facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zmarł prof. dr hab. Aleksander Abłamowicz

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek, 7 lutego 2011 r. w Bytomiu.

O godz. 6.30 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego odbędzie się msza św., natomiast o godz. 12.00 będzie miało miejsce pożegnanie w Domu Żałoby (ul. Piekarska 99). Później kondukt żałobny uda się na cmentarz parafialny przy ul. Kraszewskiego.  

Dla osób, które chcą uczestniczyć w uroczystości pogrzebowej zostanie podstawiony autokar:

  • o godz. 10.30 na parking górny przed budynkiem Wydziału Filologicznego w Sosnowcu (ul. Grota Roweckiego 5)
  • o godz. 11.00 przed budynkiem Wydziału Filologicznego w Katowicach (pl. Sejmu Śl. 1).

 
 

Z wielkim bólem i smutkiem oraz w poczuciu
niepowetowanej straty dla świata nauki
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.

prof. dr. hab. dr. h.c. Aleksandra Abłamowicza

profesora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, z którym związany był
naukowo i dydaktycznie od 1973 roku, Dziekana Wydziału Filologicznego
w latach 1982-1984, wcześniej Prodziekana Wydziału w latach 1977-1980,
Dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej w latach 1980-2002,
wieloletniego Kierownika Zakładu Filologii Romańskiej a następnie Zakładu Historii Literatur Romańskich, naukowo ukształtowanego przez krakowską szkołę filologiczną – był absolwentem i pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego do 1973 roku.


Wybitny Uczony w dziedzinie filologii, autor fundamentalnych dzieł z zakresu
literaturoznawstwa romańskiego – głównym obszarem badawczym była
literatura francuska XX wieku, w szczególności powieść-rzeka i surrealizm.
Imponujący dorobek naukowy Pana Profesora pozostaje nieustannym źródłem inspiracji dla kolejnych pokoleń literaturoznawców i romanistów.

Niekwestionowany Autorytet naukowy, uznany w kraju i za granicą, który
w sposób charakterystyczny dla wielkich osobowości świata nauki łączył funkcje
Uczonego i Pedagoga – wychowawcy młodszej generacji literaturoznawców,
dla których na zawsze pozostanie niedoścignionym wzorem i Mistrzem.

Znakomity organizator nauki, współtwórca śląskiej romanistyki,
uhonorowany za swą działalność i dokonania naukowe najwyższymi
odznaczeniami państwowymi i nagrodami, Kawaler Krzyża Kawalerskiego
Orderu Odrodzenia Polski, Kawaler francuskiego Orderu Legii Honorowej
i Orderu Palm Akademickich, laureat godności doktora
honoris causa Uniwersytetu Pikardyjskiego im. Jules’a Verne’a w Amiens,
odznaczony Złotą Odznaką „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”.

Błyskotliwy umysł, dar zjednywania ludzi, życzliwość i serdeczność
wobec drugich oraz wysoka kultura osobista czyniły z Pana Profesora
osobę powszechnie lubianą i szanowaną.

W naszej pamięci pozostanie jako wielki Człowiek, wybitny Uczony,
znakomity Humanista i wspaniały Przyjaciel, życzliwy, mądry i szlachetny.

Będzie nam Go wszystkim brakowało. Cześć Jego Pamięci.

Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom i Wychowankom Profesora,
których ta śmierć najbardziej dotknęła,
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

składają

Senat i Rektorzy

prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś - Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek - Rektor UŚ w latach 2002-2008
prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek - Rektor UŚ w latach 1996-2002
prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan - Rektor UŚ w latach 1990-1996

oraz cała Społeczność Akademicka Uniwersytetu Śląskiego
 

 

 
 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 29 stycznia 2011 roku

zmarł

prof. dr hab. dr h.c. Aleksander Abłamowicz

doctor honoris causa Uniwersytetu Pikardyjskiego im. Jules'a Verne'a
prodziekan Wydziału Filologicznego (1976-1980),
dziekan Wydziału Filologicznego (1981-1984),
wicedyrektor Instytutu Filologii Obcych (1973-1978),
kierownik Zakładu Filologii Romańskiej (1973-1978),
dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej (1978-2002),
twórca i kierownik Zakładu Literatur Romańskich (1973-2002),
organizator i pierwszy dyrektor
Ośrodka Alliance Française w Katowicach (1974-1975).

Urodzony 12 maja 1932 r. w Białymstoku,
absolwent romanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
w którym pracował w latach 1966-1973,
od 1973 roku związany z Uniwersytetem Śląskim.

Autor podstawowych prac o powieści francuskiej XX wieku,
zwłaszcza o roman-fleuve oraz literaturze surrealistycznej.

Wykładał na uniwersytetach we Francji, Portugalii, Grecji,
Kanadzie, Niemczech, Hiszpanii, USA i Republice Czeskiej.

Odszedł jeden z najwybitniejszych polskich literaturoznawców,
twórca nowoczesnej romanistyki
na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim,
wychowawca wielu pokoleń uczonych.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
i Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Orderu Palm Akademickich,
Orderem Legii Honorowej.

Uniwersytet Śląski uhonorował Go
Złotą Odznaką Za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego.

Pozostanie w naszej pamięci
jako wzór oddania dla idei akademickiej.

Synom Zmarłego

wyrazy serdecznego współczucia

składają

Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Śląskiego
oraz cała społeczność pracowników i studentów.
 

 

Kondolencje

kondolencje

Szczere wyrazy współczucia dla Najbliższych. Odszedł Wielki Mistrz i Szlachetny Człowiek. W moim sercu i umyśle zostanie na zawsze. Beata Badyńska-Lipowczan Pracownik nauk.-dydaktyczny Wydziału Filologicznego 1987 - 2001

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.