facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zgromadzenie plenarne European University Association (EUA)

Od 13 do 15 kwietnia 2011 r. w Uniwersytecie w Aarhus (Dania) odbędzie się zgromadzenie plenarne European University Association (EUA). Tematem przewodnim zgromadzenia będzie „Investing Today In Talent for Tomorrow”.

W wydarzeniu udział wezmą JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich oraz prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, rektor UŚ w latach 2002−2008, przewodniczący komisji ds. organizacji i rozwoju Senatu UŚ.

Podczas zgromadzenia plenarnego odbędą się wybory na funkcje przewodniczącego oraz 4 nowych członków Prezydium EUA na lata 2011−2015. W zaszczytnym gronie kandydatów znalazł się JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

Wydarzenie będzie również okazją do uroczystych obchodów 10-lecia istnienia European University Association.

Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie internetowej EUA.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.