facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy

24 września 2014 r. w Warszawie odbędzie się Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. Wydarzenie tradycyjnie będzie miało charakter seminarium akademickiego. W spotkaniu udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Podczas obrad omówione zostaną m.in. tematy rozwoju szkolnictwa wyższego z perspektywy KRASP – zagadnienie to przedstawi przewodniczący KRASP prof. Wiesław Banyś oraz stanu prac nad projektem „Deklaracji służebności uczelni akademickich w XXI wieku”.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.