facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dofinansowanie prac przedwdrożeniowych w ramach projektu Inkubator Innowacyjności+

Logo programu Inkubator Innowacyjności+

Inkubator Innowacyjności+ to program, którego celem jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, szczególnie w zakresie komercjalizacji. Przedsięwzięcie ma przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnić współpracę środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym.

Realizatorem programu jest konsorcjum w składzie Uniwersytet Śląski w Katowicach, spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego SPIN-US oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

O dofinansowanie prac przedwdrożeniowych w ramach projektu mogą się ubiegać: pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej jedna osoba jest pracownikiem powyższych uczelni, a także doktoranci i studenci. Przedmiotem zgłoszeń mogą być projekty bądź technologie stworzone w oparciu o wyniki prac badawczych i rozwojowych, które nie zostały dotychczas skomercjalizowane. Nabór wniosków trwa do 30 marca 2018 roku.

Zgłoszenia do procedury konkursowej przyjmowane są drogą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną. Wypełnione i podpisane przez wszystkich członków zespołu formularze zgłoszeniowe można przesłać w formie skanu na adres e-mail: inkubatorinnowacyjnosci@us.edu.pl. Wersje papierowe należy kierować na adres: Biuro Współpracy z Gospodarką, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice.

Do pobrania:

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.