facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak powołany w skład Zespołu Ministra

Dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak z Katedry Filologii Klasycznej Uniwersytetu Śląskiego został powołany w skład Zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę w zakresie wydawnictw naukowych. Wręczenie nominacji odbyło się 3 kwietnia 2014 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Do zadań Zespołu należy ocena wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej naukę w zakresie zadań wydawniczych składanych przez: prezesa Polskiej Akademii Umiejętności, podmiotów działających na rzecz nauki, biblioteki naukowe, ministrów i kierowników centralnych organów administracji rządowej, a także ocena raportów oraz rozliczeń umów z wykonania zadań objetych finansowaniem.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.