facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Delegacja z Uniwersytetu Śląskiego z wizytą na Politechnice Pekińskiej

Grafika: filaga Polski i flaga Chin

Od 6 do 11 grudnia 2018 roku delegacja Uniwersytetu Śląskiego będzie gościć na Politechnice Pekińskiej (BJUT). Wizyta stanowi okazję do omówienia dalszego rozwoju współpracy pomiędzy uczelniami, a także podpisania umowy dotyczącej wymiany studenckiej.

Obie szkoły wyższe są zrzeszone w polsko-chińskim konsorcjum akademickim, którego akt założycielski ze strony UŚ w marcu 2017 roku podpisał prof. dr hab. Ryszard Koziołek – prorektor ds. kształcenia i studentów. Współpraca pomiędzy uczelniami dynamicznie się rozwija, Politechnika wsparła uruchomienie i wyposażenie otwartego w styczniu 2018 roku Centrum Języka i Kultury Chińskiej UŚ, a w tegorocznej edycji letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej zorganizowanej w Cieszynie udział wzięło kilkudziesięciu studentów z Chin.

Z wizytą do Chin udadzą się dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski – prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej, dr hab. Małgorzata Kaniowska z Wydziału Artystycznego w Cieszynie oraz reprezentujące Wydział Filologiczny dr Jagna Malejka – wydelegowana przez Centrum Języka i Kultury Chińskiej UŚ i mgr Anna Gawryś – lektorka ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ.

Przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego zostali zaproszeni do udziału w finale konkursu graficznego Art and Design, który ma służyć promowaniu dialogu między uniwersytetami w Chinach i Polsce oraz promować współpracę pomiędzy polskimi i chińskimi partnerami akademickimi oraz gospodarczymi. Wydarzenie jest znaczącym elementem współpracy realizowanej w ramach istniejącego od 2017 roku konsorcjum akademickiego.

Ważnym elementem pobytu w Pekinie będzie podpisanie umowy o wymianie studenckiej, która stanowi aneks do umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Politechniką Pekińską. 7 grudnia prorektorzy obu uczelni podpiszą dokument określający warunki współpracy w tym zakresie. Zapisy dotyczą zarówno pobytu studentów w ramach studiów częściowych, jak i wyjazdów na letnie szkoły języka polskiego i chińskiego. Ponadto dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski weźmie udział w obradach na temat promocji i rozwoju polsko-chińskiego szkolnictwa wyższego. Rozmowy dotyczyć będą m.in. kwestii związanych z organizacją w 2019 roku naukowego forum akademickiego, podczas spotkania sprecyzowane zostaną także plany dotyczące letnich wyjazdów studentów oraz wymiany wykładowców.

Wizyta będzie również okazją do przeprowadzenia pokazowych lekcji i zajęć z języka polskiego, podjęte zostaną też rozmowy na temat współpracy w dziedzinie muzyki.

Delegatki z Uniwersytetu Śląskiego odwiedzą także drugą uczelnię partnerską UŚ, czyli Pekiński Uniwersytet Języków Obcych, gdzie spotkają się ze studentami najstarszej w Chinach polonistyki oraz przeprowadzą dla nich zajęcia kulturowe i językowe.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.