facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dr Mariusz Kanturski członkiem redakcji czasopisma „Scientific Reports”

Dr Mariusz Kanturski

Dr Mariusz Kanturski z Katedry Zoologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego został powołany na członka redakcji prestiżowego czasopisma „Scientific Reports” na wniosek Richarda White'a pełniącego funkcję Editorial Managera. Czasopismo, należące do grupy Nature Research Journals, publikuje wyniki badań z dziedzin nauk przyrodniczych. Zadaniem zespołu redakcyjnego, który tworzą eksperci zajmujący się naukami klinicznymi, biologicznymi, chemicznymi, fizycznymi i naukami o Ziemi, jest kierowanie procesem recenzowania artykułów naukowych. Członkiem redakcji został wybrany również prof. zw. dr hab. Jerzy Łuczka, kierownik Zakładu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Śląskiego.

Dr Mariusz Kanturski – adiunkt w Katedrze Zoologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, certyfikowany tutor akademicki, laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Entomolog zainteresowany ewolucją, różnorodnością biologiczną, taksonomią i powiązaniami filogenetycznymi owadów z nadrodziny mszyc (Aphidoidea), a także ich szczegółową morfologią i strukturami zmysłowymi. Szczególną uwagę poświęca gatunkom z podrodziny Lachninae oraz mszycom z południowej i wschodniej Azji. Podczas pięciu lat pracy naukowej opublikował ponad 40 publikacji naukowych z zakresu morfologii, systematyki i filogenezy mszyc. Jest autorem i współautorem 4 rodzajów i 20 gatunków mszyc z Ameryki Północnej, Azji i Europy.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.