facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Drugi konkurs ofert na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Cieszynie przy ul. Paderewskiego 7/5

Uniwersytet Śląski w Katowicach
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
ogłasza pisemny drugi konkurs ofert
na sprzedaż lokalu mieszkalnego usytuowanego
w Cieszynie przy ul. Paderewskiego 7/5

Przedmiotem konkursu jest: prawo własności nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 5 usytuowany w budynku położonym w Cieszynie przy ul Paderewskiego 7. Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest na 2 piętrze trzykondygnacyjnego budynku i stanowi lokal o powierzchni użytkowej 111,82 m² ( z pomieszczeniem piwnicznym o powierzchni użytkowej 5,14 m²) wraz z udziałem w wysokości 11182/72358 części w prawie własności gruntu i częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, jako nieruchomości wspólnej. Dla przedmiotowej nieruchomości założono księgę wieczystą lokalową nr  BB1C/00105738/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Cieszynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 11182/72358 części w prawie własności gruntu stanowiącego działkę o nr ewidencyjnym ½ łącznego obszaru 0,1299 ha oraz udział wysokości 11182/72358 części w prawie własności gruntu i częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, jako nieruchomości wspólnej.

Stan prawny nieruchomości jest uregulowany. Właścicielem nieruchomości jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.

W księdze wieczystej wpisano roszczenie dotychczasowego właściciela gruntu (tj. Skarb Państwa- starosta Cieszyński) o roczną opłatę przekształceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości.

Nieruchomość położona jest w wschodniej części miasta w obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej. W najbliższym otoczeniu znajduje się Kampus Uniwersytetu Śląskiego. Budynek wykonany jest w tradycyjnej technologii, murowany z cegły. Budynek ocieplony.

Lokal mieszkalny składa się z 4 pokoi, przedpokoju, 1 łazienki, 1 wc, 1 kuchni, 1 przedpokoju, 1 spiżarni, 2 balkonów. W skład nieruchomości wchodzi piwnica o powierzchni 5,14 m².

Pomieszczenia wykończono w standardzie podstawowym:

  • podłogi – parkiet drewniany i płytki ceramiczne
  • okna – drewniane
  • ściany i sufity – tynki wapienno-cementowe
  • instalacje wewnętrzne-wodna, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, ogrzewanie etażowe gazowe (piec stary, nowa instalacja)

Stan techniczny mieszkania dostateczny do remontu. Stan techniczny budynku –dobry.

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wynosi: 300.000,00 zł netto ( słownie trzysta tysięcy złotych). Wygrywający nabywa prawo własności nieruchomości w stanie wolnym od obciążeń.

Pisemne oferty w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach, oznaczone hasłem „ Drugi Konkurs: lokal mieszkalny Cieszyn ul Paderewskiego 7/5 należy składać w biurze Administracji Kampusu Cieszyńskiego przy ul. Niemcewicza 4 pok. do dnia 31.07. 2019 do godz. 10.00

Przystępujący do konkursu powinien:

  1. złożyć pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości i przyjmuje ten stan bez zastrzeżeń,
  2. złożyć pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się z ustalonymi zasadami, trybem i warunkami konkursu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

 

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Publiczne otwarcie ofert (część jawna konkursu) nastąpi w biurze administracji kampusu cieszyńskiego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (ul Niemcewicza 4 pok.9)  w dniu 31.07.2019 o godz.10.30

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Działu. Administracyjno-Gospodarczego kampusu Cieszyńskiego  (p .Jacek Świerczek. tel. 601-148-511) w godz. 8.00 do 15.00.

Informacje na temat procedury sprzedaży obiektów w Uniwersytecie Śląskim można uzyskać w Dziale Gospodarowania Nieruchomościami ( kierownik DGN Mirosław Kondla tel. 32 3592250).

Uniwersytet Śląski w Katowicach zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia terminu lub unieważnienia konkursu, bez podania przyczyn.

Konkurs nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

ikona pdf Zdjęcia lokalu mieszkalnego (pdf, 866 kB)

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.