facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy

20 września 2013 r. o godz. 11.00 w Warszawie odbędzie się tradycyjne doroczne Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Rektorów Polskich i Instytutu Społeczeństwa Wiedzy. W seminarium udział wezmą m.in.: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prezes Fundacji Rektorów Polskich prof. dr hab. Jerzy Woźnicki, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. inż. Józef Lubacz oraz prof. dr hab. Tadeusz Szulc.

Podczas obrad omówione zostaną m.in.: aktualne problemy szkolnictwa wyższego, które przedstawi JM Rektor UŚ, przewodniczący KRASP prof. Wiesław Banyś, a także działalność FRP-ISW w roku akademickim 2012/2013, koegzystencja instytucji centralnych – organów i organizacji reprezentatywnych w systemie szkolnictwa wyższego w świetle doświadczeń i założeń rozwojowych. Po przemówieniach odbędzie się debata z udziałem uczestników.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.