facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zebranie wyborcze – komunikat Pozawydziałowej Komisji Wyborczej (przewodniczący Jacek Świerczek)

W piątek 15 stycznia 2016 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (ul. Bielska 62) odbędzie się zebranie wyborcze poświęcone wyborowi elektorów do kolegium elektorów dla następującej grupy wyborczej – pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni w Cieszynie (w tym pracownicy biblioteczni Oddziału Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie).

Zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pracownikom zatrudnionym w tej grupie wyborczej.

Szczegółowe informacje (pdf)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.