facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Badanie satysfakcji użytkowników Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej

CINiBA

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka przeprowadza sondaż dotyczący jakości oferowanych przez bibliotekę usług. Wyniki anonimowej ankiety pomogą na bieżąco dostosowywać funkcjonowanie książnicy do potrzeb użytkowników. Badanie przeprowadzane jest m.in. wśród pracowników uczelni, studentów i doktorantów.

Respondenci proszeni będą m.in. o podanie celu odwiedzania biblioteki, ocenę warunków lokalowych, godzin otwarcia, kompetencji i dyspozycyjności pracowników, zbiorów drukowanych, audiowizualnych i zasobów elektronicznych, zasad wypożyczania, usług informacyjnych i oferty edukacyjnej.

Ankieta dostępna jest na stronie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.