facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zintegrowane Centrum Studenckie Uniwersytetu Śląskiego

3 czerwca 2014 r. zakończą się warsztaty dotyczące projektu Zintegrowane Centrum Studenckie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w rejonie ulic: Pawła, Wodnej i Górniczej. Celem warsztatów było przeanalizowanie możliwości lokalizacji projektowanego programu funkcjonalnego na wskazanym terenie oraz zaplanowanie stosownych działań administracyjnych i inwestycyjnych poprzez uzyskanie opracowania studialno-projektowego. Opracowanie to winno być wyczerpującą, projektową analizą funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu dla umożliwienia harmonijnego zlokalizowania funkcjonalnego programu planowanego przez Uniwersytet Śląski, w powiązaniu z terenami otaczającymi.

4 czerwca o godz. 10.00 w siedzibie katowickiego oddziału SARP – Stowarzyszenia Architektów Polskich odbędzie się prezentacja opracowań z udziałem Sędziowskiej Komisji Warsztatowej i wstępna dyskusja na temat projektów. W pracach komisji uczestniczyć będą JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, rektor UŚ w latach 2002−2008, przewodniczący senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju UŚ. Następnego dnia komisja obradować będzie z udziałem konsultantów od godz. 10.00 do 16.00. W obradach udział wezmą również prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek i kanclerz UŚ dr Agnieszka Skołucka.

6 czerwca nastąpi oficjalne ogłoszenie wyników i uroczyste przyznanie nagród za opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. W uroczystości udział wezmą dr Agnieszka Skołucka oraz prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek.

Zwycięski zespół będzie opracowywać finalną koncepcję do końca czerwca.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.