facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zebranie Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów

W czwartek 17 listopada 2011 r. o godz. 17.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (sala 29) odbędzie się pierwsze w tym roku akademickim zebranie Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów. Podczas spotkania przedstawiciele wydziałów wybiorą uczelniane organy przedstawicielskie i ustalą priorytety w działaniu samorządu na kolejny rok. Omówione zostaną również zmiany, które dotyczą doktorantów w dwóch aktach prawnych: statucie Uniwersytetu Śląskiego oraz ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Zebranie ma charakter otwarty.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.