facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zmarł prof. zw. dr hab., dhc Stanisław Karolak

Z wielkim bólem i smutkiem oraz w poczuciu
niepowetowanej dla świata nauki straty
przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 5 czerwca 2009 roku

Śp.

prof. zw. dr. hab., dhc Stanisława Karolaka

profesora Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kierownika Zakładu Filologii Romańskiej, a następnie Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Śląskiego w latach 1973-1981, naukowo ukształtowanego przez warszawską szkołę filologiczną - był absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, w którym w 1955 roku ukończył studia slawistyczne i jego pracownikiem naukowym do 1973 roku. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1978 roku. Od 1988 roku był profesorem zwyczajnym.

Profesor Stanisław Karolak należy do grona najwybitniejszych polskich językoznawców, romanistów i slawistów. Był autorem wielu rozpraw teoretycznych i opisowych z zakresu językoznawstwa, zwłaszcza na temat składni i słowotwórstwa. Do najczęściej cytowanych dzieł należą: Zagadnienia składni ogólnej (1972), Składnia wyrażeń predykatywnych, w pracy zespołowej: Gramatyka współczesnego języka polskiego (1984), Kwantyfikacja a determinacja w językach naturalnych (1990), Histoire et grammaire comparée des langues slaves (1993), Études sur l’article et la détermination (1995), Od semantyki do gramatyki. Wybór rozpraw (2001), Gramatyka kontrastywna rodzajnika francuskiego i angielskiego (2002).

Imponujący dorobek naukowy Pana Profesora pozostaje nieustannym źródłem inspiracji dla kolejnych pokoleń europejskich językoznawców, romanistów i slawistów. Pan Profesor był niekwestionowanym autorytetem naukowym, uznanym w kraju i za granicą.

Był wybitnym organizatorem nauki i wychowawcą wielu pokoleń polskich językoznawców.

Laureat najwyższej akademickiej godności doktora honoris causa Université de Paris XIII, Kawaler francuskiego Orderu Palm Akademickich, Honorowy profesor Université Libre de Bruxelles, Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

Błyskotliwy umysł, dar zjednywania ludzi, życzliwość i serdeczność wobec drugich oraz wysoka kultura osobista czyniły z Pana Profesora osobę powszechnie lubianą i szanowaną.

W sposób charakterystyczny dla wielkich osobowości świata nauki łączył funkcje Uczonego i Pedagoga – wychowawcy młodszej generacji ludzi nauki. Dla swoich Uczniów na zawsze pozostanie niedoścignionym Mistrzem.

Będzie nam Go wszystkim brakowało. Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom i Wychowankom Profesora,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy szczerego współczucia i żalu

składają

Senat oraz Rektorzy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś - Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek - Rektor UŚ w latach 2002-2008
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek - Rektor UŚ w latach 1996-2002
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan - Rektor UŚ w latach 1990-1996

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.