.01.2003CARREFOUR DLA STUDENTÓW
15.01.2003DARIUSZ ROTT RZECZNIKIEM RGSW
19.01.2003IMPREZA INTEGRACYJNA
20.01.2003STYPENDYŚCI UROCZYŚCIE
21.01.2003POSIEDZENIE SENATU UŚ
22.01.2003KONWERSATORIUM PTF: KONDENSAT BOSEGO-EINSTEINA - PROSTA TEORIA POLA
22.01.2003GOŚCIMY AMBASADORA KANADY
23.01.2003OTWARTE ZEBRANIE ZNP
27.01.2003AMBASADOR REPUBLIKI SŁOWACJI Z WIZYTĄ
27.01.2003O CZESKIEJ SLAWISTYCE
30.01.2003GŁOS UNIWERSYTETU W SPRAWIE EUROPEJSKIEJ
30.01.2003ZASŁUŻENI DLA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
07.02.2003DYSKUSJA O ZATRUDNIENIU W GÓRNICTWIE
07.02.2003MARKETING POLITYCZNY - NOWE STUDIA PODYPLOMOWE
10.02.2003Katalogi i wypożyczalnia BIBLIOTEKI UŚ - nieczynne
10.02.2003XXII SZKOŁA SPELEOLOGICZNA W CIESZYNIE
11.02.2003WARSZTATY O OGRODZIE
12.02.2003POWSTAJE RADA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
15.02.2003ZAPRASZAMY NA BAL
17.02.2003JAKIE CZŁONKOSTWO, W JAKIEJ UNII?
17.02.2003GOŚCINNY REFERAT NA WYDZIALE NAUK O ZIEMI
17.02.2003INFORMATOR 2003/2004
18.02.2003GOŚĆ Z KANADY NA WYDZIALE NAUK O ZIEMI
18.02.2003FRANCUSKI WIECZÓR POETYCKI
18.02.2003LXXVI PROMOCJA DOKTORSKA
19.02.2003DR ANDRZEJ FIDYK NOMINOWANY DO NAGRODY IM. DARIUSZA FIKUSA
20.02.2003STRES A WSPOMNIENIA?
20.02.2003NOMINACJE PROFESORSKIE
27.02.2003WYKŁAD O WIZUALIZACJI ELEMENTÓW KRAJOBRAZOWYCH
01.03.2003WKRÓTCE "INTERPRETACJE"
03.03.2003WYKŁADY Z MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO
04.03.2003KIERMASZ KSIĄŻEK WYDAWNICTWA UŚ
04.03.2003KONWERSATORIUM PTF: O STRUKTURZE ELEKTRONOWEJ I WŁASNOŚCIACH TERMODYNAMICZNYCH
04.03.2003POSIEDZENIE SENATU UŚ
04.03.2003V OGÓLNOPOLSKIE PREZENTACJE "EDUKACJA 2003"
05.03.2003KSZTAŁCIĆ SIĘ W USA
06.03.2003O UNII SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ
06.03.2003SZKOŁA JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ W OBIEKTYWIE
07.03.2003WIELOKULTUROWOŚĆ W KANADZIE
10.03.2003MIŁOŚNICY LWOWA I KRESÓW WŚRÓD STUDENTÓW I BIBLIOTEKARZY
10.03.2003PROFESOR KAZIMIERZ POLAŃSKI DOKTOREM HONORIS CAUSA W OPOLU
11.03.2003NIEMIECKIE STYPENDIA DLA POLSKICH NAUKOWCÓW
11.03.2003WYKŁAD W POLSKIM TOWARZYSTWIE HISTORYCZNYM
13.03.2003JAK O PIERWSZĄ PRACĘ
13.03.2003KOMPUTEROWY SYSTEM REJESTROWANIA OPŁAT ZA STUDIA
13.03.2003O KROWACH SZALONYCH I DROŻDŻACH
14.03.2003O SPRAWACH NIEPEŁNOSPRAWNYCH ROZMOWA
14.03.2003JAK NAPISAĆ DOBRY WNIOSEK?
16.03.2003ZAPROSZENIE NA KONCERT CHARYTATYWNY
17.03.2003BADANIA NAD EUROPĄ WSCHODNIĄ I POŁUDNIOWĄ
18.03.2003LXXVII PROMOCJA DOKTORSKA
18.03.2003W RYBNIKU TARGI EDUKACYJNE I PROF. JAN MIODEK
19.03.2003SZKOLENIE DLA BIURA PROMOCJI I KARIER
20.03.2003KURSY I STYPENDIA NAUKOWE W NIEMCZECH
20.03.2003WYKŁAD O LASACH - ODWOŁANY
21.03.2003ŚLĄSKIE DINOZAURY Z KRASIEJOWA
24.03.2003TARGI W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
25.03.2003POLSKO-FIŃSKIE WARSZATY
26.03.2003O STOSUNKACH POLSKO-NIEMIECKICH NA ŚLĄSKU
26.03.2003OCENIAMY LICEALNE PODRĘCZNIKI Z FIZYKI
26.03.2003NAUKA I PRACA W AUSTRALII
27.03.2003DOLE I NIEDOLE LUDZI ŚREDNIOWIECZA W ZMAGANIACH Z PRZYRODĄ
28.03.2003WIEDZA WARTA INDEKSU
01.04.2003CZŁOWIEK I WARTOŚCI MORALNE - KONFERENCJA FILOZOFICZNA
02.04.2003EUROPA IN TAKT. KULTURA ORAZ OSOBY UPOŚLEDZONE I NIEPEŁNOSPRAWNE
03.04.2003KONFERENCJA POLSKO-SŁOWACKA
03.04.2003O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII RAZ JESZCZE
07.04.2003OFERTA NA LATO
07.04.2003KOLEGIUM W GOŚCINIE
08.04.2003Z DZIEJÓW RZECZYPOSPOLITEJ
08.04.2003O WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMACH BADANIA KOSMOSU
08.04.2003POSIEDZENIE SENATU UŚ
08.04.2003DNI OTWARTE W JASTRZĘBIU ZDROJU
10.04.2003REGIONALNA KONFERENCJA REKTORÓW W SZCZYRKU
10.04.2003UNIA A OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE
10.04.2003MUZYKA FRANCUSKA W CIESZYNIE
11.04.2003KONFERENCJA O BEZPIECZNEJ PRACY, EDUKACJI I ŚRODOWISKU
14.04.2003ZA OTWARTYMI DRZWIAMI UNIWERSYTETU
14.04.2003NIE DAĆ SIĘ BEZROBOCIU!
15.04.2003LXXVIII PROMOCJA DOKTORSKA
15.04.2003SPOTKANIE PRZEDŚWIĄTECZNE DLA BYŁYCH PRACOWNIKÓW
15.04.2003W STRONĘ NARODOWEGO CENTRUM PROMIENIOWANIA SYNCHROTRONOWEGO
17.04.2003WMUROWANIE KAMIENIA WĘGIELNEGO NA WYDZIALE TEOLOGICZNYM
24.04.2003PIKNIK NAUKOWY 2003
24.04.2003PIĘKNO PRZYRODY BESKIDU ŚLĄSKIEGO
29.04.2003JUBILEUSZ PANI PROFESOR JADWIGI ZIENIUKOWEJ
03.05.2003UROCZYSTE OBCHODY 3 MAJA
05.05.2003TYDZIEŃ Z UNIĄ EUROPEJSKĄ
07.05.2003DZIEŃ EUROPEJSKI
08.05.2003MAŁE JEST PIĘKNE
09.05.2003NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ A EDUKACJA
09.05.2003DZIEŃ EUROPY W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM
10.05.2003MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA O CIECZACH ZŁOŻONYCH
12.05.2003KONWERSATORIUM W POLSKIM TOWARZYSTWIE FIZYCZNYM
12.05.2003SEMINARIUM DLA STUDENTÓW
12.05.2003CIESZYNALIA 2003 JUŻ W PONIEDZIAŁEK
13.05.2003EUROJUWENALIA ŚLĄSKIE
13.05.2003KOMU JAGUARY, KOMU TRUCIZNA NA KARALUCHY?
14.05.2003WARSZTATY DLA STUDENTÓW
14.05.2003O PIERWSZYCH KSIĘGACH POLAKÓW
15.05.2003RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM
15.05.2003ROBERT MCLIAM WILSON W SOSNOWCU
15.05.2003KRZYSZTOF WIELICKI O NAJWYŻSZYCH SZCZYTACH ŚWIATA
15.05.2003EUROPEJSKA DYSKUSJA PANELOWA W KIK
16.05.2003ZAGADNIENIA MORALNE W PRZEPOWIADANIU - SYMPOZJUM HOMILETYCZNE
19.05.2003DEBATA EUROPEJSKA
20.05.2003POSIEDZENIE SENATU UŚ
21.05.2003ŚLĄSK W EUROPIE. TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ
21.05.2003STUDENCKIE PRAREFERENDUM
22.05.2003JÓZEF SZAJNA DOKTOREM HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
24.05.2003POLSKIE BADANIA NAD FILOZOFIĄ A. N. WHITEHEADA
27.05.2003NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA I DOKONANIA W FILOZOFII MATEMATYKI W XX W.
27.05.2003PIĘKNO I POPRAWNOŚĆ JĘZYKA: WARTOŚĆ CZY BALAST?
28.05.2003OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
29.05.2003DYLEMATY ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM U PROGU WEJŚCIA DO UNII EUROPEJSKIEJ
30.05.2003O TWÓRCZOŚĆ DZIECKA
30.05.2003MAJÓWKA Z UNIWERSYTETEM ŚLĄSKIM I UNIĄ EUROPEJSKĄ
03.06.2003MEDYCYNA I FIZYKA MAŁŻEŃSTWEM XXI WIEKU
04.06.2003CHROMATOGRAFICZNE METODY BADANIA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH
05.06.2003BIORÓŻNORODNOŚĆ I EKOTOKSYKOLOGIA OBSZARÓW POPRZEMYSŁOWYCH
05.06.2003UROCZYSTOŚĆ W INSTYTUCIE PAMIĘCI NARODOWEJ
11.06.2003AULA IM. PROF. KAZIMIERZA CZECHOWICZA NA WYDZIALE BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
14.06.2003TABLICA PAMIĄTKOWA POŚWIĘCONA PAMIĘCI PROFESORA JÓZEFA PIETERA
14.06.200335 LAT UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO - UROCZYSTY KONCERT AKADEMICKI
17.06.2003LXXIX PROMOCJA DOKTORSKA
26.06.2003KOLEGIUM W CIESZYNIE
27.06.2003WRĘCZENIE DYPLOMÓW W MIĘDZYNARODOWEJ SZKOLE NAUK POLITYCZNYCH
27.06.2003WYNIKI KONKURSU GÓRNOŚLĄZACY W TRYBACH HISTORII 1939-1956
01.09.2003JĘZYK POLSKI INTENSYWNIE - KURS DLA OBCOKRAJOWCÓW
22.09.2003TOŻSAMOŚĆ CZŁOWIEKA A JEGO POSTAWA PROSPOŁECZNA
24.09.2003KONFERENCJA DOSKONALĄCA DLA NAUCZYCIELI TECHNIKI I INFORMATYKI
25.09.200330 LAT INSTYTUTU FILOLOGII ROMAŃSKIEJ - KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA
26.09.2003KOLEGIUM REKTORSKO-DZIEKAŃSKIE W CIESZYNIE
30.09.2003POSIEDZENIE SENATU UŚ
01.10.2003REKTORZY UCZELNI ŚLĄSKICH W KATOWICACH
02.10.2003UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2003/2004
07.10.2003INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO W CIESZYNIE
09.10.2003XII CYKL WYKŁADÓW: WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
09.10.2003INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU
10.10.2003RELACJE Z BAGDADU
13.10.2003ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ - OD NAUKOWEGO BADANIA DO POLITYCZNEJ STRATEGII
14.10.2003WYKŁAD POLSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO
14.10.2003CIEMNA MATERIA WE WSZECHŚWIECIE
14.10.2003UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO UTW
14.10.2003MSZA INAUGURACYJNA
16.10.2003TRYPTYK PAPIESKI - PATER NOSTER
16.10.2003KONFERENCJA JUBILEUSZOWA W STUDIUM PRACY SOCJALNEJ
17.10.2003KONWERSATORIUM POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO
18.10.2003WIZYTA CHIŃSKICH GOŚCI W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM
20.10.2003MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA STUDENTÓW: DROGA UKRAINY
21.10.2003RYNEK PRACY W UNII EUROPEJSKIEJ - KONFERENCJA DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI
21.10.2003LXXVII PROMOCJA DOKTORSKA
21.10.2003TRAKTAT KONSTYTUCYJNY - NOWE RAMY DLA ROZSZERZONEJ UNII EUROPEJSKIEJ
23.10.2003ZMIANY W RUNIE LEŚNYM WYŻYNY ŚLĄSKIEJ I SPOSOBY JEGO RATOWANIA
27.10.2003DYSKUSJE O EUROPIE ZJEDNOCZONEJ
27.10.2003KONFERENCJA NA TEMAT FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
28.10.2003NAJLEPSI ABSOLWENCI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
28.10.2003WAMPIRIADA 2003
29.10.2003KONWERSATORIUM POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO
30.10.2003MIEĆ CZY BYĆ? WYKŁAD W CENTRUM STUDIÓW NAD CZŁOWIEKIEM I ŚRODOWISKIEM
02.11.2003MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI ZMARŁYCH PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW UCZELNI
04.11.2003POSIEDZENIE SENATU UŚ
06.11.2003MIT 2003 - MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
06.11.2003O PŁAZACH W MIEŚCIE
06.11.2003O PRACĘ I STAŻ W GRUPIE ŻYWIEC
08.11.2003XXXII GIEŁDA MINERAŁÓW
11.11.2003UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
13.11.2003MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM FIZYKI MEDYCZNEJ
13.11.2003EKOTEOLOGIA I EKOETYKA A CZŁOWIEK I ŚRODOWISKO
14.11.2003MIĘDZYNARODOWY PROJEKT BADAWCZY O RODZINIE
15.11.2003OTWARCIE NOWYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
17.11.2003JUBILEUSZ PROFESORA IRENEUSZA OPACKIEGO
18.11.2003SPOTKANIE Z NAGRODZONYM REPORTAŻEM
18.11.2003TAJEMNICE SPINU - KONWERSATORIUM PTF
18.11.2003LXXXI PROMOCJA DOKTORSKA
19.11.2003O FENOMENOLOGII ROMANA INGARDENA
20.11.2003I SPOTKANIA POPIOŁKOWSKIE
20.11.2003DANUTA HUEBNER GOŚCIEM WARSZTATÓW EUROPEJSKICH
20.11.2003O DYDAKTYCE TEOLOGII
20.11.2003CO ZA DUŻO TO NIEZDROWO: CAŁA PRAWDA O SPORCIE
22.11.2003ODPOWIEDZIALNY ZA PRAWDĘ - SESJA DUSZPASTERZY
24.11.2003SPOTKANIE KIEROWNICTWA KOMITETU PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS Z NAUKOWCAMI ŚLĄSKA
25.11.2003PO CO NAM SZCZUDŁA?
27.11.2003WYKŁAD W KATOWICKIM ODDZIALE POLSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO
27.11.2003PRZYJAŹŃ, WIEDZA, RADOŚĆ. DYLEMATY UNIWERSYTETU W ŚWIECIE USŁUG
27.11.2003JUBILEUSZ PROFESORA JÓZEFA NOWACKIEGO
27.11.2003WYKŁAD W CENTRUM STUDIÓW NAD CZŁOWIEKIEM I ŚRODOWISKIEM
27.11.2003NARÓD I PAŃSTWO W MYŚLI SPOŁECZNEJ KOŚCIOŁA
02.12.2003KULTURA A INTEGRACJA - SZTUKA WOBEC NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
03.12.2003DZIESIĄTY WIECZÓR AKADEMICKI
04.12.2003KRAINY UTRACONE I POZYSKANE. PROBLEM W LITERATURACH EUROPY ŚRODKOWEJ
04.12.2003DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA KOŚCIOŁA NA UKRAINIE
04.12.2003WYKŁAD W CENTRUM STUDIÓW NAD CZŁOWIEKIEM I ŚRODOWISKIEM
06.12.2003POSIEDZENIE JURY KONKURSU IM. MARKA KUCZMY
07.12.2003VII PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI STUDENCKIEJ FETUS 2003
09.12.2003POSIEDZENIE SENATU UŚ
10.12.2003OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W ŻYCIU KOŚCIOŁA I SPOŁECZEŃSTWA
10.12.2003NIEPEŁNOSPRAWNI - INFORMACJA I POMOC
11.12.2003BLASKI I CIENIE PODZIEMNEGO ŻYCIA ROŚLIN
13.12.2003PÓŁ WIEKU MATEMATYKI NA GÓRNYM ŚLĄSKU
15.12.2003WIECZÓR STUDENCKI
16.12.2003WYKŁAD W KATOWICKIM ODDZIALE POLSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO
16.12.2003SYNTETYCZNE PORFIRYNY A CHOROBY NOWOTWOROWE
16.12.2003SPOTKANIE RADY NAUKOWEJ KWARTALNIKA THE NEW EDUCATIONAL REVIEW
17.12.2003WIECZÓR WIGILIJNY
18.12.2003MATRIX Z WYBORU - NIEBEZPIECZNA UCIECZKA W WIRTUALNY ŚWIAT INTERNETU
19.12.2003SESJA NAUKOWA NA TEMAT KSZTAŁCENIA ŚRODOWISKOWEGO

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.