facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zjazd Teologów

Od 13 do 14 maja 2016 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się Zjazd Teologów. Wydarzenie jest skierowane przede wszystkich do młodego pokolenia teologów. Oprócz aspektu integracyjnego ma on na celu popularyzację i promocję badań pracowników akademickich, doktorantów oraz studentów.

Zjazd będzie okazją do przedstawienia wyników prowadzonych badań. Poszczególne tematy prezentowane będą w ramach sekcji związanych z dyscyplinami teologicznymi (teologia dogmatyczna, fundamentalna, moralna, duchowości, prawo kanoniczne, liturgika itd.) oraz sekcji tematycznych.

Zgłoszenia zawierające tytuł wystąpienia i abstrakt (1–1,5 tys. znaków) należy przesłać do 10 marca drogą elektroniczną na adres e-mail: zjazd.teologow@wp.pl.

Formularz zgłoszeniowy

Szczegółowe informacje znajdują się na www.facebook.com/zjazd.teologow.2016.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.