facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zmarła prof. zw. dr hab. Irena Bajerowa

Z wielkim bólem i smutkiem oraz w poczuciu niepowetowanej dla świata nauki straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 30 czerwca 2010 roku

Śp.

prof. zw. dr hab. Ireny Bajerowej

profesora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 1968-1991, Prorektora ds. Nauczania w latach 1981-1982, Zastępcy Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej w latach 1969-1972, wieloletniego Kierownika Zakładu Historii Języka Polskiego, absolwentki studiów polonistycznych w Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1974 roku uzyskała tytuł naukowy profesora, a w 1989 roku otrzymała stanowisko profesora zwyczajnego.

Profesor Irena Bajerowa była wybitnym autorytetem w zakresie badań nad historią języka polskiego, autorką fundamentalnych prac z zakresu historii języka oraz związków języka z życiem narodu i kultury nastawionej na obronę tożsamości, współtwórczynią śląskiej polonistyki. Związana ze Śląskiem już od 1955 roku, gdy podjęła pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach, w której współtworzyła profil studiów polonistycznych i kierowała rozwojem językoznawstwa aż do momentu utworzenia Uniwersytetu Śląskiego.

W Osobie Pani Profesor utraciliśmy wybitną znawczynię historii języka polskiego, niekwestionowany autorytet naukowy, uznany w kraju i za granicą.

Była znakomitą organizatorką nauki i wychowawcą wielu pokoleń polonistów, doskonałym nauczycielem akademickim, krzewicielką idei miłości do języka i ziemi ojczystej jako wartości podstawowych, niezłomną patriotką walczącą o wolność ojczyzny i prawa człowieka.

Laureatka najwyższej akademickiej godności - doktora honoris causa, przyznanej przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w 2008 roku.

W 1994 roku została wyróżniona prestiżową nagrodą „Lux ex Silesia” ustanowioną przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego.

Za swą niezłomną postawę życiową nacechowaną oddaniem wartościom wolności niezależności oraz za zasługi dla nauki polskiej uhonorowana została najwyższymi odznaczeniami wojskowymi i cywilnymi, m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami (1945), Medalem Wojska (1948), Krzyżem Armii Krajowej (1985), Medalem Zwycięstwa i Wolności (1987), Złotym Krzyżem Zasługi (1973), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1977), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1991), Złotą Odznaką „Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego” (1991) oraz Medalem „Solidarności” (1996).

Błyskotliwy umysł, dar zjednywania ludzi, życzliwość i serdeczność wobec drugich oraz wysoka kultura osobista czyniły z Pani Profesor osobę powszechnie lubianą i szanowaną.

W sposób charakterystyczny dla wielkich osobowości świata nauki łączyła funkcje Uczonego i Pedagoga - wychowawcy młodszej generacji ludzi nauki.

Dla swoich Uczniów na zawsze pozostanie wzorem i niedoścignionym Mistrzem.

Będzie nam Jej wszystkim brakowało. Cześć Jej Pamięci.
Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Pani Profesor,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy szczerego współczucia i żalu

składają

Senat i Rektorzy Uniwersytetu
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś - Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek - Rektor UŚ w latach 2002-2008
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek - Rektor UŚ w latach 1996-2002
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan - Rektor UŚ w latach 1990-1996
oraz cała Społeczność Akademicka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w Kościele św. Anny w Krakowie 8 lipca o godzinie 11.30, natomiast ceremonie pogrzebowe odbędą się tego samego dnia na Cmentarzu Rakowickim o godzinie 13.30.

Osoby, które będą chciały uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych mogą dojechać do Krakowa autokarem, podstawionym 8 lipca 2010 r. o godz. 8.45 przed Instytutem Fizyki przy ul. A. Chełkowskiego.

Prosimy zainteresowanych transportem uniwersyteckim, by skontaktowały się z Gabinetem Rektora, tel.: 359 13 00, 359 19 80, 359 20 50 do środy 7 lipca 2010 r. do godziny 12.00.

Kondolencje

Łączę się z całą

Łączę się z całą społecznością akademicką Uniwersytetu Śląskiego smutkiem i żalem po śmierci śp. Prof. Irenie Bajerowej. Pracowałyśmy przez wiele lat na tym samym Wydziale. Była dla mnie prawdziwym autorytetem naukowym.Żegnam Profesor z najgłębszym bólem. Rodzinie składam kondolencje. Eleonora Udalska

Wyrazy współczucia

Panią Profesor widziałam raz w życiu, z jej oczu biła niesamowita mądrość, nie tylko ta naukowa ale także życiowa. Będzie brakowało jej wśród grona wybitnych wykładowców, naukowców i osób o tak życzliwym podejściu. Rodzinie składam najszczersze wyrazy współczucia. Słowa nie ukoją bólu, ale udowodniają jak wielkim człowiekiem i jak ważne miejsce zajmowała Pani Profesor w życiu wielu młodych studentów.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.