facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zebranie wyborcze członków PKZP

16 czerwca 2009 r. o godz. 14.00 w sali audytoryjnej im. A. Pawlikowskiego Instytutu Fizyki im. A. Chełkowskiego (ul. Uniwersytecka 4) odbędzie się walne zebranie wyborcze członków PKZP.

Porządek zebrania:

  1. wybór zarządu PKZP
  2. wybór komisji rewizyjnej

Więcej informacji o Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej

Wszystkich członków uprzejmie prosimy o uczestnictwo w wyborach.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.