facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Jubileuszowa 10. Konferencja „Interakcja – Integracja”

Znak graficzny konferencji

Od 21 do 23 marca 2018 roku w Katowicach odbywać będzie się jubileuszowa 10. Konferencja „Interakcja – Integracja”. Gospodarzemwydarzenia będzie Uniwersytet Śląski, który w tym roku akademickim obchodzi jubileusz 50-lecia istnienia.

Konferencje „Interakcja – Integracja” to coroczne spotkania przedstawicieli instytucji, których celem jest budowanie kreatywnego, innowacyjnego i zaangażowanego społeczeństwa, zainteresowanego nauką i nowymi technologiami. Uczestnicy mają okazję wziąć udział w wykładach plenarnych i równoległych sesjach tematycznych związanych z problematyką edukacji nieformalnej. Podczas tegorocznej konferencji omówione zostaną takie zagadnienia, jak: kreatywne sposoby przekazywania wiedzy, skuteczne zarządzanie kryzysem, nauka obywatelska w Polsce, marketing, komunikacja oraz nauka współczesna w działaniach centrów nauki. 

Dodatkowo uruchomione zostanie Biznes Bistro, do którego zapraszane będą firmy komercyjne oraz jednostki wspierające popularyzację nauki. 

Spotkania odbywać będą się na Wydziale Prawa i Administracji UŚ oraz w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej. 20 marca planowana jest prekonferencja w Śląskim Ogrodzie Botanicznym, natomiast 22 marca – wieczór konferencyjny w budynku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmowane będą od 1 grudnia 2017 roku do 16 lutego 2018 roku. Formularz rejestracyjny oraz szczegółowy program konferencji dostępne są na stronie: www.interakcja-integracja-2018.us.edu.pl

Coroczne konferencje „Interakcja – Integracja” organizowane są od 2007 roku, najpierw przez Centrum Nauki Kopernik, a od 2013 roku przez Porozumienie Społeczeństwo i Nauka SPiN zrzeszające centra nauki, fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury, muzea, planetaria, ogrody botaniczne, uczelnie, a także firmy komercyjne i jednostki samorządowe.

Plakat zawierający znak graficzny konferencji oraz tytuł wydarzenia i datę

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.