facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Forum Uniwersytetów Polskich

Od 8 do 10 marca 2013 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbywać się będzie zjazd sprawozdawczo-wyborczy Forum Uniwersytetów Polskich. Uczestnicy zjazdu będą rozmawiać m.in. na temat dalszej działalności porozumienia, wstępnych pomysłów zmian statutowych oraz propozycji wspólnych projektów, zrzeszających działalność największych polskich uczelni. Spotkanie będzie także okazją do integracji środowiska akademickiego uniwersytetów polskich oraz do wymiany poglądów i doświadczeń.


Patronat nad zjazdem objął przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prezydent miasta Katowic Piotr Uszok.
 

O wydarzeniu napisał serwis „psrp.org.pl” w artykule pt. „Zjazd sprawozdawczo-wyborczy FUniP na Uniwersytecie Śląskim ”. (13.03.2013).

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.