facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Forum Uniwersytetów Polskich

Logo  Forum Uniwersytetów Polskich

Od 21 do 23 października 2016 roku w Katowicach odbywać będzie się zjazd Forum Uniwersytetów Polskich (FUniP). Podczas posiedzenia przedstawiciele samorządów studenckich z uniwersytetów zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) rozmawiać będą na temat zmian w szkolnictwie wyższym, Ustawy 2.0, algorytmu finansowania uczelni oraz przyszłości organizacji. Gospodarzem spotkania będzie Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Pierwszego dnia zjazdu ze studentami spotkają się JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek. 

Forum Uniwersytetów Polskich jest autonomicznym porozumieniem samorządów studenckich. W skład porozumienia wchodzą uniwersytety zrzeszone w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. FUniP reprezentujące interesy studentów polskich uniwersytetów realizuje swoje cele poprzez:

  • wypracowywanie opinii i stanowisk w sprawach istotnych dla rozwoju polskiej nauki, systemu szkolnictwa wyższego, kultury i oświaty oraz przedstawianie ich Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, Parlamentowi Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz innym podmiotom,
  • współpracę z Radą Główną Szkolnictwa Wyższego, Polską Komisją Akredytacyjną, Konferencją Rektorów Uniwersytetów Polskich, Uniwersytecką Komisją Akredytacyjną oraz innymi organami reprezentującymi polskie środowisko akademickie.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.