facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Forum Uniwersytetów Polskich

Od 6 do 8 marca 2015 r. w Katowicach odbywać będzie się zjazd sprawozdawczo-wyborczy Forum Uniwersytetów Polskich (FUniP). W piątek 6 marca o godz. 17.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej z przedstawicielami samorządów studenckich spotka się JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś. W spotkaniu weźmie również udział prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Podczas posiedzenia Forum Uniwersytetów Polskich, które odbędzie się 7 marca o godz. 15.00 w sali Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ (Katowice, ul. Bankowa 9), wybrane zostaną nowe władze statutowe. W programie trzydniowego spotkania przewidziane są również panele szkoleniowe oraz debata dotycząca roli i działalności FUniP w nadchodzącej kadencji. W wydarzeniu udział weźmie przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Mrozek. 


Foto: Grzegorz Adamek

Forum Uniwersytetów Polskich (FUniP) jest autonomicznym porozumieniem samorządów studenckich. W skład porozumienia wchodzą uniwersytety zrzeszone w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Forum Uniwersytetów Polskich reprezentujące interesy studentów polskich uniwersytetów realizuje swoje cele poprzez:

  • wypracowywanie opinii i stanowisk w sprawach istotnych dla rozwoju polskiej nauki, systemu szkolnictwa wyższego, kultury i oświaty oraz przedstawianie ich Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, Parlamentowi Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz innym podmiotom,
  • współpracę z Radą Główną Szkolnictwa Wyższego, Polską Komisją Akredytacyjną, Konferencją Rektorów Uniwersytetów Polskich, Uniwersytecką Komisją Akredytacyjną oraz innymi organami reprezentującymi polskie środowisko akademickie.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.