facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zebranie wyborcze – komunikat Pozawydziałowej Komisji Wyborczej (przewodnicząca Anna Kluczka)

W poniedziałek 11 stycznia 2016 r. o godzinie 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się zebranie wyborcze poświęcone wyborowi elektorów do kolegium elektorów dla następującej grupy wyborczej – nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach:

  • Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,
  • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
  • Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego,
  • Szkole Języka i Kultury Polskiej,
  • Szkole Zarządzania
  • oraz dla dyplomowanych bibliotekarzy i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej.

 

Zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pracownikom zatrudnionym w tej grupie wyborczej.

Szczegółowe informacje (pdf)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.