facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zebranie Rady Fundatorów Fundacji Muzycznej MKD im. G. Fitelberga

16 czerwca 2015 r. o godz. 13.00 w Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach odbędzie się doroczne zebranie Rady Fundatorów Fundacji Muzycznej Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga. W spotkaniu udział weźmie przewodniczący Rady, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

W programie obrad znajdzie się m.in. przedstawienie sprawozdania zarządu z działalności merytorycznej i finansowej za rok 2014 oraz podjęcie uchwały o zatwierdzeniu bilansu Fundacji za rok 2014 i udzielenie absolutorium zarządowi.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.