facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zmarł prof. zw. dr hab. inż. Marek Tukiendorf

Czarna wstęga

 

Z bólem i smutkiem
oraz w poczuciu niepowetowanej straty
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. 

prof. zw. dr. hab. inż. Marka Tukiendorfa

Rektora Politechniki Opolskiej,
Przewodniczącego Komisji ds. współpracy międzynarodowej KRASP,
Zastępcy Przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych,
wieloletniego Kierownika Katedry Techniki Rolniczej i Leśnej,
specjalisty z zakresu inżynierii i aparatury chemicznej.
 

W naszej pamięci pozostanie jako wybitny uczony i nauczyciel akademicki, 
autor dzieł naukowych, cieszący się powszechnym autorytetem i szacunkiem, 
zaangażowany w sprawy środowiska akademickiego.

Cześć Jego Pamięci.


Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom Zmarłego
wyrazy współczucia i żalu składają,
łącząc się w bólu i cierpieniu,

 

Rektor, Senat oraz społeczność akademicka
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.