facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zmarła prof. zw. dr hab. Sonia Dybova-Jachowicz

 
 

Z wielkim bólem i smutkiem
oraz w poczuciu niepowetowanej straty
przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci

Śp.

prof. zw. dr hab. Soni Dybovej-Jachowicz


zasłużonego pracownika Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Kierownika Katedry Paleontologii i Stratygrafii w latach 1989-2004, wybitnej uczonej w dziedzinie paleobotaniki i palinologii, międzynarodowego autorytetu w zakresie badań palinostratygraficznych utworów karbonu, permu i triasu, autorki licznych dzieł naukowych i monografii, członkini krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych.

W sposób charakterystyczny dla wielkich osobowości świata nauki znakomicie łączyła funkcje Uczonej i Pedagoga – wychowawcy licznej kadry naukowej, dla której pozostanie niedoścignionym wzorem i Mistrzem.

Za działalność i dokonania naukowe, dydaktyczne i organizacyjne uhonorowana wieloma odznaczeniami państwowymi oraz nagrodami i wyróżnieniami.

Błyskotliwy umysł, dar zjednywania ludzi, życzliwość i serdeczność wobec drugich oraz wysoka kultura osobista czyniły z Pani Profesor osobę powszechnie lubianą i szanowaną.

Utraciliśmy wybitną Uczoną, która wytyczała nowe kierunki badawcze oraz inspirowała innych. W naszej pamięci pozostanie jako Człowiek wielkiego serca i umysłu, mądra i szlachetna, lojalna i uczciwa wobec innych, wspaniały Przyjaciel.

Będzie nam Jej wszystkim brakowało. Cześć Jej Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Uczniom i Przyjaciołom Pani Profesor,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
składają
łącząc się w bólu i smutku

Senat i Rektorzy
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – Rektor UŚ w latach 2002-2008
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek – Rektor UŚ w latach 1996-2002
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan – Rektor UŚ w latach 1990-1996

oraz cała Społeczność Akademicka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 

 

 
 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci

Śp.

Prof. zw. dr hab. Sonii Dybovej-Jachowicz


zmarłej 2 maja 2014 roku

Pani Profesor była długoletnim pracownikiem Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, w latach 1989-2004 pełniła funkcję Kierownika Katedry Paleontologii i Stratygrafii. Działalność uniwersytecką łączyła z pracą w Oddziale Górnośląskim Państwowego Instytutu Geologicznego w Sosnowcu.

Pani Profesor cieszyła się zasłużonym autorytetem i szacunkiem w środowisku akademickim. Była cenionym specjalistą o międzynarodowym autorytecie w zakresie badań palinostratygraficznych utworów karbonu, permu i triasu, autorem dziesiątków publikacji naukowych oraz skryptów i książek akademickich, aktywnym członkiem licznych krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych.

Prowadziła zajęcia dydaktyczne w zakresie biostratygrafii i paleobotaniki dla studentów geologii.

Profesor Sonia Dybova-Jachowicz była wychowawcą licznej kadry naukowej: doktorów i magistrów. Troszczyła się o rozwój naukowy młodych współpracowników. Aktywnie i czynnie uczestniczyła w realizacji projektów badawczych o zasięgu krajowym i zagranicznym. Dzięki Jej inspiracji i pośrednictwu polscy palinolodzy mieli możliwość korzystania z tej współpracy.

Jako doskonały organizator, przyczyniła się do organizacji licznych konferencji i sympozjów naukowych o randze krajowej i międzynarodowej. Między innymi była współorganizatorem XIII Międzynarodowego Kongresu Karbońskiego.

Odznaczona została: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz licznymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi: Odznaczeniem Ministra Górnictwa CSRR, Złotą Odznaką Zasłużony dla województwa lubelskiego, Medalem Pięćdziesięciolecia Instytutu Geologicznego, Złotym Medalem XXX-lecia PRL, Honorową odznaką dla Lublina, Srebrną Odznaką Zasłużony dla Geologii Polskiej, Odznaką Zasłużony Pracownik Instytutu Geologicznego, Złotą Odznaką Zasłużony dla Geologii Polskiej, Tytułem Dyrektora Górniczego I Stopnia, Złotą Odznaką Państwowego Instytutu Geologicznego.

Środowisko akademickie utraciło Wybitnego Naukowca
i Człowieka o wielkim sercu.

Córce dr hab. Monice Jachowicz-Zdanowskiej i Synowi z Rodziną
oraz dr. Albinowi Zdanowskiemu
wyrazy głębokiego współczucia składają:

Władze Dziekańskie oraz cała społeczność akademicka Wydziału Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Śląskiego

 

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.