facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zmarł prof. dr hab. Władysław Jacher

Ze smutkiem informujemy, że zmarł emerytowany prof. dr hab. Władysław Jacher, wieloletni dyrektor Instytutu Socjologii oraz prodziekan Wydziału Nauk Społecznych UŚ.

Z wielkim bólem i smutkiem
oraz w poczuciu niepowetowanej dla świata nauki straty
przyjęliśmy wiadomość, że po długiej i ciężkiej chorobie zmarł
w dniu 4 kwietnia 2009 roku

Śp.
Prof. dr hab. Władysław Jacher

profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
od 1978 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego,
zatrudniony w Zakładzie Socjologii Organizacji, Gospodarki i Metodologii Badań
Społecznych w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych.

W latach 1959-1962 Pan Profesor ukończył studia filozoficzne i socjologiczne
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w 1966 roku doktoryzował się,
a w 1974 roku habilitował. W 1982 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk społecznych.

Był wybitnym organizatorem nauki i wychowawcą wielu pokoleń polskich socjologów.
W latach 1963-1968, jako kierownik działu socjologicznego, pracował w Instytucie
Tomistycznym w Warszawie; równocześnie od 1966 do 1974 roku wykładał socjologię
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od roku 1974 związany był z Instytutem Śląskim
w Opolu, w którym pełnił funkcję kierownika Pracowni Socjologii Wsi, a od 1977 roku był kierownikiem Zakładu Kultury Współczesnej.
W Uniwersytecie Śląskim Pan Profesor pełnił liczne funkcje administracyjne - był
dyrektorem Instytutu Socjologii, kierownikiem Zakładu Socjologii, a także prodziekanem Wydziału Nauk Społecznych.

Profesor Władysław Jacher był autorem, współautorem i redaktorem wielu uznanych dzieł.
Opublikował m.in.: Zagadnienia pracy u św. Tomasza z Akwinu, Eseje Socjologiczne, Region w procesie przemian. Aspekty socjologiczne i ekonomiczne, Zarządzanie jakością.

W osobie Pana Profesora utraciliśmy członka wielu krajowych i zagranicznych organizacji
naukowych, m.in. Centrum Studiów i Relacji Kulturalnych w Rzymie,
Międzynarodowego Towarzystwa Socjologów Języka Francuskiego,
Instytutu Zachodniego w Poznaniu, Instytutu Śląskiego w Opolu,
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Komitetu Socjologii PAN,
Rady Naukowej Centrum Badań Przedsiębiorczości i Zarządzania PAN,
Komisji Filozofii i Socjologii PAN.

Błyskotliwy umysł, dar zjednywania ludzi, życzliwość i serdeczność wobec drugich
oraz wysoka kultura osobista czyniły z Pana Profesora osobę powszechnie lubianą
i szanowaną. Dla swoich uczniów na zawsze pozostanie niedoścignionym Mistrzem.

Będzie Go nam wszystkim brakowało.
Cześć Jego Pamięci.
Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Profesora,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy współczucia i żalu
składają
Senat oraz Rektorzy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś - Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek - Rektor UŚ w latach 2002-2008
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek - Rektor UŚ w latach 1996-2002
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan - Rektor UŚ w latach 1990-1996

Kondolencje

Dziękuję za wszystko, Panie

Dziękuję za wszystko, Panie Profesorze.

Wielki smutek

Dziękuję Ci Profesorze za wszystko, co dobrego uczyniłeś mnie i innym ludziom. Dziś dowiedziałam się o p. Profesora odejściu; jestem w szoku. Pozostanie Pan zawsze w mej pamięci. Elżbieta M.

wyrazy smutku

Był wspaniałym, przyjaznym człowiekowi Profesorem. Dziś dopiero dowiedziałam się, że odszedł.Szok.Pozostanie na zawsze w moich wspomnieniach. Elżbieta M.

Śmierć wspaniałego Człowieka i Profesora

Wiadomość o śmierci mojego Cudownego Promotora całkowicie mnie załamała, dzięki Niemu bowiem napisałam i obroniłam doktorat na UŚ. Jest mi tak strasznie przykro, ponieważ w Panu Profesorze przez cały okres doktoryzowania miałam nie tylko Wspaniałego Opiekuna Naukowego, ale przede wszystkim oddanego Doradcę i wielkiego Przyjaciela. Rodzinie Pana Profesora składam najszczersze wyrazy współczucia, zawsze pozostanie On w mojej pamięci jako niezwykle wrażliwy, dobry i szlachetny człowiek - za wszystko czego Pan Profesor mnie nauczył z całego serca dziękuję - Hanna Sommer (Politechnika Rzeszowaka, Wydział Zarządzania i Marketingu)

Wyrazy współczucia dla

Wyrazy współczucia dla bliskich. Wieczny odpoczynek dla Pana Profesora

Kondolencje

Szczere i serdeczne kondolencje dla Rodziny Pana Profesora. Był także i moim Mistrzem, Człowiekiem który przyjął mnie na studia socjologiczne a potem został moim Przełożonym i Przyjacielem na którego pomoc i radę zawsze mogłem niezawodnie liczyć. Cześć Jego Pamięci...

kondolencje

Szczere wyrazy współczucia dla najbliższej rodziny. Wspaniały, Wielki Człowiek, był moim promotorem, zawsze usmiechnięty i serdeczny pomimo ciężkiej choroby. Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą. Jak te słowa są prawdziwe w obecnej chwili.Żegnaj!!!

smutno...

wspaniały, wielki Człowiek....jest mi niezmiernie smutno...zegnaj Profesorze...

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.